Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Кругообіг речовин та його причина
У біосфері відбувається постійний колообіг активних елементів, які переходять від організму до організму, у неживу природу і знову до організму. Елементи, які вивільняються мікроорганізмами при гнитті, надходять у грунт і атмосферу, знову включаються в колообіг речовин біосфери, поглинаючись живими організмами. Весь цей процес і буде біогенною міграцією атомів. Для біогенної міграції характерним є накопичення хімічних елементів у живих організмах, а також їх вивільнення у результаті розкладу мертвих організмів. Біогенна міграція викликається трьома процесами:

· обміном речовин в організмах;

· ростом;

· розмноженням.

Причина колообігу - обмеженість елементів, з яких будується тіло організмів.

15. Атмосфера, її межа, складові частини, функціїАтмосфера - суміш газів, що оточують Землю, та утримуються завдяки силі тяжіння. Атмосфера в основному складається з азоту (N2, 78%) і кисню (O2, 21%; O3, 10−6 %). Решта (~1%) складається здебільшого з аргону (0,93%) із невеликими домішками інших газів, зокрема вуглекислого газу (0,03%). Крім того атмосфера містить близько 1,3÷1,5×1016кг води, основну масу якої зосереджено у тропосфері.

Межі атмосфери умовні. Верхню межу точно не визначено. Густина повітря з висотою зменшується, атмосфера поступово, без чіткої межі переходить у міжпланетний простір. За верхню межу іноді беруть таку висоту, на якій окремі розрізнені частини повітря ще обертаються разом із Землею, де сила притягання ще більша за відцентрову силу.

За даними сучасних досліджень, верхня межа атмосфери простежується до 3000 км. Там її густина наближається до густини міжпланетного простору.

За нижню межу атмосфери практично беруть поверхню Землі. Але й поверхня Землі — межа умовна, бо повітря проникає і в земну кору,і у воду.

Атмосфера неоднорідна. Вона має добре виражену шарувату будову. Її шари, або концентричні оболонки, за фізичними особливостями відрізняються між собою. Атмосферу ділять на п'ять основних шарів (сфер): тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу (іоносферу) і екзосферу. Сфери не мають чітких меж вони поступово переходять одна в одну, утворюючи перехідні межі.

Атмосфера забезпечує:

фотосинтез та дихання;

захист живих організмів від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання, що відбувається завдяки наявності озонового шару;

перенесення тепла і вологи;

регулювання сезонного й добового коливання температури (якби не існувало атмосфери Землі добові коливання температури на поверхні сягали б 200° C;

існування атмосфери обумовлює низку складних екзогенних процесів:

вивітрювання гірських порід,

активність природних вод, мерзлоти, льодовиків тощо.

 

 

Кругообіг вуглецю

Єдиним джерелом вуглецю, який використовується для синтезу органічної речовини, є вуглекислий газ, що входить до складу атмосфери або перебуває у розчиненому стані у воді. Вуглець гірських порід (переважно карбонати) рослини не використовують.

У процесі фотосинтезу вуглекислий газ перетворюється на органічну речовину (вуглеводи, білкові речовини, ліпіди), яка служить кормом для тварин. Дихання, бродіння і згоряння палива повертає вуглекислий газ в атмосферу.

В біологічному кругообігу вуглецю (рис. 6.32) беруть участь тільки органічні сполуки і вуглекислий газ. Фотосинтез і дихання повністю комплементарні і взаємно відповідні: весь асимільований у процесі фотосинтезу вуглець включається у вуглеводи, а в процесі дихання весь вуглець, який міститься в органічних сполуках, перетворюється на вуглекислий газ.

 

17. Кругообіг сірки і фосфору

Круогообіг сіркитісно пов'язаний з живою речовиною. Сірка у вигляді SO2,

SO3, H2S і елементарної сірки викидається вулканами в атмосферу. З іншогобоку, в природі у великій кількості відомі різні сульфідиметалів: заліза, свинцю, цинку та ін сульфідна сірка окислюється в біосферіза участю численних мікроорганізмів до сульфатної сірки SO42 грунтів іводойм. Сульфати поглинаються рослинами. У організмах сірка входить досклад амінокислот і білків, а у рослин, крім того, - до складу ефірнихмастил і т.д. Процеси руйнування залишків організмів у грунтах і в мулахморів супроводжуються дуже складними перетвореннями сірки. При руйнуваннібілків за участю мікроорганізмів утворюється сірководень. Далісірководень окислюється або до елементарної сірки, або до сульфатів. У цьомупроцесі беруть участь різноманітні мікроорганізми, що створюють численніпроміжні сполуки сірки. Відомі родовища сірки біогенногопоходження. Сірководень може знову утворити «вторинні» сульфіди, асульфатна сірка створює гіпс. У свою чергу сульфіди і гіпс зновупідлягають руйнуванню, і сірка відновлює свою міграцію

Кругообіг фосфору.Джерелом фосфору біосфери є головним чином апатит,зустрічається у всіх магматичних породах. У перетвореннях фосфору більшуроль відіграє жива речовина. Організми витягають фосфор з грунту, воднихрозчинів. Засвоєння фосфору рослинами багато в чому залежить від кислотностігрунту. Фосфор входить до численні сполуки в організмах: білки,нуклеїнові кислоти, кісткова тканина, лецитини, фітин та інші сполуки;особливо багато фосфору входить до складу кісток. Фосфор життєво необхіднийтвариною в процесах обміну речовин для накопичення енергії. З загибеллюорганізмів фосфор повертається в грунт і в мули морів. Він концентрується ввигляді морських фосфатних конкрецій, відкладень кісток риб, що створює умовидля створення багатих фосфором порід, які в свою чергу єджерелом фосфору в біогенному циклі.

Вміст фосфору в земній корі становить 8 * 10-20% (за вагою). Увільному стані фосфор в природі не зустрічається внаслідок його легкоїокислюваність. У земній корі він знаходиться у вигляді мінералів (фторапатіт,хлорапатіт, вівіаніт тощо), які входять до складу природних фосфатів --апатитів і фосфоритів. Фосфор має виняткове значення для життятварин і рослин.

Так як рослини забирають з грунту значну кількість фосфору, априродне поповнення фосфорними сполуками грунту вкрай незначно,то внесення в грунт фосфорних добрив є одним з найважливішихзаходів щодо підвищення врожайності. Щороку у світі видобуваютьприблизно 125 млн. т. фосфатної руди. Більша її частина витрачається навиробництво фосфатних добрив.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных