Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Особливості судового захисту екологічних прав громадян та його ефективність.
Форми захисту екологічних прав громадян:

Нормотворча – ефективність в процесі прийняття екологічних законів

Управлінська форма захисту – діяльність всієї системи органів управління, обов’язком яких є сприяння громадянам в реалізації екологічних прав.

Самоврядна форма – основа самоврядування є територіальна громада, яка вирішує питання на своєму рівні.

Судова форма захисту – треба брати практику судів щодо реалізації екологічних прав. Деякі судді, ще до комплементації Оргуської конвенції визнавали, що були справи про відшкодування шкоди потерпілим, але не було механізму. Небагата практика захисту суб’єктивних прав громадян. Право на подання до суду позовів у разі шкоди від впливу:

· Заподіяна здоров’ю

· Заподіяна майну

Підстава: екологічне правопорушення – наявність шкоди, порушення екологічного законодавства, причинний зв'язок, суб’єктивний фактор (вина). Дослідженя: Решетник, Василевна.

Право на оскарження дій чи бездіяльності посадових осіб, органів, установ, організацій.

Реалізація: звернення до посадової особи; прокуратури, яка зобов’язана реагувати; звернутися до суду. Проте складно указати позовні вимоги, причинно-наслідковий зв'язок, не завжди є суб’єкт правопорушення.

Політична форма захисту – повинна відображати державну екологічну екологію, політику.

 

Конституція України встановила право людини та громадянина на звернення до суду для захисту порушених прав і право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування. Після використання всіх національних способів правового захисту громадяни можуть апелювати до міжнародних судових установ чи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Згідно зі ст. 55 Конституції України кожен має право на судовий захист, якщо його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для реалізації прав чи свобод, або мають місце інші ущемлення прав та свобод. Тому громадянин може звертатися до суду, якщо порушуються його екологічні права (право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на інформацію, право на участь у прийнятті екологічно значимих рішень, у т.ч. право на проведення громадської екологічної експертизи, на об'єднання у громадські природоохоронні формування, право на загальне природокористування для задоволення своїх культурних, естетичних, оздоровчих та інших потреб тощо).

Право на судовий захист є конституційним і не потребує додаткового закріплення в інших нормативно-правових актах. Проте для екологічного законодавства є характерним встановлення та конкретизація цього права. Наприклад, судовий захист екологічних прав передбачено у законах України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про відходи" та ін.

З метою забезпечення права на доступ громадськості до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, в Оргуській конвенції передбачено ряд особливостей реалізації цього права. Держава в рамках свого національного законодавства гарантує:

1) доступ до правосуддя кожній особі, якщо вона вважає, що її запит з отримання екологічної інформації було проігноровано, неправомірно відхилено частково чи повністю, неадекватно задоволено тощо;

2) доступ до правосуддя представників зацікавленої громадськості, які вважають, що мало місце порушення того чи іншого права, щодо перегляду прийнятих рішень в суді з метою оскарження законності будь-якого рішення, дії або бездіяльності;

3) доступ до правосуддя представникам громадськості для оскарження дій або бездіяльності приватних осіб і громадських органів, котрі порушують положення національного законодавства, що стосується довкілля;

4) доступ до визначеної законом швидкої процедури;

5) доступ до процедури, що забезпечує адекватні та ефективні засоби правового захисту, включаючи при необхідності засоби правового захисту у формі судової заборони;

6) доступ до справедливої, неупередженої, своєчасної процедури;

7) доступ до процедури, не пов'язаної з непомірно великими витратами;

8) доступу громадськості до рішень судів з питань, що стосуються довкілля.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных