Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
З однотипними частинами З різнотипними частинами
¯ – частини речень відносно незалежні; – синонімічні до складносурядних ¯ – частини речень залежать одна від одної; – співвідносні із складнопідрядними реченнями
¯ ¯
інтонація перелічувальна або зіставно-протиставна інтонація підрядності
Одцвіли задумливі каштани, поскидали пух легкий тополі. [ ], [ ] В дитинство ніхто не може повернутися, воно дається тільки один раз [ ], [ ]

Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях

Кома

– одночасність, послідовність дій (можна вставити і):

Одгриміла гроза, теплий дощ одшумів, одцвіли блискавиці крилаті.

Крапка з комою

– віддаленість у змісті:

Закурілася земля, задиміла; пішов дощ, дрібний та тихий, мов крізь сито засіяв; стрепенулися темні ліси;зраділа зелена трава і підняла листочки вгору.

 

Двокрапка Тире
Ê : Æ Æ – Ê
- пояснення (а саме):   Чудові зміни наступають: з’являються новітні перемоги. - зіставлення, протиставлення (а, але, зате, однак) Листя обліта услід за вітром – навесні зашелестить нове.
- доповнення (і побачив, і почув, і зрозумів, і відчув, що) Максим зрозумів: друзі давно покинули табір. - час, умова (якщо ... то, коли ... то): Зникає мова – зникає нація.
- причина (бо, тому що, через те що): Геть же з дороги, сичі: дзвінко кайдани рвучи, ми підняли уже стяг! - причина → наслідок (тому, адже) Прийшла Покрова – сиди, чумаче, дома.
- у першій частини є слова: так, такий, всякий, одно; бачити, чути, уявити, пам’ятати: Правда, любов буває всяка: любов і вовк кобилу, та залишив хвіст і гриву. - порівняння (коли): Заспіваємо аж світяться ранки.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які речення називаються безсполучниковими?

2. Чим вони відрізняються від сполучникових складних речень?

3. Які смислові відношення існують між частинами безсполучникового складного речення? Наведіть приклади.

4. Яку роль відіграє інтонація у безсполучниковому складному реченні?

5. Розкажіть про вмивання коми» крапки з комою, тире і двокрапки у безсполучниковому складному реченні.

6. Самостійно складіть по одному безсполучниковому речен­ню з різним смисловим зв'язком між його частинами

Вправи і завдання за темою „Безсполучникові складні речення”

1. Складіть схеми речень. Визначте характер відношень між складовими частинами безсполучникових речень.

Рослини є джерелом різноманітних харчових продуктів, вони використовуються як технічна та лікарська сировина, будівельний матеріал. Лісовий фонд України становить 8,5 млн. га, всього на планеті 4,1 млрд. га лісу. Вчені підрахували: один гектар молодих тополь протягом вегетаційного періоду затримує близько 340 кг пилу. На озеленених вулицях вміст пилу втричі менший: зелені насадження відфільтровують навіть радіоактивні елементи.

2. Поясніть мотиви вчинків, вживаючи складнопідрядні або безсполучникові складні речення, які б розкривали причину дії першої частини речення.

Ліс називають легенями планети... Листя та квіти багатьох лісо­парків та парків запобігають багатьом інфекційним захворюванням. Людям дихається легко, підтримується склад повітря..

3. Продовжіть оповідання, використовуючи безсполучникові складні речення.

Природа мов розмовляє з нами. Прислухайся до ласкавого шепоту листочків на деревах. Мелодійний дзвін квіток, шелестіння стеблинок повідає тобі таїну. / Про що вони гомонять?/.

4. Накресліть схеми поданих речень. Обґрунтувати вживання розділових знаків.

І та сокира, що гострив Тарас, і молот той, що Каменяр підносив, виборювати правду кличуть нас, – ми йдем (Р. Качурівський). Шануймося, бо, як Шевченко, Франко, Шашкевич тільки одні, так і Дніпро один, і одна у нас усіх багатостраждальна Україна, – цінуймо її, бо й життя у кожного одне! (Б. Гірський). Збагнімо нарешті, братове, допоки усім нам не пізно: як буде в дитини мова, то буде в народу пісня. Виходьмо з магічного кола, щоб наша душа не дрижала: як буде в народу школа, то буде й народ, і держава (Д. Чередниченко). Я не знавець музики, я дилетант, співати не вмію, про пісню, про музику суджу по тому впливу, який вони зроблять на мене: коли вони зворушать мені мерце, мозок, душу, коли вони наллють до мене в серце почуття, в голову думок, в душу фантазії – значить вони гарні, впливові (О. Кониський).

5. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки. Накреслити схеми речень, обґрунтувати вживання розділових знаків. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

Так і знай допоки родить жито доки сонце в радості встає нашу правду й віру ще не вбито ще вона у когось в серці є (Т. Майдановий). Всяке тіло як трава і всяка слава людська як цвіт на траві засохне трава і цвіт її опаде (З Біблії). Прислухайся вітром на ниві в колосся прадавнього слова звучання вплелося (Л. Первомайський). Щасливим був я двічі як на сіні мене віз батько в присмерки осінні і як відчув що в мене в серці є те що належить тільки батьківщині (Д. Павличко).

6. Розгорніть подані речення у безсполучникові складні так, щоб у них можна було вжити вказані в дужках розділові знаки.

Одшумів теплий дощ (,) ... (,) ... (,) ... . 3 неба, як розтоплене золото, ллється на землю світ сонця (;) ... (;) ... . Грім гримить (—)... . Пройшла гроза (—) ... . Місто жило звичайним життям (:) ... . Андрій прийшов зі школи сумний (:) ... .

7. Із двох простих речень утворіть складне безсполучникове речення. Запишіть і поставте розділові знаки.

1. Сніг заліплював високі вікна в класі. Надворі мела хуртовина (Донч.). 2. З дерев спадало листя. Ночі ставали довші й холодніші (Гур.). 3. Маланка нарікала. Дедалі все трудніше і трудніше ставало знайти якусь роботу (К.). 4. Тепер для Маланки настали кращі часи. Андрій був при роботі (К.). 5. Завжди сонячно й затишно на цьому клаптику землі. Із сходу захищає його від різних норд-остів Ведмідь-гора, з півночі заслон проти холоду – пасма кримських гір (З газ.) 6. Артек – міжнародний дитячий табір. У ньому відпочивають діти з найвіддаленіших куточків землі ( З газ.) 7. Від Псла і десь аж за Самару Цимбал вів валку упевнено, бадьоро. Не раз він бував у цих краях (Гонч.). 8. В цей день йому не вдалося зробити по снігу і півтораста кроків. Присмерк зупинив його (Пол.).

8. БМК «Безсполучникові складні речення»

Брати наші менші.

(позначте, який розділовий знак слід вставити у якому реченні)

1. Більшість рослин не могли б існувати без птахів і тварин вони переносять пилок і насіння, тобто запилюють рослини і розселяють їх на значних територіях.

2. Багато тварин живляться рослинами вони підтримують істотний баланс у природі.

3. Подивіться навколо себе - побачите собаку або котика, голуба з перебитою ніжкою, що прохають "Допоможіть"...

4. При ретельних дослідженнях природи какаду з’ясувалось із збитих шишок він з’їдає лише невелику частину насіння, решта благополучно дозріває.

5. Знищення будь-якого виду тварин не припустиме навіть маленька комашка могла бути для людини корисною.

6. Люди нещадно полюють на оленів катастрофічно зменшується їх численність.

7. На Землі вже зникли 150 видів птахів вимерло 106 видів ссавців.

8. Людина навчилася користуватися вогнем прискорилась загибель багатьох видів ссавців.

9. Переселення тварин не завжди мало позитивні наслідки вони шкодили рослинам або самі гинули.

9. Виправте помилки у вживанні розділових знаків.

Діти невизнані генії, вони захоплюють світ з надлюдською енергією (А. Франс). Тільки скарби розуму дійсні ; ними можна ділитися – щоб вона зрозуміла, жити одним розумом не можна (Є. Ремарк). Сміх, це сонце воно проганяє зиму з людського обличчя (В. Гюго). Розум є лише зброєю: геній – є натхнення даром (С. Смайл).

10. Перепишіть, розставляючи потрібні розділові знаки на місці рисок між частинами складних речень.

1. Імення матері – священне / імення матері єдине (О. Ющенко). 2. Щира любов не приглядається / чи карі, чи чорні очі, чи з горбиком ніс, чи біла шия, чи довга коса (Г. Квітка-Основ'яненко). 3. Хто любить вірно / той хотів би весь світ засіяти милого словом (М. Коцюбинський). 4. Трапиться слово зрадливе / геть його, сину, гони! (Б. Олійник). 5. Хай у час останній свій про сина спокійно я подумаю / людина! (М. Рильський). 6. Отакий і рости, сину, цікавий до всього / життя треба знати (А. Головко). 7. Коли мені підхлібник тисне руку / тікаю геть від нього сам не свій (Д. Павличко). 8. Таке моє давнє правило / ніколи не шкодувати за тим / чого не можна повернути. (О. Гуреїв).Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных