Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Контрольна робота №22
 

1. Аналіз рівнів виробничого, фінансового та виробничо-фінансового лівериджу

Задача.

По підприємству є наступні дані (тис. грн.):

Сума

1. Власний капітал 414

2. Необоротні активи 332

1. Наявність власних оборотних коштів?

2. Довгострокові кредити 198

3. Наявність власних і довгострокових джерел для формування запасів і витрат.?

4. Короткострокові кредити 247

5. Загальна величина основних джерел

формування запасів і витрат?

6. Запаси і витрати 321

7. Надлишок (+) або нестача (-)

власних оборотних коштів?

10. Надлишок (+) або нестача (-) власних і

довгострокових джерел для формування запасів

і витрат.?

11. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини

основних джерел формування запасів і витрат?

Визначити:

1) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами;

2) коефіцієнт маневреності;

3) коефіцієнти структури довгострокових джерел фінансування;

зробіть висновки про отримані коефіцієнти.

3. Тест 1 Оборотні активи – це:

а) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у визначені суми і характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

б) кошти і їхні еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати Балансу;

в) активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора;

г) усі активи підприємства.

 

Тест 2. Фінансові ресурси підприємств – це:

а) власні і позичкові грошові кошти;

б) позичкові кошти;

в) власні кошти;

г) статутний капітал.

 

Тест 3. Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є:

1. Аналіз питань, визначених зовнішніми користувачами.

2. Аналіз питань, визначених зовнішніми аналітиками.

3. Аналіз абсолютних показників прибутку, рентабельності та фінансової стійкості підприємства.

4. Аналіз ліквідності, платоспроможності, ефективності використання майна та капіталу.

5. Економічна діагностика фінансового стану підприємства.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных