Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Строки та порядок подання заявок на участь в змаганнях.
 

7.1. Команди, які бажають узяти участь у змаганнях Шкільної Баскетбольної Ліги України 3х3, подають заявки у наступні строки:

Етапи змагань Назва турніру Термін подання заявки Місце роботи мандатної комісії
Перший етап Першість району, міста до 10 лютого 2014 р. районний, міський відділ освіти, місцева ГСК
Другий етап Обласні змагання. Змагання в АР Крим м.м. Київ, Севастополь до 01 березня 2014 р. область, АР Крим, м. Київ м. Севастополь – управління освіти, регіональна ГСК
Третій етап Всеукраїнський фінал до 14 квітня 2014 р. ФБУ

 

7.2. Заявки на участь у першому (1-му) етапі змагань подаються до районного (міського) відділу освіти до 10 лютого 2014 року.

Заявки на участь у другому (2-му) етапі змагань подаються до регіональної ГСК до 01 березня 2014 р.

7.3. Регіональна ГСК повинна до 07 квітня 2014 року повідомити ФБУ за т/ф 044 239 86 05 (00, 01, 04) або info@ukrbasket.net назву команди та назву/номер загальноосвітнього навчального закладу, що прийматиме участь у фінальному турнірі.

Жеребкування фінального турніру відбудеться 22 квітня 2014 року в м. Києві.

7.4. Для участі у турнірі вчитель фізичної культури подає такі документи:

 

Перший (1-й) етап – представнику районних (міських) відділів (управлінь) освіти:

1. Ксерокопії учнівських квитків гравців або довідок із фотокарткою, що завірені директором ЗНЗ.

2. Ксерокопії паспортів стор. 1, 2, 11 або свідоцтв про народження гравців. Якщо у свідоцтві про народження є відмітка про отримання паспорту - тільки паспорт.

3. Заявку (оригінали у двох екземплярах), що завірена шкільним лікарем (або дільничним лікарем, на території якого знаходиться загальноосвітній навчальний заклад, або лікарем лікувально-фізкультурного диспансеру), директором школи та вчителем фізичної культури (зразок надається).

Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою медичного закладу, мати дату проходження медичного догляду та підпис і прізвище лікаря. Термін дії – шість місяців від дня проходження медичного догляду.

Один екземпляр заявки залишається у представника районного (міського) відділу освіти, другий екземпляр заявки (також оригінал) залишається у вчителя фізичної культури для надання до мандатної комісії змагань (цей екземпляр заявки головний суддя надсилає до ФБУ (разом зі звітом про проведення та результатами попередніх змагань).

 

Другий (2-й) етап – представнику обласних, АР Крим, м. Києва, м. Севастополя відділів (управлінь) освіти:

1. Ксерокопії учнівських квитків гравців або довідок із фотокарткою, що завірені директором ЗНЗ.

2. Ксерокопії паспортів стор. 1, 2, 11 або свідоцтв про народження гравців. Якщо у свідоцтві про народження є відмітка про отримання паспорту - тільки паспорт.

3. Поліс медичного страхування від нещасного випадку для кожного гравця на час проведення змагань.

4. Заявку (оригінали у двох екземплярах), що завірена шкільним лікарем (або дільничним лікарем, на території якого знаходиться загальноосвітній навчальний заклад, або лікарем лікувально-фізкультурного диспансеру), директором школи та вчителем фізичної культури, начальником районного (міського) відділу освіти, головою місцевої федерації баскетболу (зразок надається).

Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою медичного закладу, мати дату проходження медичного догляду та підпис і прізвище лікаря. Термін дії – шість місяців від дня проходження медичного догляду.

Один екземпляр заявки залишається у представника обласного відділу (управління) освіти АР Крим, м. Києва, м. Севастополя відділів освіти, другий екземпляр заявки (також оригінал) залишається у вчителя фізичної культури для надання до мандатної комісії змагань (цей екземпляр заявки головний суддя надсилає до ФБУ (разом зі звітом про проведення та результатами змагань, надаються ксерокопії документів гравців та вчителів фізичної культури).

5. Цифрову фотографію команди у повному складі в ігровій формі (4 гравця, вчитель фізичної культури і керівник), необхідно направити на електронну адресу press@ukrbasket.net

 

Третій (3-й) етап. Для участі в фінальному турнірі команда повинна надіслати до директорату Чемпіонату України (можливо поштою):

1. Заявку (оригінал), що завірена шкільним лікарем (або дільничним лікарем, на території якого знаходиться загальноосвітній навчальний заклад, або лікарем лікувально-фізкультурного диспансеру), директором школи та вчителем фізичної культури, директором департаменту (начальником управління) обласного (міського) відділу освіти і науки, начальником територіального відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, головою місцевої федерації баскетболу (зразок надається).

Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою медичного закладу, мати дату проходження медичного догляду та підпис і прізвище лікаря. Термін дії – шість місяців від дня проходження медичного догляду.

Другий екземпляр заявки (також оригінал) залишається у вчителя фізичної культури для надання до мандатної комісії фінального турніру.

2. Ксерокопії учнівських квитків гравців або довідок із фотокарткою, що завірені директором ЗНЗ.

3. Ксерокопії паспортів стор. 1, 2, 11 або свідоцтв про народження гравців. Якщо у свідоцтві про народження є відмітка про отримання паспорту - тільки паспорт.

4. Поліс медичного страхування від нещасного випадку для кожного гравця на час проведення змагань.

 

Адреса ФБУ: Спортивна площа, 1, офіс 315, м. Київ, 01001

тел. (044) 239 86 01 info@ukrbasket.net

факс (044) 239 86 00 www.ukrbasket.net

7.5. Заявка команди повинна бути НАДРУКОВАНА (зразок надається).

В заявці вказуються: місто проведення змагань, назва команди, назва/номер загальноосвітнього навчального закладу, місто, список гравців в АЛФАВІТНОМУ порядку (прізвище, ім’я та по батькові, рік і дата народження, навчальний клас, домашня адреса, контактні телефони (мобільні, домашні, службові), підпис, дата та печатка лікаря.

Заявка повинна бути завірена лікарем територіального медичного закладу або лікарсько-фізкультурного диспансеру (дата, підпис, печатка лікаря) про допуск даного гравця, або гравець повинен мати медичну довідку про допуск до участі в змаганнях з баскетболу 3х3.

Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою медичного закладу.

Без медичного допуску гравець не допускається до участі в змаганнях.

Крім того, заявка повинна бути завірена підписами та печатками місцевої федерації баскетболу, міського відділу/управління освіти, директором загальноосвітнього навчального закладу, вчителем фізичної культури.

 

7.6. Команда може заявити протягом сезону не більш ніж вісім (8) гравців, двох (2) вчителів фізичної культури та одного (1) керівника команди.

Гравець може бути заявлений тільки в одній команді (свого загальноосвітнього навчального закладу).

 

7.7. Тільки гравці, які внесені в заявку команди, мають право брати участь у змаганнях.

Якщо в заявці склад команди більш ніж чотири (4) гравця, капітан команди або вчитель фізичної культури повинен не пізніше ніж за тридцять (30) хвилин до початку першої гри в турнірі надати до ГСК склад команди із 4-х гравців (технічна заявка).

Дозаявку або ротацію (заміну) в заявці гравця, що не грав за команду з якогось приводу, можливо подати не пізніше ніж за тридцять (30) хвилин до початку турніру.

В продовж окремого етапу (1-го, 2-го або 3-го етапу) після початку змагань дозаявка або ротація (заміна) гравця із складу 4-х гравців не дозволяється.

 

7.8. Дозаявку гравця на допуск до змагань, що не грав за команду з якогось приводу (до складу восьми (8) гравців), можливо подати тільки до першого (1-го) або до другого (2-го) етапів змагань.

До третього (3-го) фінального етапу змагань можуть бути допущені тільки ті гравці зі складу восьми (8) гравців із заявки, які грали не менш ніж в одному (1-му) етапі Шкільної Баскетбольної Ліги 3х3.

 

7.9. Керівники районних (міських) відділів (управлінь) освіти, директори шкіл та вчителі фізичної культури несуть персональну відповідальність, у т.ч. юридичну, за вірогідність інформації, зазначеної в документах команди та гравців.

Вчитель фізичної культури відповідає за стан здоров'я гравців своєї команди разом з лікарем, що підписав медичний допуск до участі в змаганнях.

 

 

8. Документи, які повинні надати команди до Мандатної комісії.

8.1. На кожному етапі змагань в ГСК повинна бути Мандатна комісія, до складу якої входять представник районного (міського) відділу освіти, представник місцевої федерації баскетболу, головний суддя та/або головний секретар місцевих змагань з баскетболу 3х3.

Роботу мандатної комісії на кожному турі змагань очолює головний суддя змагань етапу.

 

8.2. Представник мандатної комісії перевіряє:

8.2.1. Дотримання командою принципу комплектування.

8.2.2. Назву команди, належність її до міста (району), загальноосвітнього навчального закладу.

8.2.3. Число, місяць і рік народження гравців, місце навчання (назва/номер ЗНЗ, клас).

8.2.4. Наявність запису лікаря проти кожного прізвища гравця про допуск його до даного турніру і загальну кількість допущених гравців. Підпис лікаря і наявність печатки лікувального закладу.

8.2.5. Наявність підписів і печаток директора школи, відділу (управління) освіти і науки, місцевої федерації баскетболу, лікаря і вчителя фізичної культури.

 

8.3. На кожному етапі змагань вчитель фізичної культури повинен надати до Мандатної комісії наступні документи:

8.3.1. Заявку (оригінал).

8.3.2. Учнівський квиток кожного гравця (оригінал), або довідку із фотокарткою, що завірена директором ЗНЗ.

8.3.3. Паспорт або свідоцтво про народження кожного гравця (оригінал). Якщо у свідоцтві про народження є відмітка про отримання паспорту - тільки паспорт.

8.3.4. Поліс медичного страхування від нещасного випадку для кожного гравця на термін проведення змагань (на другом та третьому етапах).

8.3.5. Оригінал та ксерокопію паспорту вчителя фізичної культури та керівника команди.

 

8.4. Без зазначених документів гравець, вчитель фізичної культури або команда до участі в змаганнях не допускаються.

Заявки, що не відповідають встановленій формі, не розглядаються.

 

8.5. Мандатна комісія має право:

8.5.1. Не допускати гравців до змагань у випадку надання явно виражених підроблених документів.

8.5.2. Зняти команду зі змагань, якщо після проходження мандатної комісії виявлена підробка документів або якщо за команду виступає гравець, що не пройшов мандатну комісію.

 

8.6. Безпосередньо перед грою гравці та вчитель фізичної культури повинні мати оригінали документів.

Вчитель фізичної культури та/або капітан команди має право разом з суддею перевірити документи кожного із гравців команди-суперниці.

8.7. При відсутності яких-небудь документів, які зазначені в п. 8.3 даного Положення, гравець може бути допущений до участі в змаганнях за узгодженням з ГСК при надходженні відсутніх документів у вигляді оригіналу або переданих по факсу (з наступним наданням оригіналу до ГСК).

Це положення стосується й команди в цілому.

 

8.8. На день початку змагань ГСК інформує ФБУ про ті команди, які не подали заявки в установлений термін.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных