Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Зыреттер және пәнді меңгеру нәтижелеріне қойылатын талаптар
ЖҚ-6- адамгершілік нормасы мен өнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген;

КҚ-11- студенттердің қазіргі заманғы психология құрылымындағы этнопсихологияның орнын түсіну және өмірдің барлық салаларында тұрақты этносаралық өзара іс-әрекет жағадайында кәсіптік қызметке дайындық процесінде этнопсихологиялық білімін рөлін қалыптастыру

Пәнді оқығаннан кейін білім алушыда оқыту нәтижелері қалыптастырылады:

Білімі:

- қазіргі заманғы этнопсихологияның теориялық-әдіснамалық аппаратын Б1 (ЖҚ-6);

- этносаралық қатынастардың даму ерекшеліктерін Б2 (ЖҚ-6);

- тұлғалық деңгейде және толық этностық бірлікте халықтардың ұлттық психологиясы мен психологиялық мінезінде көрінетін психологиялық ерекшеліктерін психологиялық талдауды. Б3 (ЖҚ-6).

Білігі:

- этнопсихология бойынша алған білімдерін күнделікте тұрмыста кәсіби іс-әрекетте пайдалануға Д1 (ЖҚ-6);

- осы ғылым саласы жайлы білімдерін тәжірибеде қолдануға. Д2 (ЖҚ-6).

Құндылық құраушылары:

- ғылымдар жүйесінде этнопсихологияның рөлі мен мәнін түсіну қабілеті Қ1 (КҚ-11);

- оның объектісін, пәнін, негізгі түсініктері мен әдіснамалық позициясын анықтау қабілеті Қ2 (КҚ-11);

- өте қажетті және терең зерттелмеген білім саласының тарихи даму жолын зерттеу қабілеті Қ3 (КҚ-11).

Пререквизиттер:

Пәнді оқыту үшін студенттер келесі курстарды меңгеруі қажет: Жалпы психология, педагогикалық психолгия, жас ерекшеліктер психологиясы, тұлға психологиясы, даму психологиясы, психологияны ғылыми зерттеу әдістері т.б.

Постреквизиттер:Пәнді меңгеру нәтижесінде алған білім «Басқару психологиясы», «Әлеуметтік психология» «Практикалық психология» курстарын игеру үшін қажет.

Қысқартылған сөздер: Б– білімі; Д – білігі; Қ – құндылық құраушылары; ОСӨЖ - оқытушының басшылығымен орындалатын доктаранттың өзіндік жұмыстары, СӨЖ - доктаранттың өзіндік жұмыстары.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных