Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Методичні вказівки. Основним методом вивчення характеру успадкування ознак є гібридологічний аналіз
Основним методом вивчення характеру успадкування ознак є гібридологічний аналіз. Але в генетиці людини його не можна використовувати, оскільки проведення схрещувань для вивчення успадкування ознак для людини є неможливе. Тому в антропогенетиці застосовують специфічний метод-аналіз родоводів, або генеалогічний метод. Для складання родоводу використовуються спеціальні символи (мал.1).

чоловік
жінка
стать не вияснена
власник ознаки, що вивчається
дизиготні (різнояйцеві) близнюки
монозиготні (однояйцеві) близнюки
шлюб чоловіка з двома жінками
гетерозиготний носій рецесивного гена, що вивчається
шлюб
родинний шлюб
батьки,
діти і порядок їх народження
інтерсекс
дитина з вадами розвитку.

Мал. 1. Символи, які найчастіше використовуються
при складанні родоводів людини

Персона, з якої починають складання родоводів, називається пробандом. Якщо родовід складається таким чином, що від пробанда спускаються до потомства, то його називають генеалогічним древом (генеалогія); якщо від пробанда простежують успадкування до батьків та інших більш віддалених предків, такий родовід називається таблицею предків. Генеалогії більш зручні для генетичного аналізу, тому що в цьому випадку все потомство походить від однієї подружньої пари. При аналізі родоводів можна визначити, чи успадковується певна ознака, і якщо успадковується, то як – за домінантним чи рецесивним типом. Для визначення кількісних співвідношень при розщепленні аналізують декілька подібних родоводів. Дуже часто в якості ознаки, що вивчається, у людини фігурує те чи інше захворювання. На мал. 2 зображені родоводи, в кожній з яких пробанд – носій певної аномалії. В усіх випадках захворювання спостерігається в кожному поколінні; кожний хворий має хоча б одного батька з тією ж самою ознакою. Це характерні риси успадкування домінантних ознак.

Мал. 2. Приклад родоводів людини з домінантними аномаліями

На малюнку 3 зображені родоводи, для яких характерний інший тип успадкування. Ознаки, які аналізуються, в деяких поколіннях не зустрічаються, хоч в попередніх вони були. Відбувається немов би “перестрибування” ознаки через покоління. Діти, які мають ознаку, що аналізується, можуть з’явитися у батьків, які такої ознаки не мали. Це характерні риси успадкування рецесивних ознак.

Мал. 3.Приклад родоводів людини з рецесивними ознаками

Мутації – це зміни генетичного матеріалу, що призводять до спадкових змін у будові організму (на молекулярному, клітинному й організмовому рівнях) чи його функціонуванні. Існують 3 типи мутацій.

Мутації (від лат. mutatio – зміна), або мутаційна мінливість – це стійкі зміни генотипу, які виникають раптово й призводять до зміни тих чи інших спадкових ознак організму. Термін ―мутація ввів голландський вчений Гюго де Фріз. Подальші дослідження показали, що здатність до мутації є універсальною властивістю всіх живих істот.

Мутації можуть виникати в будь-яких клітинах організму й спричинювати різноманітні зміни генетичного матеріалу і, відповідно, фенотипу. Мутації, які виникають у статевих клітинах, успадковуються при статевому розмноженні, а в нестатевих клітинах – успадковуються лише за нестатевого чи вегетативного розмноження.

Хід роботи
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных