Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Пізнавальне відношення складається з трьох основних сторін (елементів). Вкажіть, яка серед вказаних сторін тут зайва?
O Мета пізнання

160. Абсолютність, відносність, конкретність, об'єктивність є основними властивостями:

O Простору

161. Несуперечливість відноситься до наступного критерію науковості:

O Логічного

162. Якщо передбачені теорією емпіричні наслідки не виявляються на практиці, то тоді говорять про:

O Апробацію знання

163. Неможливо фальсифікувати:

O існування Бога

164. Піддається фальсифікації гіпотеза про:

O існування життя на Марсе

165. Когерентність – це:

O Самосогласованість знання

166. Згідно соціології марксизму, основною рушійною силою розвитку суспільства є:

O Класова боротьба

167. Знання, що відповідає реальності, адекватно відображає дійсність:

O Істина

168. Критерій істини в марксистській філософії:

O Практика

169. Відповідно до прагматичної концепції істинності, істина – це:

O Те, що корисно, що допомагає нам успішно вирішувати проблеми

170. Здатність збагнення істини шляхом безпосереднього її розсуду без звернення до логічних аргументів:

O Інтуїція

Діалектика – це

O Вчення про розвиток і загальні взаємозв'язки

172. Філософське вчення про розвиток буття і пізнання, засноване на вирішенні протиріч:

O Діалектика

173. Назвіть філософа, якого вважають засновником античної діалектики:

O Геракліт

174. Теорія розвитку Гегеля, в основі якої лежить єдність і боротьба протилежностей:

O Діалектика

175. Діалектичний матеріалізм — вчення:

O Марксизму

176. Діалектика відрізняється від метафізики:

O Розумінням розвитку

177. Метафізика – це:

O Погляд, згідно з яким світ або окрема його частина розглядаються як незмінні, якісно постійні

178. Найбільш загальні фундаментальні поняття:

O Категорії

179. Філософський принцип, що стверджує, що всі явища зв'язані один з одним причинними зв'язками і зумовлюють один одного:

O Принцип єдності і боротьби протилежностей

180. Істотний, необхідний, стійкий зв'язок між явищами називається:

O Законом

181. Існує … суспільно-економічних формацій:

O П’ять

182. Один з основних принципів діалектики:

O Принцип розвитку

183. Не є законом діалектики:

O Закон про єдність причин і наслідків

184. Діалектичне джерело саморуху і розвитку природи, суспільства і пізнання:

O Протиріччя

185. Ключовим моментом діалектичної логіки є принцип:

O Протиріччя

186. Закон діалектики, що відповідає на питання про джерело розвитку:

O Закон єдності і боротьби протилежностей

187. Закон діалектики, що розкриває джерело саморуху і розвитку об'єктивного світу і пізнання:

O Єдність і боротьба протилежностей

188. Закон діалектики, що розкриває найбільш загальний механізм розвитку:

O Перехід кількісних змін в якісних

189. Закон діалектики, що характеризує напрям, форму і результат процесу розвитку:

O Заперечення заперечення

190. Направлена, якісна зміна:

O Розвиток

191. Сукупність суттєвих необхідних властивостей речі складають її:

O Якість

192. Внутрішній зміст предмету в єдності всіх його властивостей виражає категорія:

O Сутність

193. Теорія самоорганізації складних систем:

O Синергетика

194. Теорія наукового пізнання називається:

O Епістемологієй

195. Суспільно-економічна формація – це:

O Суспільство з властивим йому економічним базисом і політико-юридичною надбудовою

196. Поняття суспільно-економічної формації належить:

O Марксизму

197. Виділив соціально-економічний клас як головний елемент соціальної структури суспільства:

O К. Маркс

198. Головний труд К.Маркса:

O «Капітал»

199. Засновник соціології як позитивної науки:

O О. Конт

200. Філософський напрям, що абсолютизував закони механіки стосовно соціальної філософії:

O Французький матеріалізм XVIII століття

201. Форма раціонального пізнання:

O Поняття

202. Думка, що виділяє і узагальнює предмети на основі їх істотних і необхідних властивостей:

O Поняття

203. Вислів, в якому щось затверджується або заперечується:

O Спростування

204. Елемент емпіричного пізнання:

O Гіпотеза

205. Твердження, що ґрунтується на об’єднанні великої кількості споріднених фактів:

O Емпіричне узагальнення

206. Наукове припущення, яке потребує додаткового обґрунтування:

O Гіпотеза

207. Найвища форма організації наукового знання, яка надає цілісне уявлення про закономірні та суттєві зв’язки певної області дійсності:

O Теорія

208. Філософ, що розумів суспільній прогрес як розвиток і зміну суспільно-економічних формацій:

O К. Маркс

209. Визначальні стосунки між людьми, в марксистській філософії:

O Виробничі

210. Клас, здатний суттєво змінити суспільство, по К.Марксу:

O Пролетаріат

211. У марксизмі головним чинником розвитку суспільства вважається:

O Спосіб виробництва матеріальних благ

212. Не відноситься до основних типів суспільного виробництва:

O Виробництво духовних цінностей

213. Есхатологія – це:

O Вчення про кінцеву долю світу і людини

214. Згідно з Г. Гегелем дійсний двигун історії - це:

O Світовий Дух


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных