Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 30. Правопис числівників. Правопис відмінкових форм числівників

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ЧИСЛІВНИК

 

Правопис відмінкових форм числівників

 

Числівник один становить особливий тип відмінювання. Він змінюється за родами, числами й відмінками, як займенник той.

Усі інші кількісні числівники змінюються лише за відмінками (числівники два, обидва в називному відмінку мають ще форми жіночого роду: дві, обидві). Вони мають такі відмінкові закінчення й кінцівки:

За II типом відмінюються числівники два, обидва, три, чоти­ри, кілька, багато, усі збірні (двоє, троє, четверо, п'ятеро...) та займенники скільки і стільки. Причому в непрямих відмінках чис­лівник обидва втрачає частину -два, а збірні — суфікс -еро.

 

Н. два три обидва п'ятеро

Р. двох трьох обох п'ятьох

Д- двом трьом обом п'ятьом

3. Як у називному або родовому відмінку

О. двома трьома обома п'ятьома

М. (на) двох трьох обох п'ятьох

 

Числівники чотири і багато в орудному відмінку, як виняток, мають закінчення -ма: чотирма, багатьма (і багатьома).

За III типом відмінюються числівники від п'яти до ві­сімдесяти (крім сорока), кільканадцять, кількадесят. У склад­них числівниках цього типу (п'ятдесят — вісімдесят) відмі­нюється лише друга частина. В основах числівників шість, сім, вісім чергуються голосні.

 

н. шість сім двісті п'ятсот
р. шести семи двохсот п'ятисот
д. шести семи двомстам п'ятистам
3. Як у називному відм   Як у називному
о. шістьма сьома двомастами п'ятьмастами
м. (на) шести семи (на) двохстах п'ятистах

 

Числівники цього типу можуть також відмінюватися, як і збірні числівники (тип II).

1. За IV типом відмінюються числівники сорок, дев'яносто, сто. Ці числівники в усіх відмінках, крім називного і знахід­ного, мають однакове закінчення -а: до сорока днів, сорока робітникам, з дев'яноста учнями, на ста сторінках.

2. За V типом відмінюються числівники від двохсот до дев'ятисот, а також кількасот. У цих числівниках змінюються обидві частини: перша, як числівник II або III типу, а друга— як іменник місто в множині. Пишуться вони разом.

3. Числівники тисяча, мільйон, мільярд відмінюються, як іменники відповідної відміни і групи.

4. У складених кількісних числівниках (скільки?) відмі­нюються всі складові частини, у порядкових (котрий?) — тільки останнє слово.

Кількісний числівник Порядковий числівник Дробові числівники

 

Н. тисяча сім Тисяча сьомий одна сьома вісім десятих
Р. тисячі семи Тисяча сьомого однієї сьомої восьми десятих
д. тисячі семи Тисяча сьомому одній сьомій восьми десятим
3. тисячу сім Як у Н. або Р. одну сьому Як у називному відмінку
О. тисячею сьома Тисяча сьомим однією сьомою вісьма десятими
М (на) тисячі семи Тисяча сьомому (на) одній сьомій восьми десятих

 

5. У дробових числівниках перша частина відмінюється, як кількісний числівник, друга — як порядковий.

Вправа 1.

Самостійно провідміняйте числівники 340, 770, 1800 і 4/10. Особливу ува­гу зверніть на орудний відмінок.

 

Вправа 2.

Перепишіть. Числа й скорочення запишіть повними словами, поста­вивши числівники в потрібному відмінку.

 

Земля разом з 8 іншими планетами рухається навколо Сонця. Відстань її до Сонця змінюється від 147,1 млн. кілометрів на початку січня до 152,1 млн. кілометрів на початку липня. Період обертання Землі навколо нашого світила дорівнює 365,242 доби, а навколо своєї осі — 23 годинам 56 хвилинам 5 секундам. Довжи­на земного екватора вимірюється 40 075 704 метрами. Уся поверхня Землі становить 510 млн. квадратних кілометрів, причому на 361,1 млн. квадратних кілометрів її, тобто на 71 проценті, "розі­ллявся Світовий океан.

 

Вправа 3.

Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис відмінко­вих форм числівників у російській і українській мовах.

 

1. Сечь состояла из шестидесяти слишком куреней. (М. Гоголь.) 2. В саженях пятидесяти от нас, там, где ухабы, ямы и кучи слива­лись в сплошную с ночной мглой, мигал тусклый огонёк. (А. Че­хов.) 3. Гроза продолжалась около двух часов. 4. Живёт Балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых. (О. Пушкін.)

 


 


 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Требования к участникам соревнований и условия их допуска. Турнир, Посвященный 71-ой годовщины Победы | Тезисы по проблемам


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных