Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Практична робота № 8. Тема.Розв’язування задач з екології Мета: розширити знання про колообіг речовин на планеті, розв’язуючи задачі на правила екологічної піраміди
Тема.Розв’язування задач з екології
Мета: розширити знання про колообіг речовин на планеті, розв’язуючи задачі на правила екологічної піраміди. Обладнання: підручник, методичні вказівки.
Стислі теоретичні відомості.

Екосистема сукупність організмів різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані обміном речовини, енергії та інформації. Домашній аква­ріум, озерце край села, степовий вибалок, лісовий масив, кабіна космічного корабля, ціла наша планета — все це екосистеми єдиної біосфери. Поняття «екосистема» запропонував у 1935 році А. Тенслі. Функціонування екосистеми забезпечує, «внутрішній» біологічний колообіг речовин між абіотичною та біотичною частина*». Екосистеми є відкритими біосистемами, і тому для існування в часі потрібні зовнішні потоки енергії, речовини та інформації в складі загального геологічного колообігу.

Близькими до екосистем є біогеоценози. Біогеоценоз — це певна територія з однорідними умовами існування, населена взаємопов'язаними популяціями різних видів, об'єднаних між собою колообігом речовин та потоком енергії.

Основним джерелом енергії, що надходить до екосистем, є сонячне світло вловлюють і засвоюють фотосинтезуючі організми — продуценти. Гетеротрофні орган: ми є консументами, вони дістають необхідну їм енергію, споживаючи їжу. Незважаючи на те, що різні біогеоценози розрізняються за продуктивністю швидкістю втрат чистої первинної продукції, їм усім властиві певні закономірне: співвідношень первинної (біомаса, створена за одиницю часу автотрофними орган > мами) і вторинної продукції (біомаса, створена за одиницю часу гетеротрофний організмами), що дістало назву правила екологічної піраміди.

Екологічна ефективність кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша попередньої внаслідок втрат енергії на кожному трофічному рівні.

Графічно це правило можна зобразити у вигляді піраміди, складеної з окрема блоків. Кожен з цих блоків відповідає продуктивності організмів на певному трофічному рівні ланцюга живлення. Отже, екологічна піраміда це графічне відображення трофічної структури ланцюга живлення. Залежно від показника, покладеного в основу, є різні види екологічних пірамід:

> піраміда чисел — відображає кількість особин у кожному рівні ланцюга жив­лення; може бути оберненою;

> піраміда біомаси — кількість органічної речовини; лише прямого типу;

> піраміда енергії— кількість енергії в їжі; лише прямого типу.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных