Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


В чому Камю вбачає абсурдність людського буття
Для нього абсурд означав розлад між світом і людиною, безглуздість існуючого пристрої. Смерть, як одне із самих владних втілень абсурду, з найбільшою переконливістю доводить незалежність вічного миру по відношенню до тлінному людині задає кордон людського життя, визначає її виключно земне значення. Людині не уникнути смерті, але він може уникнути абсурду в житті - живучи наперекір смерті, ясно усвідомлюючи її невідворотність, прагнучи до подолання нікчемності людської долі, уникаючи всевладного абсурду.

Камю вважає, що найважливіші істини щодо самого себе і світу людина відкриває за допомогою почуттів. Слідом за своїми попередниками Камю визначає єдине відчуття, яке характеризує буття людини, – таким відчуттям є відчуття абсурдності. Це відчуття здатне народитися раптово, варто лише людині випасти з щоденного механічного існування і усвідомити своє життя, у індивіда неодмінно виникає питання, чи варте життя того, щоб його прожити?

Камю визначив абсурд як «метафізичний стан людини в світі», отже як основну проблему людського буття. «Для Камю абсурдність не є онтологічною категорією, іманентною світобудові,- вона є породженням самоусвідомлення людини в світі» Абсурд розглядається Камю не як висновок з аналізу дійсності, а як “ вихідний постулат, з яким треба співставити дійсність, включаючи в неї людину. (наш вариант)

 

35. Визначте специфіку філософського вчення про людину та його значення для спеціальних наук (педагогіки, історії, лінгвістики)

Олин вариант:

Основоположник філософської антропології М. Шелер вважав, що всі основні проблеми філософії можна звести до питання, що є людина. Філософи-антропологи ставлять завдання вироблення принципів, керуючись якими можна було б захистити гідність і свободу людини.
М. Шелер у філософській антропології бачив головну науку про сутність людини, його метафізичної природі, про сили і здібності, які рухають їм, про основні напрями і законів його біологічного, психічного, духовного і соціального розвитку.

Вчення філософської антропології про людину має фундаментальне значення для сфери освіти та педагогічної діяльності. Цілісний філософський образ людини, можна розглядати як ідеал освітньої системи, конкретізіруемий щодо її головного суб'єкта - розвивається особистості людини. Проте цей образ неможливо прямо запозичувати з робіт філософів-антропологів, він повинен бути вироблений спільними зусиллями представників різних наук, і в першу чергу філософами, культурологами, соціологами, етнографами, педагогами, біологами, психологами, істориками.
Педагог завжди має справу з живими людьми, з індивідуальностями Положення філософської антропології про необхідність пізнання не тільки абстрактно-зовнішнього людини, а й власне людського в людині, його духовної суті орієнтує педагогів на осягнення реально існуючого, конкретної людини в її цілісності та унікальності.

Окреслені вище ідеї філософської антропології, весь дух її навчання з повним правом можна розглядати як гуманістичні за своєю суттю і націленості. Філософсько-антропологічне вчення може виступити як світоглядна основа педагогічної освіти.

 

36.Доведіть правомірність тези філософської антропології: «Людина – це проект, а не даність». (Шелер)

Катин вариант:

Шелер казав: «Людина – це проект, а не даність». Все, чого досягло людство – завдяки праці. Тобто, людина з кожним роком розвивається, вдосконалюється. Тому її називають проектом.

Оригінальна теорія Макса Шелера височить над усіма названими парадигмами. Він прагне довести особливу метафізичне положення людини (див. Шелер 1988, 32). Його не влаштовує просте визначення людини як високорозвиненої тварини. Яким би вражаючим не був біологічний прогрес, істота на ім'я "людина" не тільки залишається підлеглим поняттю тварини, але і становить малу область тваринного царства. До того ж людина є "морфологічно остаточно фіксоване істота". Але якщо прогресивна біологічна еволюція земної людини представляється абсолютно неймовірною, то ще менш ймовірним здається його біологічний декаданс, вважає антрополог (див. Шелер 1994, 102-103).

На противагу цьому "природному" розумінню він виділяє "сутнісне поняття" людини. Філософ розвиває власний підхід, згідно з яким сутність людини якісно відрізняється від усіх відомих психічних форм, і завдяки цьому людина займає особливе становище в світі.

37. Чи тотожні поняття култ=ьтурна людина та цівілізованна людина. В чму полягає загроза суспільству цивілізованого безкультур’я.

Культурна людина – це людина, що має певні знання і уміння поведінки в суспільстві,людина, яка досягла певного рівня розвитку завдяки засвоєнню накопиченого в цій культурі досвіду і знань. Культурність дає людині здатність створювати для себе цивілізовані умови навіть природного середовища. Про Мауглі ми можемо сказати "некультурний", але про ремісника, який живе в селі, але творить шедеври у своєму роді діяльності, наповнені сенсом і глибокими почуттями, швидше за все, ми скажемо "культурний".

Цивілізована людина- людина що виросла в умовах цивілізації і пристосований до неї(іноді тільки до неї), яка є представникомтого суспільства, яке має сукупність усіх характеристик : рівень розвитку науки і техніки, освіти, мистецтва і культури(у сенсі оволодіння певними правилами поведінки, етикету).Цивілізована людина звикає і потім не може обходитися без плодів цивілізації(мобільний зв'язок, інтернет, автомобіль, гроші, гаряча вода., закони, сервіс). Цивілізованість призводить до дезадаптації людини до умов природного середовища і адаптації до цивілізованого середовища, а так само пригніченню і трансформації його природних інстинктів, які в силу пригніченості якраз і випліскуються на стадіонах.

Таким чином цивілізованість - це швидше міра того, що забуває знань вкладених природою в людину під дією цивілізації, а культурність - міра засвоєння досвіду і знань накопичених цивілізацією.

Шпенглер вважав,що культура завжди краще цивілізації,бо культура це постійний розвиток і вдосконалення,а цив-ція скам'яніла і приречена на вимирання . Культурна людина завжди відкрита світу,готова до вдосконалення ,а всегда готов к обновлению, а цивілізована-обмежена,знаходиться у жорстких рамках.

 

Культурну людину робить "внутрішня культура" особи - перетворення досягнень людської культури на корінні установки буття, мислення і поведінки особи. Цивілізована ж людина - це людина, що має лише "зовнішню культуру", яка полягає в дотриманні норм і правил пристойності, прийнятих в цивілізованому суспільстві. Людська цивілізація стає менш варварською і гуманнішою. З 1945 року на планеті немає світових воєн, доживають свій вік і зникають з лиця землі останні тоталітарні режими. Зростає якість життя великих мас людей. Поступово поширюються і закріплюються в політичних інститутах ідеї демократії, правової державності, розділення влади, здійснення прав людини. Цивілізаційне варварство слабшає, оскільки за своєю природою воно є побічний продукт зіткнення соціально організованих мобілізаційних структур і боротьба цих структур за речово-енергетичні ресурси приймає все менш руйнівні, усе більш цивілізовані конкурентні форми. Простір культури, інформаційний простір, засоби масової інформації, Інтернет засмічені дикими, варварськими віруваннями і забобонами, які поширюються подібно до інфекційних захворювань із швидкістю комп'ютерних вірусів. Фашизм, ультранаціоналізм, ультралівий радикалізм, паранаука, фанатичні містичні культи постійно виникають з надр дезорієнтованої масової свідомості. Їх погляди охоче тиражуються багатьма ЗМІ тому, що вони мають комерційний успіх. Заборонити усе це неможливо, можна тільки створити цьому конкурентоздатну альтернативу.

Часткова масова людина не має імунітету до варварських забобонів, його розум спить, породжуючи чудовиськ, він легко підпорядковує свої думки і вчинки варварським, нелюдяним ідеологіям і обслуговуючим їх теоріям. "Знання - сила, - говорив Френсіс Бэкон. І хто відторгає від себе цю силу, той стає жертвою псевдознання, підпадає під тиск сили маячних ідей і неосвічених помислів".
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных