Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Теоретичні відомості. Розмноження— здатність відтворювати нове покоління особин того самого виду, властиве всім живим організмам
Розмноження— здатність відтворювати нове покоління особин того самого виду, властиве всім живим організмам. У процесі розмноження відбувається передача генетичного матеріалу від батьків до нащадків. Відомі дві основні форми розмноження рослин і тварин: статеве і безстатеве. Між ними існує принципова різниця, яка полягає в тому, що при безстатевому розмно­женні нове покоління бере початок лише від однієї батьківської особини, причому джерелом утворення нового покоління є соматичні (вегетативні) клітини. При статевому розмноженні новий організм, як прави­ло, утворюється із двох батьківських особин (чоловічої і жіночої). Перевага статевого розмноження над нестатевим полягає в тому, що при такому типі розмноження утворюються особини з новими комбінаціями генетичного матеріалу. Нестатеве розмноження може відбуватися багатьма способами.

1) Поділ клітин навпіл. Характерний для бактерій і найпростіших.

2) 2)Утворення спор. Спороутворення — це розмноження шляхом утворення спеціальних клітин, із яких виникає нове покоління.

3) 3)Брунькуванняздійснюється шляхом утворення на материнському організмі особливого виросту — бруньки, з якої розвивається нова особина.

4)Фрагментація— розмноження фрагментами тіла. При цьому організм ділить­ся на декілька частин, кожна з яких дає початок новому організму. Характерна для нитчастих водоростей, немертин (морських червів), кільчастих червів.

5)Вегетативне розмноженнязабезпечується відділенням від материнського ор­ганізму багатоклітинних частин — коренів, листків, пагонів та їх видозмін.

Статеві клітини або гамети – це спеціалізовані клітини тіла, функцією яких є передача спадкової інформації від батьків до потомства.
- Яйцеклітини людини були описані в 1827 р. засновником ембріології академіком К.Бером. Параметри яйцеклітини людини: округла форма, чітко помітні цитоплазма та ядро, діаметр 1/7 мм або 130 мкр, вага 0, 015 міліграма.
- Сперматозоїд людини вперше був описаний в 1667 р. винахідником мікроскопа А.Левенгуком. Його параметри: у 85 тис. разів менший за яйцеклітину, голівка довжиною 3-5 мкр, середня частина – 3-6 мкр, хвостик довжиною 30-50 мкр. Цитоплазма практично відсутня.
Сперматозоїди починають утворюватись у чоловіків під час статевого дозрівання. Утворення яйцеклітини починається ще до народження дівчинки, а завершується тільки після її запліднення.

Статеві клітини піддаються впливу пошкоджуючих факторів – радіації, канцерогенів. Мутації, які виникають у статевих клітинах не виправляються і можуть передаватися нащадкам. Поліембріонія – це процес розвитку зародка з однієї заплідненої яйцеклітини.

Хід роботи.

1. Підготуємо мікроскоп до роботи.

2. Розглянемо приклади безстатевого розмноження: розмноження вегетативне, брунькування, розмноження спорами.

3. Розглянемо рослини, що мають видозмінені пагони для вегетативного розмноження – кореневище у пирію, вуса у суниць, бульби картоплі, цибулини цибулі.

4. На предметне скло нанесемо краплю розчину дріжджів, виготовимо мікропрепарат, розглянемо його під мікроскопом. Знайдемо клітини, що брунькуються – з невеликим випинанням на одному з полюсів з помітним ядром. Замалюємо колонію дріжджів, позначимо клітини, що брунькуються.

5. Виготовимо мікропрепарат мукора, розглянемо його під мікроскопом. Знайдемо спорангії – кулясті утворення на довгій ніжці, та спори, що висипалися зі спорангіїв. Замалюємо побачене, зробимо позначення.

Мікропрепарат мукору (Mucor) зі спорангієм та спорами.

6. Розглянемо готовий мікропрепарат сперматозоїдів морської свинки. Звернемо увагу на особливості будови клітин відповідно до їх функцій. Порівняємо побачене з мікрофотографіями.

7. Розглянемо готовий мікропрепарат яєчника кішки. Знайдемо на ньому яйцеклітини. Звернемо увагу на о особливості будови клітин відповідно до їх функцій. Порівняємо побачене з мікрофотографіями.

Схема ультраструктурної організації сперматозоїда: 1 - хвостик; 2 - середня частина; 3 - шийка; 4 - акросома; 5 - ядро; 6 - голівка

Яйцеклітина: 1 - ядро, 2 - цитоплазма; 3 - оболонка; 4 - клітини фолікулярного епітелію

8. Замалюємо схеми будови сперматозоїда та яйцеклітини, зробимо позначення.

9. Зробимо висновок про особливості різних форм і способів розмноження та їх біологічне значення.

Контрольні запитання:

1.Які структурні компоненти яйцеклітини забезпечують функцію передачі спадкової інформації?

2.Які структурні компоненти яйцеклітини забезпечують зародок поживними речовинами?

3.Чим відрізняється набір хромосом в яйцеклітині жінки від набору хромосом в сперматозоїді чоловіка?

4. Які особливості будови сперматозоїда забезпечують його активний рух?

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных