Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Баланс земляних мас

Підраховані об'єми робіт по плануванню та відриві виїмок, із врахуванням в'їзної траншеї, заносимо в таблицю балансу земляних мас на проектований об'єкт. Черговість запису земляних споруд до таблиці повинна відповідати черговості виконання робіт по розробці ґрунту на об'єкті.

Таблиця 1.6. Баланс земляних мас на об’єкті

Споруда Кр Ку Об’єм насипу, м3 Об’єм виїмки, м3
Геомет-ричний Із враху-ванням Кр Із враху-ванням Ку Геомет-ричний Із враху-ванням Кр
Майданчик 1,1 0,9 9641,875 10606,061 8677,6875 9541,875 8587,6875
Котлован 1,1 0,9 1858,38 244,218 1672,542 3880,54 4268,594
Пандус 1,1 0,9 132,84 146,124 119,556 132,84 146,124
Траншея 1,1 0,9   125,4 102,6 183,2 164,88

1.11. Визначання середньої відстані пересування ґрунту

 

Середню відстань пересування ґрунту (СВПГ) визначаємо для подальшого вибору комплекту землерийно-транспортних машин. Для її визначення використовуємо графоаналітичний метод (див. додаток 3).

 


2. Підбір та розрахунок комплектів машин

2.1. Вибір комплектів машин для розробки ґрунту

при вертикальному плануванні майданчика

2.1.1. Вибір ведучої машини

Вибір методів виконання робіт та виду землерийної техніки залежить значною мірою від кліматичних, гідрогеологічних та рельєфних особливостей району виробництва земляних робіт. При виборі ведучої машини орієнтуються на напрям та відстань пересування земляних мас на заданій ділянці при умові врахування максимальної та середньої робочої відмітки.

За проведеними розрахунками середня відстань пересування земляних мас становить 110 м. При пересуванні ґрунту від 80 м до 120 м використовують причіпні скрепери з ковшем місткістю до 3 м3 або бульдозери великої потужності. Потужність базових тракторів визначається класом їх тяги, малої - 1,4 – 4,0 т, середньої - до 10 т, великої - 15 - 25 т. Отже, як ведучу машину використовуємо скрепер.

Скрепери ефективні для розроб­лення ґрунту, оскільки виконують весь комплекс земляних робіт: розроб­лення, транспортування та вкладання ґрунту шаром заданої товщини з частковим його ущільненням. Скрепери зручні в експлуатації, легкі в керуванні, надійні в роботі.

 

2.1.2. Вибір допоміжних машин

 

Оскільки при проведенні земляних робіт повинна використовуватись комплексна механізація, додаткові підготувальні та заключні процеси виконуються за допомогою засобів механізації, які відповідають умовам виконання робіт та пов'язані з продуктивністю ведучої машини.

Скреперний комплект складається з одного чи декількох скреперів та бульдозерів, причіпних розрихлювачів та катків. Ці механізми послідовно виконують пошарове розрихлення ґрунту, його розробку та пересування (скрепери), розрівняння та ущільнення ґрунту в насипі (бульдозери з катками). Кількість механізмів та їх типи обираються в залежності від середньої відстані пересування грунту та змінної продуктивності.

Для забезпечення безперервності робіт обраним комплектом машин необхідно, щоб продуктивність ведучої машини дорівнювала або була дещо меншою за продуктивність допоміжних машин:

де: Пр, Псб, Пк - продуктивність розпушувача, скреперу, бульдозеру, катка

2/ш), (м 3/зм);

N - кількість агрегатів, шт.

Для розрахунку експлуатаційної продуктивності користуються формулою для знаходження нормативної експлуатаційної продуктивності. Вона визначається за формулою:

де: а - одиниця об'єму, для якого в ЕНиР і видані норми затрат машинного часу;

с - тривалість зміни, год. с =8 год.;

Нч - норма витрати машинного часу за ЕНиР.

За таблицею «Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта» («Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»,Е2-1-21. Разработка и перемещение грунта скреперами) вибираємо для скрепера норму витрати машинного часу.

Таблиця 2.1. Розрахунок продуктивності скрепера

Тип трактора Місткість ковша Норма витрати машинного часу, Нч, маш.-год. Продуктивність, м3/год.
ДТ-75   2,95 272,11
Т-100   1,8 446,93

 

За таблицею «Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта» («Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы,Е2-1-1. Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями») вибираємо для розрихлювача норму витрати машинного часу.

Таблиця 2.2. Розрахунок продуктивності розрихлювача

Тип трактора Глибина розрихлення за один прохід Норма витрати машинного часу,Нч, маш.-год. Продуктивність, м3/год.
Т-100 0,2 0,18 4444,44
Т-100 0,35 0,13 6153,85

За таблицею «Нормы времени и расценки на 1000 м2 очищенной поверхности» («Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, Е2-1-5. Срезка растительного слоя бульдозерами») вибираємо для бульдозера норму витрати машинного часу.

Таблиця 2.3. Розрахунок продуктивності бульдозера

Тип трактора Марка бульдозера Товщина слою, м Норма витрати машинного часу, Нч, маш.-год. Продуктивність, м2/год.
Т-100 ДЗ-8 (Д-271А) 0,15 1,8 4444,44
Т-100 ДЗ-18 (Д-493А) 0,15 1,5 5333,33

За таблицею «Нормы времени и расценки на 100 м3 очищенной поверхности» («Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, Е2-1-28. Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей») вибираємо для бульдозера норму витрати машинного часу.

 

 

Таблиця 2.4. Розрахунок продуктивності бульдозера

Тип трактора Марка бульдозера Товщина слою, м Норма витрати машинного часу, Нч, маш.-год. Продуктивність, м2/год.
Т-100 ДЗ-8 (Д-271А) 0,3 0,84 952,38
Т-100 ДЗ-17 (Д-492А) 0,3 0,58 1379,31

 

За таблицею «Нормы времени и расценки на 100 м3 уплотненного слоя грунта» («Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», Е2-1-29.Уплотнение грунта прицепными катками) вибираємо для катка норму витрати машинного часу, та розраховуємо продуктивність.

 

Таблиця 2.5. Розрахунок продуктивності катка

Тип трактора Марка катка Норма витрати машинного часу, Нч, маш.-год. Продуктивність, м3/год.
Т-100 ДУ-39А (Д-703) 0,29 2758,62
Т-100 ЗУР-25 0,41 1951,22

 

2.1.3. Визначення тривалості механізованих робіт

 

Тривалість механізованих робіт характеризується часом, витраченим на виконання механізованого процесу з урахуванням, пов'язаних з ним додаткових та заключних операцій. Вона визначається по ведучому процесі, в якості якого приймають розробку ґрунту ведучою машиною, тому що машини для виконання додаткових робіт мають більшу продуктивність, щоб забезпечити безперервність механізованого циклу по розробці, транспортуванню, вкладанню та ущільненню ґрунту:

де: V – об'єм земляних робіт, виконаних ведучою машиною (м3);

Пе – експлуатаційна продуктивність ведучої машини м3/зміну. Приймають нормативну продуктивність.

tд – тривалість робіт, пов'язаних з монтажем допоміжних машин на об'єкт, випробуванням та пробним запуском; tд = 2 зміни.

Для скрепера:

зм.;

зм.;

За аналогічною методикою проводимо розрахунок тривалості роботи іншої машини. При підготовці робочого майданчика (зрізання рослинного шару ґрунту) використовуємо бульдозер. Для визначення тривалості механізованих робіт знайдемо площу земляних робіт, виконаних машиною:

,

де: L1, L2 – довжина і ширина майданчика;

H – глибина розробленого ґрунту під час зрізання рослинного шару ґрунту, м.

Отже, для бульдозера:

зм.;

зм.;

Для розрихлення ґрунту використовуємо розрихлювач. Об’єм земляних робіт, виконаних машиною рівний об’єму виїмки. V = 9541,875м3.

Отже, для розрихлювача:

зм.;

зм.;

Ущільнення ґрунту здійснюємо катками в 4 проходи. Об’єм земляних робіт, виконаних машиною рівний об’єму насипу. V = 9641,875м3.

Отже, для катка:

зм.;

зм.

Розрівнювання ґрунту здійснюємо бульдозерами. Об’єм земляних робіт, виконаних машиною рівний об’єму насипу. V = 9641,875м3.

Отже, для катка:

зм.;

зм.

 

Конкурентноспроможні комплекти машин представлені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.6. Варіанти комплектів машин

    Назва процесу І варіант II варіант
Вид, кількість Марка Т (змін) Вид, кількість Марка Т (змін)
             
Зрізка рослинного шару Бульдозер 2 шт.   ДЗ-8 (Д-271А) 3,5 Бульдозер 2 шт.   ДЗ-18 (Д-493А) 3,1
Розрихлення ґрунту Розрихлювач 1 шт.   ДП-15 (Д-706) 4,1 Розрихлювач 1 шт.   ДП-14 (Д-705) 3,5
Планування території Скрепер 4 шт.   Д3-20 (Д-498) 9,25 Скрепер 4шт.   Д3-30 (Д-541А) 5,8
Розрівнювання ґрунту Бульдозер 2 шт. ДЗ-8 (Д-271А)   Бульдозер 2 шт. ДЗ-17 (Д-492А) 4,5
Ущільнення ґрунту Каток 1 шт.   ЗУР-25 6,9 Каток 1 шт.   ДУ-39А (Д-703) 5,5

 

2.2 Вибір комплектів машин для розробки грунту

в котловані та траншеї.

2.2.1. Вибір машин

Відповідно до об’єму котловану (V = 4013,389 м3) як основні машини приймаємо одноковшеві екскаватори з зворотною лопатою і місткістю ковша 0,5 м3 і 0,65 м3 з ковшем і зубцями.

Розраховуємо необхідну кількість прийнятих екскаваторів, виходячи з умови Т<tзад (tзад = 10 діб).

Для зручності розрахунок проводимо в табличній формі:

Таблиця 2.7.1 Розрахунок продуктивності екскаватора для розробки грунту в котловані

Тип екскаватора Місткість ковша, м3 Норма витрати машинного часу з погрузкою, Нч, маш.-год. Норма витрати машинного часу навиміт, Нч, маш.-год. Продуктивність з погрузкою, м3/год. Продуктивність навиміт, м3/год.
Э-504 0,5 3,5 2,8 228,57 285,71
Э-651 0,65 2,9 2,2 275,86 363,64

Розраховуємо термін виконання робіт. Для екскаватора типу Э-504:

зм.

зм.

зм.

Для екскаватора типу Э-651:

зм.

зм.

зм.

Таблиця 2.7.2 Розрахунок продуктивності екскаватора для розробки грунту в траншеї

Тип екскаватора Місткість ковша, м3 Норма витрати машинного часу, Нч, маш.-год. Продуктивність, м3/год.
Э-651 0,65 2,6 307,69

зм.

Вибираємо допоміжні машини.

1. Для зачищення дна котловану приймаємо бульдозер марки ДЗ-18 (Д-493А) з базовим трактором Т-100.

2. Для зворотної засипки приймаємо бульдозер марки ДЗ-18 (Д-493А) з базовим трактором Т-100.

3. Для ущільнення зворотної засипки приймаємо каток ДУ-39А (Д-703) з базовим трактором Т-100.

Розраховуємо необхідну кількість допоміжних машин відповідно до прийнятих основних машин і заданого терміну виконання робіт. Для зручності розрахунок проводимо в табличній формі:

Таблиця 2.8. Ррозрахуноккількості допоміжних машин

№ п/п Процес Продуктивність однієї машини, Пн.е. Термін виконання робіт, Т, зм. Кількість машин, шт.
1. Розробка траншеї 307,69 1,6  
2. Зачищення дна котловану 28571,42    
3. Зворотна засипка 2105,26    
4. Ущільнення зворотної засипки 666,67 1,5  

 

2.2.2 Вибір засобів для водовідводу та пониження грунтових вод

 

Пониження ґрунтових вод не проводиться, тому що рівень ґрунтових вод нижче на 1 м від дна котловану.

 

Таблиця 2.9. Вибір механокомплектів для

розробки котловану та траншеї.

Назва процесу І варіант ІІ варіант
Вид, кільк. Марка Термін вико-нання робіт,зм Вид, кільк. Марка Термін вико- нання робіт,зм
             
Розробка котловану Екскаватор 2 шт. Э-504 9,75 Екскаватор 2 шт. Э-651 8,25
Розробка траншеї Екскаватор 1 шт. Э-651 1,6 Екскаватор 1 шт. Э-651 1,6
Зачищення дна котло- вана Бульдозер, 1 шт. ДЗ-18 на базі Т-100   Бульдозер, 1 шт. ДЗ-18 на базі Т-100  
Зворотня засипка Бульдозер, 1 шт. ДЗ-18 на базі Т-100   Бульдозер, 1 шт. ДЗ-18 на базі Т-100  
Ущільнення зворотньої засипки Каток, 1 шт. ДУ-39А на базі Т-100 1,5 Каток, 1 шт. ДУ-39А на базі Т-100 1,5

 

 

2.2.3 Визначення кількості транспортних засобів, необхідних при розробці котлованів та траншей екскаваторами

 

Відповідно до об’єму котловану (V = 4013,389м3) і відстані до відвалу ґрунту (L=14 км) для перевезення ґрунту приймаємо самоскиди марки МАЗ-525 вантажопід’ємністю Q = 15 т.

1. Визначаємо об’єм ґрунту в ковші екскаватора в щільному тілі.

де Vк – прийнятий об'єм ковша, м3;

Кн – коефіцієнт заповнення ковша. Кн = 1,0;

Кр – коефіцієнт розпушення ґрунту. Кр = 1,1.

2. Обчислюємо масу грунта в ковші екскаватора.

де: - питома маса розроблюваного грунту, т/м3,

 

3. Визначаємо кількість ковшів грунту завантажуваних у кузов самоскида.

де П – вантажопідйомність автосамоскида, т; П = 15 т.

Q – маса ґрунту в ковші екскаватора, т.

 

 

 

4. Визначаємо об’єм ґрунту завантажуваний в кузов у щільному тілі.

де Vгр - об'єм ґрунту у щільному тілі у ковші екскаватора, м3;

n – кількість ковшів ґрунту, завантажуваних у кузов самоскида, шт.

V1=0,591 ×14,5 =8,57м3

Визначаємо час необхідний для завантаження автосамоскида.

де Нч – норма необхідного часу за ЕНиР 2 – 1 для завантаження екскаватором

100м3 ґрунту в самоскид, хв.;

V - об'єм грунту у щільному тілі, що завантажується в кузов, м3.

Нч = 2,3(1,64 год.)

 

Визначаємо тривалість цикла:

де L – віддаль транспортування ґрунту у відвал, км;

vзав – середня швидкість руху завантаженого самоскида, км/год;

vзав =16 км/год;

tро з – час розвантаження самоскида, ;

vпор – середня швидкість порожнього самоскида. vпор =25..30 км/год;

tм – час на маневрування перед завантаженням та розвантаженням, tм =2..3хв.

 

Необхідна кількість машин:

де Тц – тривалість одного циклу автотранспорту, хв;

tзав ­ – час завантаження грунту в транспортний засіб, хв.

 

 

 

 

Приймаємо відповідно N = 8 шт.

Графік руху т/з див. лист 1.

 

Вибраний комплект машин

1. Бульдозер ДЗ-18 (Д-493А).

2. Розрихлювач ДП-14(Д-705).

3. Скрепер Д3-30(Д-541А).

4. Каток ДУ-39А (Д-703).

5. Екскаватор Э-651 – зворотна лопата.

6. МАЗ-525 – автосамоскид.

 

 


2.3 Складання калькуляції земляних робіт.

Для розробки грунту на будівельному майданчику визначають склад робіт і для вибраних машин та механізмів обчислюють затрати праці на їх виконання. Результати подають у табличній формі в графічній частині (форма 2)

 

Таблиця.2.10. Калькуляція земляних робіт

Номер процесу Параграф ЕНиР Назва процесу Одиниці виміру Обсяг робіт На одиницю виміру На весь обсяг Склад ланок
Норма часу люд.-год. маш.-год. Розцінка, руб, коп   Затрати праці люд.-год. маш.-год. Сума зарплати, руб, коп   Професія Розряд Кількість робітників
                       
  2-1-5 Зрізка рослинного шару   22,5 1,5 1,59 33,75 35,78 машиніст    
  2-1-1 Розпушення грунту   95,42 0,13 0,138 12,4 13,17 тракторист    
  2-1-21 Вертикальне планува- ння майданчика   95,42 1,8 1,906 171,75 181,86 тракторист    
  2-1-28 Розрівнювання грунту   96,42 0,58 0,615 55,92 59,3 машиніст    
  2-1-29 Ущільнення насипу   96,42 0,29 0,307 27,67 29,29 тракторист    
  2-1-11 Відривка котловану   40,13 2,9 3,07 116,39 123,21 машиніст    
  --- Вивіз грунту --- --- --- --- --- --- шофер    
  2-1-36 Зачищення дна котловану   1,8 0,28 0,297 0,504 0,53 машиніст    
  2-1-13 Відривка траншеї   1,83 2,6 2,76 4,76 5,06 машиніст    
  2-1-34 Зворотня засипка   0,77 0,38 0,403 0,29 0,31 машиніст    
  2-1-29 Ущільнення зворотньої засипки   3,24 1,2 1,27 3,88 4,12 тракторист    
    Всьго         427,314 452,63      

Сумарні затрати праці на весь обсяг робіт 427,314 люд.-год.

Сумарна зарплата на весь обсяг робіт 452 руб. 63 коп.

 

 

2.4 Розробка технологічної карти на виконання земляних робіт.

1. Область застосування.

Технологічна карта розроблена на проведення земляних робіт, а саме – на вертикальне планування майданчика. Роботи виконуються механізованим способом із застосуванням наступної техніки: 2-ма скреперами Д-523 з базовим трактором Т-100.

2. Підготувальні роботи.

 

3. Технологічний процес – показаний в графічній частині.

 

 

Скрепери виконують весь комплекс земельних робіт: розроблення, транспортування та укладання ґрунту шаром заданої товщини з частковим його ущільненням. Набирання ґрунту складається з різання та наповнення ковша. Скрепери ріжуть ґрунт стружкою однакової товщини, клиновидним профілем.

 

4. Розбивання на захватки і ділянки – показаний в графічній частині.

 

Різання ґрунту виконують послідовними рядами проходок за схемою смуга поряд зі смугою.

 

 

5. Проведення робіт в зимових умовах

 

Дані роботи проводяться в літній період.

 

6. Техніка безпеки.

 

Передбачаються заходи безпеки відповідно до ДСТУ.

 

7. Контроль якості.

 

Передбачається відповідний контроль з боку замовника відповідних державних служб, а також лінійний нагляд інженерно-технічних працівників.

 

У графічній частині подається схема роботи машини на заданих операціях.

На схемі вказуються геометричні параметри, земляних споруд, технологічні параметри машин та споруд і забою.

 

 

2.5 Складання календарного графіка виконання робіт

 

Подається в графічній частині (див. лист 1).

2.6 Техніко-економічні показники проекту

Визначаємо змінний виробіток діленням загального об'єму розроблюваного грунту на тривалість виконння робіт у змінах згідно календарного плану.

Визначаємо вартість розробки 1м3 грунту діленням відповідної вартості машинозміни на змінний виробіток машини.

У складі ТЕП вказують також загальну трудомісткість робіт, виробіток на одного працівника та загальні терміни виконання робіт.

Результати зводимо у таблиці 2.12.

 

Таблиця 2.11. Техніко-економічні показники

№ п/п Показник Величина Одиниці виміру
1. Змінний виробіток машини   м3/зм
2. Вартість розробки 1м3 грунту 1,23 грн.
3. Загальна трудомісткість робіт 427,314 люд.-год.
4. Виробіток на одного працівника 17,80 люд.-год.
5. Загальні терміни виконання робіт   зм.

 


Література:

 

1. Землеройные и подъемно-транспортные машины (Справочное пособие). Изд. 2-е, перераб. и доп. Трофимов А. П. К.: Будівельник, 1978.- 140 ст.

2. Технология строительного производства./ Литвинов О.О. - К.: Вища школа,1977.-302 ст.

3. Машины для земляных работ. Справочное пособие по строительным машинам/ Под ред. А.К.Рейш.- М.: Стройиздат, 1981.- 433 ст.

4. Технологія будівельного виробництва. Методичні вказівки л курсового проектування на тему."Виробництво земляних робіт"/В.В, Маліков., Б.А Боярчук, Луцьк, ЛДТУ, 2003.- 38 ст.

5. Технологія будівельного виробництва: Підручник /В. К. Чер­ненко, М. Г. Ярмоленко, Г. М. Батура та ін.; За ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. - К.: Вища шк., 2002.- 530 ст.

6. Строительные машины. Справочник в двух томах./ Под редакцией В.А. Баумана.- М.: Машиностроение – 1976.-122ст.

7. СНиП 3-8-76. Правила производства и приемки работ. Земляные сооружения. - М.: Стройиздат - 1977.-203 ст.

8. СНиП 3-9-74. Правила производства й приемки работ. Основы и фундамента. -М.: Стройиздат-1979.

9. СНиП 3-4-80. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. - М.: Стройиздат – 1980.

10. ЕНиР. Сборник 2. Производство земляных робот. Выпуск 1. Механизированные и ручные рботи. - М,: Прейскурантиздат, - 1987.

 


 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Спеціальні функції управління на підприємстві | ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗВУКОЗРИТЕЛЬНОГО КОНТРАПУНКТА У ЭЙЗЕНШТЕЙНА. Основной эстетический принцип звукового кино был сформулирован Эйзенштейном, когда он говорил, что изображение сапога должно быть отделено от скрипа сапога


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных