Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Запис схрещування: Р АА х аа
5) Після цього можна працювати з ґраткою Пеннета.

 

  А
а Аа

Відповідь: Усі нащадки будуть стійкими до сажки й гетерози­готними за генотипом.

Задача 4. Плоди томата бувають круглими й грушоподібними. Ген круглої форми домінує. Якими є генотипи батьківських рослин, якщо серед нащадків виявилося круглих і грушоподібних плодів порівну?

Орієнтир до розв'язання задачі

1) Введення генів.

А — ген, що визначає круглу форму плодів, а — ген, що визна­чає грушоподібну форму плодів.

2) Формулювання нульової гіпотези. (Ця задача трохи складніша
від першої й вимагає висловити припущення, за яких геноти­пів можливе подібне розщеплення.)

Оскільки серед нащадків круглих і грушоподібних плодів ви­явилося порівну, то можна припустити, що один із батьків був ге­терозиготним, а другий — рецесивною гомозиготою.

3) Перевірка нульової гіпотези. Р Аа х аа

 

  А а
а Аа аа

При такому схрещуванні розщеплення в нащадків буде від­повідно 1:1, що відповідає умові задачі.

Відповідь: для того щоб серед нащадків грушоподібних і круг­лих плодів було порівну, генотипи батьків мають бути такими: Аа й аа.

Задача 5. У парниках висаджено розсаду томатів, вирощених із гібрид­ного насіння. 31 650 кущів цієї розсади дали плоди грушоподібної форми, а 94 250 кущів — круглої форми. Скільки поміж них гете­розиготних кущів?

Орієнтир до розв'язання задачі У цій задачі перевіряється розуміння статистичних закономір­ностей законів Менделя. Хід міркування такий: за умовою задачі гібриди дали розщеплення 3 : 1 (94 250 і 31 650 — це і є приблиз­не співвідношення 3:1). Таке розщеплення відбувається при схре­щуванні гетерозигот.

Р Аа хАа

 

  А а
А АА Аа
а Аа аа

З таблиці видно, що гетерозиготних кущів серед нащадків бу­де 50 % .

Відповідь: серед нащадків було 50 % гетерозиготних кущів.

Задача 6. У кроликів шерсть нормальної довжини домінує над короткою шерстю. У крольчих з короткою шерстю народилося 18 короткошерстих кроленят та 17 нормальношерстих. Визначити генотип та фенотип самця.

Рішення: Запишемо умови задачі.

А – нормальна довжина шерсті

а – коротка довжина шерсті

Р : аа х ?

               
       
 


Гамети а а А ?

F1 18 коротко. : 17 нормально.

Як бачимо, у потомства є розщеплення по фенотипу у співвідношенні 1:1, а (згідно таблиці) це властиво аналізуючому схрещуванню. Звідси випливає, що генотип самця Аа (гетерозигота), а по фенотипу він нормальношерстий. Дійсно, якщо самець був би гомозиготою (АА), то у F1 спостерігалось би не розщеплення 1:1, а одноманітність потомків (Аа).

Задача 7. У кроликів ген чорного кольору шерсті домінує над геном білого. Гомозиготного чорного кролика схрестили з білими кролицями. У першому гібридному поколінні всі кролики були чорними; в другому гібридному поколінні було отримано 56 кроликів. Яка ймовірність того, що серед них буде хоча б один білий кролик?

Розв’язок

А – ген чорного кольору а – ген білого кольору Р: ♀аа×♂АА Гамети: а А F1: Аа – 100% чорні Р: ♀Аа×♂Аа Гамети: А А а а F2: АА, Аа, Аа, аа – 3:1 75% – чорні, 25% – білі. Отже: 56:4=14. Звідси: 14 білих.
F1 – ? ♀аа ♂АА F2 – ?

 

4. Розв’яжемо слідуючі задачі.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных