Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Спеціальні функції управління на підприємстві
Виробнича функція ресторану «Тарас Бульба» реалізовується у відповідній організації виробничого процесу. На підприємстві виділяють виробничі відділення, технологічні (поточні) лінії, в межах яких укомплектовуються спеціалізовані й універсальні робочі місця.

Виробничі відділення виділені в цехах підприємства характеризу­ються тим, що в них виготовляється продукція за певним закінче­ним виробничим циклом. Наприклад, в гарячому це­ху виділяються два відділення: супове й соусне.

Технологічною (поточною) лінією є система робочих місць, розміщених відповідно до послідовності технологічних про­цесів виготовлення кулінарних і кондитерських виробів.

Робоче місце - це визначена робоча площа, яка укомплектова­на засобами і предметами праці для виконання певних операцій в ході виробничого процесу.

Необхідність оперативного планування в ресторані зумовлена особливостями його виробничої діяльності: широким асортиментом реалізованої про­дукції, частою зміною асортименту страв, сировини, коливанням попиту тощо. Наявність виробничої програми (плану-меню) дозво­ляє керівництву закладу урізноманітнити харчування протягом окремих днів тижня, співвідносити випуск страв з графіком їх почасової реалізації, своєчасно проводити закупівлю сировини у необхідному обсязі й асортименті, планувати чисель­ний і кваліфікаційний склад працівників виробництва й сфери об­слуговування й дбати про підвищення технічного рівня підпри­ємств.

Управління якістю продукції здійснюється в ресторані «Тарас Бульба» шляхом контролю стану нормативно-технічної документації, якості устаткування та обладнання, дотримання необхідних умов зберігання продукції, організації роботи з постачальниками, контролю за якістю виготовленої продукції. Також на підприємстві є фінансування системи якості.

Управління матеріально-технічним забезпеченням в закладі здійснюється шляхом формування запасів сировини, ведення чіткої документації, налагодження системи постачання.

Управління кадрами реалізується на підприємстві за допомогою ведення трудової дисципліни, що реалізується в накладанні штрафів за спізнення або прогул, а також в матеріальному та нематеріальному заохоченні працівників до роботи.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных