Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Референдум як форма народовладдя: поняття, сутність, види.
Референдумє інститутом безпосередньої (прямої) демократії. Але ступінь його реального демократизму залежить від політич­ного режиму країни, від існуючих політичних обставин та умов,за яких референдум проводиться. Референдум - це голосування виборців з будь-якого важливого питання державного життя у країні. Питання, пов'язані з призначенням і проведенням рефе­рендуму, у багатьох країнах регулюються їх конституціями, зако­нами про вибори чи спеціальними законами про референдум.

Види референдуму і його правові наслідки. Розрізняють: а) обов'язковий референдум; б) плебісцит; в) всенародне опиту­вання (консультативний референдум).

 

37. Поняття виборів. Види виборів за опосередкованістю волі виборців (навести приклади).
Вибори
- це спосіб формування органів державної влади і наділення повноваженнями посадової особи через волевиявлення громадян. До головних функцій виборів можна віднести такі: 1)артикуляція інтересів різних соціальних груп; 2)мирне вирішення конфлікту між політичними акторами, що претендують на владу; 3)легітимація структур влади; 4)політична соціалізація і мобілізація громадян.
Вибори поділяються на: 1) прямі – вибори, під час яких виборці безпосередньо обирають своїх представників. (як правило, парламентські вибори і вибори до інших представницьких органів. (напр.. вибори деп.-тів нижньої палати Парл-нту, вибори През-нта в ряді країн – Фр., Єгипет) 2) непрямі: а) опосередковані-- воля виборців опосередкована спеціально вибраною колегією, яка створюється тільки з цією метою (обрання Президента у США); б) багатоступеневі -- воля виборців опосередкована діючим органом влади, на який покладено обрання іншого органу (КНР, Куба + президентські вибори у парламентських республіках).
+ виділяють змішані вибори (наприклад у ФРН та Італії висунення кандидатів здійснюється не тільки партіями, а й самими виборцями. При цьому для реєстрації кандидатів необхідно, щоб відповідні документи були підписані певною кількістю виборців по кожному округу). Якщо воля виборців опосередковується двічі, то вибори будуть триступеневими, тричі - чотириступеневими і т. ін.( КНР, Куба + президентські вибори у парламентських республіках).


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных