Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 6. Основні засади організації безготівкового грошового обігу.
Лекція «Основні засади організації безготівкового грошового обігу» (2 год.)

1. Визначення терміну розрахунки. Правова природа розрахункових відносин.

2. Платіжні системи: поняття, завдання, види.

3. Загальні засади функціонування внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем в Україні.

4. Переказ коштів, сторони та стадії грошового переказу.

5. Поняття та види платіжних інструментів.

Семінарське заняття (1 год.)

1. Визначення терміну розрахунки. Правова природа розрахункових відносин.

2. Платіжні системи: поняття, завдання, види.

3. Загальні засади функціонування внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем в Україні.

4. Переказ коштів, сторони та стадії грошового переказу.

5. Поняття та види платіжних інструментів.

Питання для самостійної роботи (6 год.)

1. «Розрахунки» та «переказ коштів»: теоретичні підходи до співвідношення понять.

2. Історія становлення та розвитку платіжних систем України.

3. Сучасні платіжні системи країн Європейського Союзу.

4. Основні підходи до розуміння правової природи розрахункових відносин у наукових працях Бричко Л.В., Воронової Л.К., Єфімової Л.Г., Карасьової М.В., Компанєєца Є. С., Кузьміна В.Ф. та Флейшиц Є.А.

Проблемні теми для обговорення.

1. Комплексний характер правового регулювання безготівкових розрахунків: доктринальні підходи до питання.

2. Проблемні аспекти функціонування внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем в Україні.

3. Напрямки удосконалення організації платіжних систем України відповідно до міжнародних стандартів.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141;

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – ст. 356;

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – ст. 144;

4. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – ст. 238;

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – ст. 30;

6. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – ст. 137;

7. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року № 492 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – стор. 316. – ст. 2707;

8. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період» від 23 грудня 2003 року № 577 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 3. – стор. 84. – ст. 133;

9. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21 січня 2004 року № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – стор. 110. – ст. 908;

10. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів» від 10 грудня 2004 року № 620 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 2. – стор. 82. – ст. 93;

11. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16 серпня 2006 року № 320 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – стор. 32. – ст. 2507;

12. Концепція запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні, схвалена Постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2010 року № 426.

13. Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 04 листопада 2010 року № 481 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 100. – стор. 76. – ст. 3571;

14. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури» від 04 лютого 2014 року № 43 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 23. – стор. 45. – ст. 718;

15. Постанова Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 05 листопада 2014 року № 705 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 99. – стор. 285. – ст. 2918;

16. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні» від 28 листопада 2014 року № 755 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 102. – стор. 33. – ст. 3015.

 

Спеціальна література:

1. Алісов Є.О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні/ Є.О. Алісов. – Харьків : ФОЛІО, 2004. – 288 с.

2. Волков П.М., Филатова В.А. Денежные и платежные системы зарубежных стран. - М., 2000.

3. Воронова Л.К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве / Л.К. Воронова – К.: Вища школа, 1998. - 216 с.

4. Гетьманцев Д.О. Банківське право України / Д.О. Гетьманцев, Н.Г. Шукліна – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

5. Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-95.

6. Єлєазаров О.П. Правове регулювання безготівкових розрахунків в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Єлєазаров Олександр Петрович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.

7. Ковалева А.И. Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации (финансово-правовой аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Анна Ивановна Ковалева. – М., 205. – 183 с.

8. Ковальчук Т.Т. Сучасні платіжні системи: монографія /Т.Т. Ковальчук, В.С. Лук’янов. – Київ: Знання, 2010. – 190 с.

9. Компанеец Е. С., Полонский Э. Г. Применение законодательства о кредитовании и расчетах / Е. С. Компанеец, Э. Г. Полонский. – М., 1967. – 200c.

10. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи їх вдосконалення: пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 49-52 :

11. Кравець В. Деякі аспекти діяльності міжнародних платіжних систем в Україні / В. Кравець, О. Махаєва // Вісник Національного банку України: Науково-практичний журнал Національного банку України.– Київ, 2007. – № 5. – С. 23-27;

12. Кузьмин В.Ф. Правовое регулирование безналичных расчетов в народном хозяйстве: Лекция. – М., 1977.

13. Логінов О. Історія становлення та розвитку платіжних систем України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 131-136;

14. Малеин Н. С. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый контроль / Н. С. Малеин. – М., 1964.

15. Новоселова Н.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.03 / Людмила Александровна Новоселова. – М., 1997. – 199 с.

16. Патрушев Є.М. Правові основи діяльності комерційних банків України по розрахунках: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Патрушев Євген Михайлович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Юридичний факультет. - К., 1994. - 189 с.

17. Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения / Е.А. Флейшиц – М.: Юрид. лит., 1956. - 277 с.

18. Шабанова Н.Н. Безналичные расчеты в СССР. – М., 1950.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных