Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Техніко-економічне обгрунтування виробництва та реалізації продукції, виходячи з продуктивності лінії по фактично заявлені кількості згідно ліцензії.
4.2.1. Загальні зауваження

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) виконано відповідно до діючих нормативних документів та методичних рекомендацій на основі аналізу техніко-економічних показників (ТЕП) (заявлених та досягнутих в процесі дослідно-промислової розробки (ДПР), а також прогнозних):

- заявленого у техзавданні обсягу необхідного водоспоживання, якості підземних вод та технології видобування, водопідготовки та використання;

- фактичних ТЕП, досягнутих в процесі ДПР;

- прогнозних ТЕП, що плануються на 25 річний період експлуатації,
обгрунтованих відповідним чином.

Обґрунтування та аналіз виконано відповідно до існуючих методичних і нормативних документів та законів України, а також введених в дію з 2011 року, зокрема, Податкового кодексу (ПК) України та «Методичних вказівок щодо порядку ТЕО балансової належності експлуатаційних запасів родовищ мінеральних підземних вод».

Нижче наведено обґрунтування основних розрахункових параметрів, за допомогою яких буде визначено економічну ефективність залучення до експлуатації розвіданої ділянки мінеральних підземних вод свердловини № 2Д, а саме:

- обсягу видобування і споживання мінеральних підземних вод;

- експлуатаційних витрат, в тому числі: амортизації, ФОП, витрат на електроенергію, матеріали, енергоносії, запчастини; податків і ресурсних платежів, інші витрати, які відносяться до валових (гідрогеологічний моніторинг, лабораторні роботи та ін.);

- собівартості та ціни 1м3 видобутої води.

На основі обґрунтованих техніко-економічних показників будуть в декілька варіантів розраховані статичні та динамічні критерії або показники, які дозволять визначити оптимальний варіант промислового освоєння розвіданого родовища, а саме:

статичні показники - рентабельність, термін окупності та дохід власника надр (держави);

динамічні показники - чистий дисконтований грошовий потік (ЧДГП) або чиста дисконтована вартість (ЧДВ) ділянки родовища, внутрішня норма прибутковості (ВНП), індекс прибутковості (Ш), дисконтований строк окупності.

4.2.2. Загальна характеристика видобування та споживання води

Текучанське родовище хлоридно-гідрокорбонатних мінеральних лікувально-столових вод розкрите свердловиною № 2Д., що знаходиться на північно-західній околиці с. Текуче., за 23 км на північний захід від райцентру м. Косів, що на південному сході Івано-Франківської області.

Надрокористувач ТзОВ «Агротек-К» проводить водовідбір мінеральної води для промислового розливу під торговою маркою «Аршиця» та для продажу стороннім споживачам наливом у автоцистерни.

Над гирлом свердловини збудовано павільойон наземного типу з дотриманням вимог будівельних норм і правил для водозабірних споруд. Свердловина обладнана занурювальним насосом типу РесІгоІо, лічильником відбору води та п'єзометром для заміру рівнів води.

Передбачається такий режим роботи водозабору- відкачка води

насосом продуктивністю 5-6 м³ /год. у водозбірний резервуар, з якого вода подається на лінію розливу або у водовоз. Режим експлуатації водозабору - 5-ти денний робочий тиждень (252 робочих днів на рік). Протягом доби водозабір може працювати до 24 годин в залежності від виробничих потреб.

З водозабору вода подається у цех підготовки, де нагромаджується у резервуарах. Звідти, через систему фільтрів поступає на лінію розливу, насичується вуглекислотою, закупорюється і оформляється.

Контроль якості готової продукції здійснюється згідно з вимогами ДСТУ 878-93 і ГОСТ 23268.0-91 та полягає у визначенні у кожній партії бактеріологічних та органолептичних показників води, вмісту основних іонів (гідрокарбонатів), двоокису вуглецю, нітритів, нітратів, а також повноти наповнення та зовнішнього вигляду. Повний контрольний фізико-хімічний аналіз готової продукції виконується в Українському НДІ медичної реабілітації та курортології.

Скид відходів продукції, утворених внаслідок втрат, здійснюється в діючу каналізацію. Вода маломінералізована, тому після змішування з водою для господарських потреб, спеціальних заходів по утилізації не передбачається.

4.2.3. Обґрунтування обсягу водопостачання та водоспоживання

Розвідана мінеральна лікувально-столова вода є сировиною для виготовлення газованої води „Аршиця". Розлив планується здійснювати

-при двохзмінній роботі водозабору підприємства 16 год/добу становитиме 3,36 тис. м3/рік;

- при трьохзмінній роботі водозабору підприємства 24 год/добу становитиме 5,04 тис. м3/рік.

Припустимо, що підприємство зможе розливати 20,0 м3/добу кожного дня, тоді відпуск для стороннього спожавача становитиме 5,04 тис. м³ /рік.

^

Таким чином, величина експлуатаційних запасів у розмірі 40,0 м /доб повністю забезпечує потреби підприємства у виробництві товарної продукці та у відпуску на сторону навіть при трьохзмінній роботі водозабору, що мож бути у недалекій перспективі.

Отже, свердловина №2Д може забезпечити річну потребу лінії розливу ТОВ «Агротек-К» (1,42 тис. м3/рік), та потреби стороннього споживача ТОВ «Галтек» (5,04 тис. м3/рік), що разом складе 6,46 тис. м3/рік, в тому числі технологічні незворотні втрати -0,164 тис.м3/рік.

 

Таблиця 2.

 

№ п/п Назва Одиниця виміру Кількість Примітка  
1. ПЕТ-1,5л. Потужність лінії: - за добу (12 год. роб.) - за місяць (26 дн.) - за рік шт./год штук штук штук 5000 60000 1560000 18720000    
2. Відпускна ціна 1 пляшки зі складу виробника грн. 2,4    
3. Собівартість однієї пляшки грн. 2,15  
4. Надходження грошових коштів від грн.    
  реалізації:      
  - за добу    
  - за місяць    
  - за рік    
5. Собівартість продукції: грн.    
  - за добу    
  - за місяць    
  - за рік    
6. Прибуток: грн.    
  - за добу    
  - за місяць    
  - зарік    
7. Рівень рентабельності за рік % 21,7  
8. Термін окупності інвестиційного роки 3,1  
  проекту в частині ви рибництва і      
  реалізації мінеральної води      
         
             

 

 

Структура видобутку та використання води наведена в табл. 3.

Дані з видобутку та використання води

Таблиця 3

№ п/п Стаття балансу видобутку та використання води Од. виміру Значення
1. Оцінені експлуатаційні запаси кат. В м3/добу 40,0
2. Очікуваний середньорічний видобуток на прогноз тис. м3/рік 10,08
3. Заявлена потреба у воді, в тому числі; -на власні виробничі потреби -на відпуск стороннім споживачам м3/добу м3/добу м3/добу 40,0 20,0 20,0
4. Досягнутий річний видобуток за 201 2 рік тис. м3/рік 2,66
5. Очікувана річна продуктивність підприємства, в тому числі: -з виробництва товарної продукції: ПЕТ-бутель 5,0 л -на відпуск стороннім споживачам тис. м3/рік тис. м3/рік тис. шт тис. м3/рік 6,46 1,26 252 5,04
6. Незворотні технологічні втрати води: -по виробництву товарної продукції -для відпуску стороннім споживачам % % -
7. Незворотні технологічні втрати води, в тому числі: -по виробництву товарної продукції   -для відпуску стороннім споживачам тис. м3/рік тис. м3/рік тис. м3/рік   0,164 0,164
8. Річне використання підземних вод, в тому числі: -на власні виробничі потреби -на відпуск стороннім споживачам тис. м3/рік тис. м3/рік тис. м3/рік 6,30 1,26 5,04

Якщо протягом 25-ти річного періоду водоспоживання буде відносно сталим, то обсяг водовідбору складе в середньому 6,46 тис. м³/рік.

Динаміка видобутку та інвестицій у водопостачанню на 25-ти річний прогноз

Таблиця 4.

Показники Роки Всього
    _ і-5 6-10 11-15 16-20 21-25    
Видобуток тис. м3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 161,5
Інвестиції тис. грн. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0

Середньорічний видобуток на прогноз складає 6,46 тис. м3 води, що при такій динаміці відповідає попереднім розрахункам.

Відповідно до існуючої методики прогнозування період роботи водозабору приймається на 25 років. Таким чином, якщо передбачити інвестування кожні 5 років на розширення водозабору, капітальний ремонт свердловин, трубопроводів, придбання обладнання, то на 25-ти річний проноз ця сума складе 1000,0 тис.грн. (див. табл.4).

2.2.4. Обґрунтування капіталовкладень та амортизаційних нарахувань

Згідно законодавства, яке діяло на момент проведення робіт, амортизація нараховується на 2 види активів: - на основні засоби і нематеріальні активи. Тому досягнуті та прогнозні амортизаційні нарахування розраховуються з урахуванням вимог Податкового Кодексу України.

Капіталовкладення в основні фонди

У зв'язку з тим, що свердловина була пробурена в 1991р., тому її вартість та вартість інфраструктури вже частково замортизована, і подальші амортизаційні відрахування ведуться не від початкової, а від балансової вартості активів в нормах, прийнятих на підприємстві. Тому, амортизаційні відрахування прийнято на 25 років прогнозу у розмірі 4% за рік, що не перечить вимогам ПК України (див. табл. 5).

 

Капіталовкладення в основні фонди, які задіяні у видобутку води, водопідготовці та її транспортуванні

Таблиця 5

№ п/п Назва основного засобу Од. вим. Рік придбання Ціна один. тис.грн Кількість Початкова вартість тис.грн. Балансова (залишкова) вартість, тис.грн. Річні амортизаційні відрахування, при нормі амортизації 4%, тис.грн.
Надевердловинна споруда (павільйон) шт. « 23 23,0 5,0 0,2
Свердловина експлуатаційна шт. 80,0 40,0 1,6
Насос основний шт. 6,3 6,3 0,3
Насос резервний шт. 6,3 6,3 6,3 0,3
Автоматика шт. 1,5 1,5 1,5 од
Трансформаторна підстанція шт. 10,3 10,3 10,3 0,4
ЛЕП лінія 7,0 7?0 5,5 0,2
Трубопровід п.м. • 0,225 120,0 27,0 6,0 0,2
Запірна арматура шт. 1,0 4,0 3,2 од
Огорожа м.п 0,4 41,0 32,0 1,3
Асфальтове покриття м² од 5,0 1,8 од
Ємності шт 40,0 40,0 1,6
Лічильник води шт '2010 0,35 0,4 0,20 0,01
Будівля цеху буд 85,0 2,88
Лінія розливу уст і 750,0 12,8
Лінія пакування уст 70,0 1,44
Всього         1156,8 586,1 23,4

 

 

Нематеріальні активи (витрати на облаштування родовища)

Перелік нематеріальних активів, які підлягають амортизації регламентовано постановою КМ України від 04.02.1998р. № 118. Нарахування амортизації зазначених активів передбачається рівномірне, тобто 4% річних від їх початкової вартості, на прогнозний термін експлуатації родовища, який триватиме 25 років. Результати наведено в табл.6

Витрати; пов'язані із вивченням та облаштуванням

Таблиця 6.

 

№> п/п Назва витрат Сума (тис.грн.) Амортизаційні відрахування, тис.грн Примітка
         
Платежі за спецдозволи на      
  користування надрами з метою:   -  
  - ГРР з ДПР 7,3 0,29  
  - видобування 80,0,0 3,2 орієнтовно
Витрати на придбання геологічної інформації 5,87 0,23  
Витрати на попередні пошуки      
  родовища підземних вод, виконані 0,48  
  за рахунок підприємства      
Витрати на детальну розвідку      
  родовища підземних вод, виконані . 100  
  за рахунок підприємства      
Витрати пов'язані із державною      
  експертизою і затвердженням експлуатаційних запасів 4,8 орієнтовно
  підземних вод в ДКЗ україни      
Витрати на розробку техніко-      
  економічних обґрунтувань, бізнес- 0,60  
  планів      
Всього 341,17 13,61  

Обґрунтування сумарних амортизаційних витрат

Амортизаційні нарахування для обох видів активів за визначенням зменшують на нараховану величину оподаткування валового прибутку, тому їх сумарне значення враховується у складі валових витрат для розрахунку собівартості обсягу видобутої води. Результати наведено в табл.7

 

Розрахунок сумарних амортизаційних відрахувань від вартості основнихзасобів та нематеріальних активів

 

 

Таблиця 7

Назва витрат, Вартість, Амортизаційні Нормативні
п/п що амортизуються тис.грн. відрахування посилання
1. Основні засоби, що     І
  задіяні у видобуванні, водопідготовці та 586,1 23,4 ПК України ст. 145, п. 145.1
, транспортуванні води      
  станом на 01.01.2012р.      
2. Витрати, що пов'язані з      
  вивченням та облаштуванням 1 340,17 13,61 ПК України ст. 145, п, 145.1.1
  родовища      
  Разом 926,3 37,1  
  Основні засоби, що     ПК У країни ст. 145,
  будуть задіяні у     п. 145.1
  видобутку води. 40,0  
3. починаючи      
  з2012р:      
Всього 1926,3 77,05  

Розрахунок капіталовкладень у виробничі фонди

Досягнуте значення загальних капіталовкладень у основні фонди та нематеріальні активи -926,3 тис.грн.

Обігові засоби (електроенергія, енергоносії, матеріали, запчастини, хімікати) = 26,39тис.грн. (див. табл. 8).

Досягнуте значення виробничих фондів = основні фонди + нематеріальні активи + обігові засоби = 926,3+26,39=952,69тис.грн.

Кв.ф. =952,69 тис.грн.

Прогнозні виробничі фонди будуть складати 991,9 тис. грн.

926,39+65,6=991,9 тис. грн. (див. табл. 8).

Обґрунтування інвестицій на прогнозний період експлуатації водозабору.

Досягнуті капіталовкладення відрізняються від прогнозних на вартість Інвестицій, які будуть задіяні у видобутку води починаючи з 2014-року, 1000,0 тис. грн. і на 40,0 тис. грн. амортизаційних відрахувань (див. табл. 4; 5; 6; 7). Досягнуті значення нематеріальних активів не відрізняються від прогнозних.

Відповідно до існуючої методики прогнозування розрахунковий період роботи водозабору приймається протягом 25 років. Таким чином, якщо передбачити інвестування кожні 5 років на розширення водозабору, капітальний ремонт свердловини, трубопроводів, придбання нового

устаткування, то на прогнозований період у 25 років ця сума складе 1000,0 тис.грн. (див. табл.5).

Характеристика експлуатаційних та валових витрат

Експлуатаційні витрати складаються з прямих виробничих витрат, амортизаційних відрахувань та необхідних платежів та податків, що віднесені до валових витрат згідно законодавства. Для зручності виконання подальшого аналізу експлуатаційні витрати розподілені на умовно-постійні та змінні.

Додаючи до експлуатаційних витрат загальноцехові витрати, отримуємо валові. Дані про витрати наведені в таблиці 8.

 

Калькуляція витрат, які утворюють собівартість видобутої мінеральної води

Таблиця 8

№ ШІ Назва витрат Одиниця виміру Сума Примітка
            прогноз    
Умовно-постійні витрата
1. Основна зарплата з нарах, персоналу, зайнятого на видобутку води тис.грн. 84,80 138,00 на прогноз враховано збільшення зарплати
2. Амортизація, обладнання, споруд та витрат на облаштування родовища тис.грн. 37,05 77,05 основних засобів, та витрат на ГРР для досягнутих за ДПР і амортиз. інвестицій на прогноз
3. Податки та обов'язкові платежі: - податок на землю - екологічний збір тис.грн. тиагрн. 0,5 1,6 0,6 3,8 частка податків, що припадають на водозабір та його інфраструктуру
Всього умовно-постійних   123,95 219,45  
Змінні витрати
4. Плата за електроенергію тис.грн. 2,39 8,5 відповідно до збільшення обсягу та інфляційних очікувань на прогноз
5. Матеріали тис.грн. 9,20 25,8    
6. Запчастини тис.грн. 6,80 19,3    
7. Поточний ремонт тис.грн. 6,00 13,0    
8. Лабораторні роботи тис.Ірн. 7,00 15,8    
9. Додаткова зарплата та премії тис.грн. 3,00 8,0    
10. Витрати на водопідготовку (витратні матеріали) тис. грн 8,00 12,0    
П. Гідрогеологічний моніторинг тис.грн. 2,60 5,0    
12. Ресурсні платежі: - за спецводокористування - плата за надра тис.грн. тис.грн. 79,4 43,83 50,97 177,71 відповідно до ПК України та змін до нього з урахуванням коригуючого коеф.0,7
Всього змінні витрати тис.грн. 168,25 336,08  
Разом експлуатаційні витрати тис.грн. 292,20 555,53  
Загальноцехові (частка, яка тис.грн.     5% від
припадає на видобуток води)   14,61 27,78 експлуатаційних
        витрат
Разом валові витрати тис.грн. 306,81 583,31 .
Річний обсяг видобутку тис. м3 2,66 6,46  
Середня собівартість 1 м3 води грн. 115,34 90,3  

Примітка. Ресурсні платежі розраховано для мінеральної води загалом з урахуванням розподілу на напої та відпуск наливом.

Обґрунтування собівартості та ціни на продукцію Обґрунтування собівартості продукції

Собівартість одиниці випущеної продукції, в нашому випадку - 1м3 видобутої та підготовленої згідно до вимог ТУ та ДСТУ води, розрахуємо як результат ділення суми річних валових витрат на річний обсяг видобутої води. Річні валові витрати розраховувались як за досягнутими показниками в процесі дослідних робіт так і прогнозними. Отже, і основні витратоутворюючі показники, такі як зарплата, електроенергія, ресурсні платежі розраховувались за нормативами, які діяли в 2011 році та з 01.01.2012 року.

Для досягнутих значень за 2011 рік, прийнявши річні валові витрати в обсязі 306,81 тис.грн. відповідно до табл.9, а річний обсяг видобутої води 2,66 тис.м3, відповідно до табл.3 отримаємо собівартість 1м3 видобутої та підготовленої води 115,34 грн.

Згідно з розрахунками, зробленими за прогнозними вихідними даними, визначимо окремо:

- собівартість видобутої води;

- собівартість води підготовленої для розливу;

- собівартість води для продажу стороннім споживачам

- собівартість ПЕТ бутля ємн. 5,0л.

Оскільки, такі витрати як амортизація, ресурсні платежі, які становлять вагому частку у формуванні собівартості їм3 мінеральної води не можна розподілити пропорційно, для різного використання води, тому її собівартість буде різною. Собівартість видобутої для розливу буде враховано у собівартості товарної продукції, тобто ПЕТ бутля ємн. 5,0 л.

Калькуляція собівартості видобутої води для розливу, ПЕТ-бутля 5,0л та для продажу сторонньомуспоживачу наведена в таблицях 8, 9, 10, 11.

 

Калькуляція собівартості 1м³ видобутої мінеральної води на водозаборі для розливу

Таблиця 9

№ п/п Найменування статей Одиниця виміру Значення
1. Основна зарплата з відрахуваннями персоналу, тис. грн. 47,7
  зайнятого у видобутку води ! і
2. Амортизація обладнання тис. грн. 43,74
3. Податки та обов'язкові платежі (збори): екологічний податок - плата за землю тис. грн. тис. грн. ОДІ -131
4. Електроенергія та тепло тис. грн. 2,96
5. Матеріали та запчастини тис. грн. 24,21
6. Аналізи та моніторинг тис. грн. 7Д7
7. Ресурсні платежі: - плата за спец водокористування - плата за користування надрами тис. грн. тис. грн. 47,19 39,06
  Всього тис. грн. 213,55
  Адміністративні витрати тис. грн. 13,6
  Разом тис. грн. 227,12
  Видобуто води за рік тис.м" тис.м3 1,42
  Собівартість 1 м3 води грн. 159,94

 

Примітка. Ресурсні платежі розраховані для мінеральної води, яка бере участь у приготуванні напоїв.

Калькуляція собівартості одиниці товарної продукції при виробництві бутильованої води ємн. 5,0 л

Таблиця 10

  № п/п Найменування статей Витрати на один ПЕТ-бутель ємн. 5,0 л, грн  
  1. Етикетка 0,055  
  2. Клей 0,06  
  3. Ручка 0,35  
  4. ПЕТ форма 3.05  
  5. Пробка 0,10  
  6. Вуглегаз -  
  7. Вода (5 ,0л) 0,8  
  8. Зарплата з відрахуваннями 0,15  
  9. Електроенергія 0,03  
  10. Адміністративні витрати 0,03  
  11. Витрати допоміжного виробництва 0,02  
  12. Інші витрати 0,01  
    Всього витрат 4,68  
    Собівартість ПЕТ-бутля ємн, 5,0 л 4,68  
    Калькуляція собівартості одиниці товарної продукції при виробництві бутильованої води ємн. 0,5-18,9 л Таблиця 10.1  
                       
Найменування витрат Лікувально-столова питна вода "АРШИЦЯ"  
сильногазована слабогазована негазована  
1,5 л 0,5 л 1,5 л 0,5 л 0,5 л скло 1,5 л 0,5 л 5,0 л 18,9 л  
Матеріали та комплектуючі 1,72 0,93 1,72 0,93 2,11 1,08 0,93 3,82 1,78  
  Преформа ПЕТ 1,3419 0,6533 0,342 0,6533   1,342 0,6532 3,05    
  Пляшка скляна       1,82          
  Бутиль полі- Карбонатний (возврат)                
  Пробка 0,123 0,123 0,1 23 0,123 0,14 0,123 0,1231 0,35  
  Етікетка 0,075 0,065 0,075 0,065 0,065 0,075 0,065 0,368 0,58  
  Клей етікеточний 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.06 0.06  
  Вуглекислота 0,095 0,032 0,095 0,032 0,032     -    
  Плівка термоусадочна 0,07 0,05 0,07 0,05 0,05 0,07 0,05 0,07    
Експлуатаційні витрати 0,26 0,24 0,26 0,24 0,24 0,24 0,24 0,51 0,87  
  Електроенергія 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,17 0,27  
  Амортизація обладнання 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,16 0,18  
  Внутрішньоцехові 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06  
  Вода (за надра) 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,04 0,02 0,14 0,36  
Зарплата 0,1783 0,1783 0,1783 0,1783 0,1234 0,1783 0,1783 0,2194 0,24687  
  До видачі 0,13 0,13 0,13 0,13 0,09 0,13 0,13 0,16 0,18  
  Нарахування, 37,15% 0,0483 0,0483 0,0483 0,0483 0,0334 0,0483 0,0483 0,0594 0,06687  
Накладні витрати 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  
  Разом 2,2 1,42 2,2 1,42 2,53 1,54 1,42 4,68 2,94  
ПДВ на прямі витрати 0,44 0,28 0,44 0,28 0,50 0,3075 0,28 0,94 0,587374  
Ціна продукту 2,64 1, 70 2,64 1, 7 3,03 1,85 1,70 5,62 3,52  
                       
                                                       

Калькуляція собівартості 1 м³ видобутої мінеральної води на водозаборі для продажу сторонньому споживачу

Таблиця 11

№ п/п Найменування статей Одиниця виміру Значення
1. Основна зарплата з відрахуваннями персоналу, зайнятого у видобутку води тис, грн. 90,3
2. Амортизація обладнання тис. грн. 33,31
3. Податки та обов'язкові платежі (збори):    
  екологічний податок плата за землю тис. грн. тис. грн. 0,39 £49
4. Електроенергія та тепло тис. грн. 5,54
5. Матеріали та запчастини тис. грн. 45,39
6. Аналізи та моніторинг тис. грн. 13,61
7. Ресурсні платежі: - плата за спец водокористування - плата за користування надрами тис. грн. тис. грн. 3,78 138,65
. Всього тис. грн. 333,99
  Адміністративні витрати тис. грн. 22,20
  Разом тис. грн. 356Д9
  Видобуто води за рік тис.м3 тис.м3 5,04
  Собівартість 1 м3 води грн. 70,67

 

Примітка. Ресурсні платежі розраховані для мінеральної води, але без врахування ставки збору за спецводокористування за воду, яка входить виключно до складу напоїв, оскільки даний збір сплачує вторинний споживач.

Для прогнозну статичних показників за калькуляцією середня собівартість 1 м3 води складає - 90,3 грн. (табл.10.6)

Собівартість 1 м3 води для розливу складає 159,94 грн. (табл. 10.7) Собівартість ПЕТ-бутля ємн. 5,0 л складає 3,68 грн. (табл. 10.8.) Собівартість 1 м3 води для продажу сторонньому споживачу складає

70,67 грн. (табл. 10.9)

Середня собівартість є середньовиваженою між двома останніми значеннями пропорційно до обсягу води, яка використовується і перевіряється таким розрахунком:

((159,94*1,42)+(70,67*5,04))/6,46=90,30 грн. м3

Висока собівартість пояснюється невеликим річним обсягом видобутої води та досить великими затратами на її водопідготовку та транспортування, крім того істотно зросли ресурсні платежі для мінеральної води, які теж відіграють вагому роль у формуванні собівартості.

Ці значення собівартості для різних видів використання води буде використано для статичних прогнозів.

Обґрунтування ціни на товарну продукцію

Ціну за 1м3 води визначимо за витратним методом.

Розглядається внутрішня ціна виробника, який забезпечує видобуток води, водопідготовку та її транспортування по трубопроводах та на водовозках до споживача.

Внутрішня ціна виробника складається із собівартості одиниці продукції (в даному випадку їм3 води для розливу та продажу сторонньому споживачу) та прибутку виробника.

За 2011 рік собівартість видобутої води складає 115,34 грн./м³.

 

Досягнуті геологічні та техніко-економічні показники експлуатації розвіданого водозабору Текучанського родовища (свердл. №2Д) мінеральних підземних вод станом на 31.12.2011р.

 

Таблиця 12

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Значення
1. Річна продуктивність підприємства: - з видобування експлуатаційних запасів - з використання експлуатаційних запасів - для виробництва товарної продукції - технологічні втрати тис.м3 тис.м3 тис.м3 тис.м3 2,66 2,42 2,42 0,24
2. Термін експлуатації родовища років 25,0
3. Капітальні вкладення в промислове будівництво: в т. ч. - витрати на ГРР - промислово-виробничі фонди тис.грн. тис.грн. тис.грн. 926,3 340,17 586,1
4. Питомі капіталовкладення на їм3 видобутку грн. 13,93
5. Експлуатаційні виробничі витрати: в т.ч. — амортизаційні тис.грн. тис.грн. 306,8 37,05
6, Собівартість виробництва їм3 води грн. 115,34
7. Відпускна ціна їм3 води грн. 139,56
8. Річна вартість товарної продукції тис.грн. 337,7
9. Податок з прибутку тис. грн. 7,3
10. Чистий річний прибуток тис.грн. 23,7
11. Рентабельність: - до експлуатаційних витрат - до виробничих фондів % % 7,7 4,0
12. Термін окупності в промислово-виробничі фонди роки 24,8

 

Аналіз таблиці показує, що для покращення техніко-економічних показників використання води необхідно збільшити випуск товарної, тобто збільшити видобуток води.

Розрахунок статичних показників експлуатації родовища. Валовий дохід та прибуток водопостачання.

*-ьі*

Валовий дохід розрахуємо як результат множення обсягу споживання води на відповідну ціну:

Д.вал. - (Об.вн Ц.вн )

За досягнутими показниками 2011р. валовий дохід склав: Собівартість видобутого в 2011р. обсягу води складає 306,81 тис.грн. Річний валовий прибуток - це різниця між річним валовим доходом та собівартістю річного обсягу води, для 2011 року -377,7 тис.грн.

Оскільки видобута вода бере участь у формуванні прибутку основного виробника, прибуток виробника приймаємо на рівні його рентабельності, якаблизька до 8% («+», «-» 0,5%). Оскільки при розрахунку валового прибутку буде вирахуваноподаток на прибуток підприємства за 2011 рік, ставка якого дорівнювала в середньому - 23,5%. і враховуючи маленький видобуток води(2,66 тис.м3), собівартість видобутої води для досягнення цього показника і покриття валових витрат потрібно збільшити на 21%.

Ц 2011 =С+ (Сх21%) = 115,34+24,22 = 139,56грн.

Визначимо відпускну ціну для прогнозних показників

Прибуток виробника приймаємо на рівні його рентабельності, яка

повинна бути не менша 7,5% (згідно ставки НБУ на момент розрахунків).

Таким чином, собівартість видобутої води для досягнення цього показника і

покриття валових витрат потрібно збільшити в середньому на 9%, оскільки

при розрахунку валового прибутку не буде враховано технологічні

т

незворотні втрати води (0,164 тис. м³ /рік), а також буде вирахувано податок на прибуток підприємства в розмірі 16,32% (середньо виважений на 25 років).

Таким чином, ціна 1 м3 води на прогноз дорівнюватиме: Ц Ц.вн.заг=С + (Сх9%) = 90,3+8,13= 98,42 грн.

За такою ж схемою визначається ціна 1м3 води для продажу сторонньому споживачу та ПЕТ - бутля

Ц пет =4,63+(4,63х6,8%)=4,93грн.

Ц.прод =70,67+(70,67 х 15%)=81,27грн.

Досягнуті геологічні та техніко-економічні показники під час

дослідно-промислової розробки наведені в табл.12

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных