Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. Тема: Добування і вивчення властивостей оцтової кислоти, добування складних ефірів.
Тема: Добування і вивчення властивостей оцтової кислоти, добування складних ефірів.

Години

Мета: навчитися добувати оцтову кислоту лабораторним способом та вивчити її властивості, навчитися добувати складні ефіри в лабораторних умовах.

Техніка безпеки: виявляти обережність та уважність при роботі з кислотами та лугами.

Прилади і реактиви: розчини оцтової кислоти СН3СООН, гідроксиду натрію NaОН, фенолфталеїн, добутий в попередньому досліді продукт нейтралізації оцтової кислоти, розчин хлориду феруму (ІІІ) FeCl3, спиртівка, пробіркотримач, ацетат натрію кристалічний СН3СООNa, етиловий спирт С2Н5ОН, концетрована сульфатна кислота Н2SO4.

ПЛАН

1.Взаємодія оцтової кислоти з основами.

2.Кольорова реакція на ацетат-іон.

3.Добування етилацетату.

Методичні вказівки

Карбоновими кислотами називають органічні сполуки, до складу яких

¤¤ О

входить карбоксильна група - С

ОН

В карбонових кислотах карбоксильна група може бути сполучена з різними вуглеводневими радикалами. В зв¢язку з цим виділяють насичені, ненасичені та ароматичні карбонові кислоти.

Особливості хімічних властивостей карбонових кислот зумовлені сильним взаємним впливом карбонільної С = О та гідроксильної групи - ОН.

В карбоксильній групі зв¢язок між карбоном та карбонільним оксигеном сильнополярний. Однак позитивний заряд на атомі карбону частково зменшується в результаті притягування електронів атомом оксигену гідроксильної групи. Тому в карбонових кислотах карбонільний карбон менш здатний до взаємодії з нуклеофільними частинками, порівняно з альдегідами та кетонами.

З другого боку, під впливом карбонільної групи посилюється полярність зв¢язку О - Н за рахунок зміщення електронної густини від оксигену до атому карбону.

d + d -

- С = О

­

О Н

Розглянутий характер електронної будови карбоксильної групи зумовлює відносну легкість відриву гідрогену цієї групи. Тому у карбонових кислот добре виражені кислотні властивості. В безводному стані і особливо в водних розчинах карбонові кислоти дисоціюють на іони.

СН3 - СН2 - СООН ® СН3 - СН2 - СОО- + Н+

Кислий характер розчинів карбонових кислот можна встановити за допомогою індикаторів. Карбонові кислоти являються слабкими електролітами, причому сила карбонових кислот зменшується при збільшенні молекулярної маси кислоти. Для насичених одноосновних кислот найбільш характерні реакції, зумовлені кислотними властивостями, а також реакції заміщення гідроксильної групи. Наприклад: взаємодія з металами, з основними оксидами, основами, спиртами, галогенами тощо.

2СН3СООН + Мg ® Мg(СН3СОО)2 + Н2

С2Н5СООН + КОН ® С2Н5СООК + Н2О

¤¤ О ¤¤ О

СН3 - С + НО - С2Н5 ® СН3 - С + Н2О

ОН ОС2Н5

О

½½

Складні ефіри – це речовини, що мають загальну формулу R - С - ОR1, де R і R1 - вуглеводневі радикали.

Складні ефіри утворюються при взаємодії карбонових кислот з спиртами.

О О

½½ ½½

СН3 - С - ОН + НО - С2Н5 Û СН3 - С - ОС2Н5 + Н2О

Реакція добування складного ефіру з кислоти та спирту називається етерифікацією.

Для добування складних ефірів крім реакцій етерифікації млжна використати реакції ангідрідів та хлорангідрідів з спиртами.

Мила - це солі, вищих карбонових кислот. Як солі сильних основ та слабких кислот, мила в водних розчинах підлягають гідролізу

С17Н35СООNa + Н2О Û С17Н35СООН + NaОН

С17Н35СОО- + Н2О Û С17Н35СООН + ОН-,

тому розчини мила мають лужну реакцію.

В кислому середовищі мила розкладаються з утворенням вищих карбонових кислот.

Хід роботи

Дослід 1. Взаємодія оцтової кислоти з основами.

Виконання досліду. В пробірку налити розчину гідроксиду натрію і додати декілька крапель фенолфталеїну до появи малинового забарвлення. Потім додати розчин оцтової кислоти до знебарвлення розчину фенолфталеїну.

Завдання: Скласти рівняння реакції взаємодії гідроксиду натрію з оцтовою кислотою в молекулярній та іонній формі. Зробити висновок про взаємодію оцтової кислоти з розчинами лугів.

Рівняння реакції:________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спостереження:________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Дослід 2. Кольорова реакція на ацетат-іон.

Виконання досліду. До добутого в попередньому досліді продукту нейтралізації додати кілька крапель розчину хлориду феруму (ІІІ). З¢являється характерне забарвлення внаслідок утворення ацетату феруму (ІІІ).

Завдання: Скласти рівняння реакції взаємодії оцтової кислоти з хлоридом феруму (ІІІ). Зробити висновок, про що свідчить поява забарвлення.

Рівняння реакції:________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спостереження:________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Дослід 3. Добування етилацетату.

Виконання досліду. В суху пробірку помістити небагато (висота шару приблизно 2мм) порошка безводного ацетату натрія і прилити три краплі етанолу. Додати дві краплі концентрованої сульфатної кислоти і обережно (!) нагрівають. Через декілька секунд з¢являється характерний приємний освіжаючий запах оцтово-етилового ефіру.

Завдання: Скласти рівняння реакції взаємодії оцтового натрія з сульфатною кислотою та взаємодії оцтової кислоти з етанолом. Зробити висновок про добування складних ефірів в лабораторії.

Рівняння реакції:________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спостереження:________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Контрольні запитання і завдання

1.Як хімічним способом розрізнити мурашину і оцтову кислоту.

2.Напишіть структурні формули ізомерів одноосновних карбонових кислот складу С6Н12О2?

3. Які речовини називаються складними ефірами?

4. Чим відрізняються за хімічним складом тверді жири від рідких?

5. Чому розчин мила після гідролізу в присутності фенолфталеїну забарвлюється в рожевий колір?

Захист:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка за виконання: ____________________

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных