Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Контрольна робота №11
 

1. Предмет і завдання фінансового аналізу.

Задача.

Визначити маневреність власних оборотних коштів, загальний коефіцієнт покриття та коефіцієнт автономії (незалежності), зробити висновки. Дані в тис.грн.

 

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення
1. Власні кошти      
2. Майно підприємства      
3. Гроші      
4. Ринкові цінні папери      
5. Дебіторська заборгованість      
6. Активи      
7. Зобов’язання      
8. Поточні пасиви      
9. Функціонуючий капітал      

 

3. ТЕСТ 1. Звіт про власний капітал – це звіт…

а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства;

б) який відображає зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

в) про фінансовий стан підприємства, що відображає на визначену дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

г) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для одержання якого були здійснені ці витрати.

ТЕСТ 2. Ліквідність підприємства – це:

а) здатність перетворювати активи в готівкові кошти;

б) здатність відповідати по власних боргах;

в) платоспроможність підприємства;

г)) відповіді а) та b).

ТЕСТ 3: До якої групи показників належить показник маневреності власного капіталу?

1. Прибутковості.

2. Фінансової стійкості.

3. Ліквідності.

4. Майнового стану.

5. Ділової активності підприємства.

Контрольна робота №14

 

1. Аналіз валюти балансу

Задача.

На підставі наступних даних розрахувати загальний коефіцієнт покриття та зробити висновки про платоспроможність підприємства. У підприємства “Марафет” матеріальні оборотні кошти складають 200.000 тис.грн., дебіторська заборгованість на 1.01. звітного року - 100.000 тис.грн., на 1.01. наступного року - 20.000 тис.грн. Короткострокова заборгованість - 40.000 тис.грн. Всі матеріальні оборотні кошти необхідні для виробництва, надлишкових запасів та безнадійної дебіторської заборгованості - не має, грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення - 10.000 тис.грн.

 

3. ТЕСТ 1. Фінансовий стан підприємства характеризується...

а) сукупністю виробничо-господарських факторів:

б) системою показників, що відображають наявність фінансових ресурсів;

в) системою показників, що відображають наявність і формування фінансових ресурсів;

г) системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів;

д) формування і використання фінансів підприємства.

 

ТЕСТ 2. Макроекономічний аналіз інвестиційної привабливості підприємства включає:

а) аналіз економічного стану в країні;

б) галузеву привабливість для інвестицій;

в) фінансовий стан підприємства;

г) платоспроможність та ліквідність підприємства.

 

ТЕСТ 3. Який показник може характеризувати кількість днів, необхідних для погашення боргів?

1. Коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів.

2. Індекс ліквідності.

3. Показник заборгованості акціонерам.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных