Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Харків - ХНАМГ - 2006
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи

з курсу «Аудит»

 

(для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей

6.050106 «облік та аудит», 6.050107 «Економіка та підприємництво»,

6.050201 «Менеджмент організацій»)

 

 

Харків - ХНАМГ - 2006


Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Аудит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 6.050106 «облік та аудит», 6.050107 «Економіка і підприємництво», 6.050201 «Менеджмент організацій»). Укл. О.В. Харламова– Харків: ХНАМГ, 2006. – 16 с.

 

Укладач: О.В.Харламова

Рецензент: Н.І.Гордієнко

 

 

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту,

протокол № 3, від 20 вересня 2005 р.


ВСТУП

 

 

Одним з елементів ринкової економіки є система національного фінансово-економічного контролю, що формується в Україні. Важливе місце у цій системі належить незалежному аудиту. Аудит має особливе значення для користувачів фінансової звітності, які зацікавлені в підтвердженні вірогідності, реальності й повноти наведеної в ній інформації. Актуальність даної проблеми зростає в умовах переходу України на міжнародні стандарти обліку і аудиту. Це вимагає від майбутніх фахівців уміння розробки нових напрямків і завдань аудиту, рекомендацій з виконання аудиторських процедур, оцінки окремих виробничих ситуацій. Значна роль в цьому процесі належить вмінню студентів працювати самостійно, висловлювати свою думку, обговорювати актуальні проблеми аудиту, відпрацюванню практичних навичок.

Згідно з навчальним планом з курсу „Аудит” передбачена самостійна робота, на яку припадає 45 годин.

У цих вказівках наведено види самостійної роботи студентів, що підлягають обов’язковому виконанню.

Звіти про самостійну роботу студентів подаються викладачеві напередодні проведення заліку, оскільки є необхідною умовою виконання навчальної програми. При відсутності звіту про виконання самостійної роботи студент до складання заліку не допускається.

 

План самостійної роботи студента

Вид самостійної роботи Тривалість у годинах
  Підготовка письмової доповіді на семінар  
  Вивчення лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять  
  Розробка наочного матеріалу за темою  
  Складання договору на проведення аудиту або надання аудиторських послуг  
  Проект аудиторського висновку  
  Підготовка до складання заліку  
  Всього  

 

 

вказівки до самостійної роботи

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных