Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Заповнити клітинки решітки Пеннета, вписавши до них генотипи відповідних нащадків.
Визначити співвідношення у потомстві різних генотипів та фенотипів. У дигібридному схрещуванні при заплідненні у результаті вільного комбінування 4 типів батьківських та 4 типів материнських гамет утворюється 16 типів зигот. Підсумовуючи в решітці Пеннета зиготи з однаковими фенотипами, встановлюємо, що їх буде 4 групи у наступних відношеннях: 9/16 АВ, 3/16 аВ, 3/16 Ав, 1/16 ав. Кожна група фенотипів позначається двома буквами відповідно до двох пар альтернативних ознак.

3. Розглянемо приклади розв’язування задач на дигібридне схрещування.

Приклади розв’язування задач на дигібридне схрещування.

1. Які типи гамет продукує далекозора жінка з товстими губами, якщо її мати мала нормальний зір, а батько – тонкі губи? Далекозорість і товсті губи – домінантні ознаки, а нормальний зір і тонкі губи — рецесивні ознаки.

Розв’язок

D – ген далекозо­рості d – ген нормально­го зору R – ген тонких губів r – ген товстих губів Р: DR, Dr, dR, dr
 

2. Які типи гамет утворюють морські свинки таких генотипів:

а) Ссдд; б) ССДд.

Розв’язок

а) Ссдд Сд, сд

б) ССДд СД, сд

3. Які типи гамет утворюють рослини таких генотипів: а)АаВвСс; б)ааВвСС?

Розв’язок

а) АаВвСс АВС, аВС, аВс, авс, Авс, АВс, АвС, авС

б) ааВвСС аВС, авС

4. У людини біле пасмо волосся і карі очі є домінантними ознака­ми, а відсутність білого пасма і сірі очі – рецесивні ознаки. Кароокий юнак без білого пасма одружився з сіроокою дівчиною, яка мала біле пасмо і була гетерозиготною за цією ознакою. У матері юнака були сірі очі. Які за фенотипом можуть бути їхні діти?

Розв’язок

А – ген білого пас­ма а – ген відсутності пасма В – ген каро окості в – ген сіро окості ♀Аавв; ♂ааВв Р: ♀Аавв × ♂ааВв Гамети: Ав аВ ав ав АаВв, аавв, ааВв, Аавв б.п.к б.п.с б.п.к. б.п.с. 1:1:1:1 Аналіз за фенотипом: 25% карооких з білим пасмом, 25 – без пасма карооких, 25% – сіроокі без пасма, 25% – з білим пасмом сіроокі
F –?

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных