Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Контрольна робота №18
 

1. Значення фінансової стійкості

Задача.

За звітний період підприємство отримало наступні дані:

Власний капітал 500 тис. грн..

Позиковий капітал 900 тис. грн..

Вартість майна 1400 тис. грн..

Чистий прибуток 630 тис. грн..

% за наданий кредит 22%

На скільки збільшиться рентабельність власного капіталу за рахунок залучених коштів в оборот підприємства? Відповідь обґрунтувати.

 

3. ТЕСТ 1. Які з перерахованих статей включаються в перший розділ активу балансу?

а) довгострокова дебіторська заборгованість;

б) грошові кошти і їхні еквіваленти;

в) векселі одержані;

г) дебіторська заборгованість за розрахунками.

ТЕСТ 2. На стійкість підприємства впливають такі фактори:

а) стан підприємства на товарному ринку;

б) наявність платоспроможних дебіторів;

в) потенціал у діловому співробітництві;

г) всі відповіді вірні

ТЕСТ 3. До неформалізованих методів фінансового аналізу належать:

1. Метод арифметичних різниць.

2. Балансовий метод.

3. Метод відносних чисел.

4. Метод побудови системи показників.

5. Метод побудови системи аналітичних таблиць.

Контрольна робота №19

 

1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Задача.

По підприємству за звітний період є наступні дані (тис. грн.): Сума

1. Власний капітал 320,0

2. Необоротні активи 239,0

3. Довгострокові кредити 87,0

4. Короткострокові кредити 124,0

5. Запаси і витрати 226,0

Визначити:

Наявність власних оборотних коштів.

Наявність власних і довгострокових джерел для формування запасів і витрат.

Загальну величину основних джерел формування запасів і витрат.

Надлишок (+) або нестачу (-) власних оборотних коштів.

Надлишок (+) або нестачу (-) власних і довгострокових джерел для формування запасів і витрат.

Надлишок (+) або нестачу (-) загальної величини основних джерел

формування запасів і витрат.

Визначити трьохкомпонентний показник фінансової стійкості підприємства.

 

3. ТЕСТ 1. Назвіть розділ активу балансу:

а) власний капітал;

б) поточні зобов'язання;

в) витрати майбутніх періодів;

г) довгострокові зобов'язання.

 

ТЕСТ 2. Підприємство отримує грошові потоки від:

а) операційної, інвестиційної, фінансової діяльності;

б) фінансової, комерційної, операційної діяльності;

в) тільки інвестиційної діяльності;

г) тільки фінансової діяльності.

 

ТЕСТ 3. Методи фінансового аналізу - це...

1. Комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства.

2. Статистичні методи.

3. Математичні методи.

4. Формалізовані методи.

5. Неформалізовані методи.

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных