Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Мета заняття – визначити зміст основних філософських позицій, що сформувались у епоху Нового часу.
Основна проблема – формування нових методів пізнання оточуючого світу у філософії Нового часу.

Основні поняття та категорії – деїзм, дуалізм, монізм, субстанція, модус, атрибут, емпіризм, раціоналізм.

 

Питання для організації дискусії на семінарі.

1. Особливості філософської парадигми Нового часу.

2. Емпіризм. Англійська філософія 17 ст. /Бекон., Т.Гоббс., Д.Локк/.

3. Раціоналізм. Європейська континентальна філософія 17 ст. /Р.Декарт., Б.Спіноза., Г.Лейбніц/.

4. Старше покоління французьких просвітників /Ш.Монтеск’є, Вольтер, Ж.- Ж.Руссо/.

 

Теми рефератів та повідомлень.

1. Вчення про субстанцію у філософії Б.Спінози.

2. Особливості методологічних позицій Ф.Бекона та Р.Декарта; їх роль у розробці ідейних засад науки.

3. Тлумачення пізнання в філософії Нового часу.

4. Філософія Нового часу про світобудову.

5. Філософські ідеї європейського Просвітництва та їх сучасне значення.

 

Рекомендована література.

1. Канке В.А. Философия. Исторический й систематический курс: Учебник
для вузов. - М., 2000.

2. Момджян Х.Н. Французское Просвещение 18 века. – М., 1983.

3. Нарский И.С. Западноевропейская философия 18 века. – М., 1973.

4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. - М., 1998.

5. Философия. Справочник студента / Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов - М., 1999.

6. Философия: учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохаиовский. - Ростов н/Д, 1999.

7. Філософія. Курс лекцій. Навч. посібник / За ред. І.В. Бичка - К., 1994.

8. Філософія. Навч. посібник / За ред. І.Ф. Надольного. - К., 1998.

9. Філософія: Навч. посібник / За ред. О.П. Сидоренка. - Одеса, 2000.

10. Філософія: Підручник / За ред. Горбача Н.Я. - Львів, 1995.

11. Цибра М.Ф., Кавалєров А.І. Філософія. Курс лекцій. -1997.

13. Шаповалов В.Ф. Основи философии. От классики к современности: Учеб. пособие для вузов. - М., 1999.

 

Питання для самостійної підготовки.

1. Окресліть основні особливості розвитку філософії в епоху Нового часу.

2. Порівняйте гносеологічні висновки Ф.Бекона та Р.Декарта. У чому проявилась їх подібність та відмінність?

3. Охарактеризуйте пізнавальні ідеї Дж.Локка, Т.Гоббса, Д.Юма.

4. Порівняйте погляди на субстанцію Б.Спінози і Г.Лейбніца.

5. Визначте ключові моменти французької філософії 18 ст.

 

 

ТЕМА 7
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных