Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Яка з нижче названих особливостей не характерна для середньовічної філософської думки?
O Авторитаризм

43. Філософія в середні віки займала підлегле положення по відношенню до:

O релігії

44. Сукупність релігійних доктрин і вчень про суть і діяння Бога:

O теологія

45. Есхатологія – це:

O Вчення про кінцеві долі світу і людини

46. Спаситель в християнстві:

O Мессія

47. Обмеження або придушення плотських бажань, добровільне перенесення фізичного дискомфорту, самотності:

O аскетизм

48. Світоглядний принцип, згідно з яким світ створений Богом з нічого, називається:

O Креаціонізм

49. Вчення про спасіння душі:

O Сотеріологія

50. Принцип, згідно з яким Бог визначає весь хід історії і долю кожної людини:

O Креаціонізм

51. Головне завдання християнських апологетів полягало:

O У обґрунтуванні переваг християнства перед іншими релігіями

52. Назва періоду творчого служіння «отців Церкви» (III-VIII вв.), що заклали основи християнської філософії і богослов’я:

O патристика

53. Видатний представник патристики, автор книг «Сповідь», «Про Град Божий»:

O Августін

54. «Шестоднев» -- це книга, в якій викладалися:

O Християнська онтологія і космогонія

55. Схоластика – це:

O тип філософствування, що відрізняється умоглядністю і наявністю великої кількості логіко-гносеологічних проблем

56. Такі риси, як умоглядність, інтерес до формально-логічної проблематики, підпорядкування теології, властиві:

O схоластиці

57. Представник середньовічної філософії:

O Оріген

58. Представник середньовічної західноєвропейської схоластики:

O Ф.Аквінский

59. Мистецтво тлумачення священних текстів, що розвинулося в епоху середньовіччя:

O Екзегетика

60. Проблема доказу буття Бога була однією з центральних для:

O Фоми Аквінського

61. Епоха відновлення ідеалів античності в Європі:

O Просвітництво

62. Найважливішою рисою філософської думки і культури епохи Відродження є:

O антропоцентризм

63. Світська світоглядна позиція епохи Відродження, що протистояла схоластиці і духовному пануванню церкви:

O гуманізм

64. Автор філософського твору «Про свободу и гідність людини»:

O Піко делла Мірандола

65. Представник філософії епохи Відродження:

O М.Копернiк

66. Положення про нескінченність Всесвіту в часі і просторі, про тотожність Бога і природи обґрунтував:

O Дж.Бруно

67. Вчення, що розвинулося в епоху Відродження, і говорить про тотожність Бога і природи:

O Пантеїзм

68. Звільнення від церковного впливу:

O Секуляризація

69. Філософський напрям, що визнає розум основою пізнання і поведінки людей:

O Раціоналізм

70. Основна ідея раціоналізму полягає в тому, що:

O Розум грає пріоритетну роль в пізнавальній діяльності людини

71. Особливості раціоналізму XVII ст. зумовила:

O Естетика

72. Французький філософ, він же творець алгебри і аналітичної геометрії:

O Р. Декарт

73. Дуалістична філософія характерна для:

O Р.Декарта

74. В питанні про субстанції Рене Декарт дотримувався:

O Дуалізма


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных