Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Переваги мови програмування
Простота, швидкість і ефективність Delphi пояснюють її популярність. Delphi має одне із найбільш швидких компіляторів. Є й інші гідності: простота вивчення ObjectPascal, які полегшують життя нововведення - на кшталт властивостей (>properties); програми, написані на Delphi, непотрібено постачати додатковими бібліотеками (на відміну зв'язки C++/MFC). VCL надає зручний, легко розширюваний объектно-ориентований інтерфейс до Windows. Модель програмування в Delphi -компонентна, що дозволяє користуватися компонентами, написаними іншими розробниками, не маючи їх вихідного коду. У Інтернеті величезна кількість компонентів, значна частина поширюється безкоштовно. До переваг можна віднести дуже швидкий браузер класів та миттєвий висновок підказки автозавершения коду (>codecompletion).

4.3 Недоліки мови програмування

Їх мало, але вони є. Головний є недолік (і водночас гідність) - статичне приєднання (>linking) бібліотеки VCL і компонентів до виконуємого файлу. Якщо залучити до програми мінімально необхідну кількість компонентів, то виконуваний файл буде невеликий. Іншою вадою (і знов-таки гідність) у тому, що у (>Forms) вся інформація форми, включаючи властивості, настройки компонентів, значення за умовчанням, зберігається в exe-файлі, причому не оптимальним чином. Аналіз вихідного коду VCL показує, що при створенні форми фактично відбувається синтаксичний розбір даних ініціалізації, і це може її уповільнювати.

4.4 Основні елементи програми

Основними елементами програми мови Object Pascal є:

- оператори - команди, що визначають структуру програми

- ключові слова - команди, для відокремлення одних частин програми від інших. Ключові слова призначаються для компілятора, губляться в процесі побудови програми, що виконується і не виконуються в буквальному значенні цього слова;

- директиви компілятору - аналогічні ключовим словам, але впливають не на програму і її структуру, а на процес компіляції і побудову програми. Частину директив компілятору можна установити за допомогою головного меню інтегрованого середовища, однак використання директив у тексті програми допомагає використовувати їх вибірково - не для всієї програми, а для окремих її частин.

 

4.5 Стандартні компоненти

У першій сторінці Палітри Компонент розміщені від 14 до 16 об'єктів, залежно від версії, за приклад використовується Delphi 7. Мало хто обійдеться тривалий час без кнопок, списків, вікон введення тощо. Всі ці об'єкти така сама частина Windows, як миша чи вікно.

Стандартні компоненти Delphi:

>Frames - дозволяє розмістити на формі так званий "фрейм". Фрейм - інше вікно. Щоб створити вікно-фрейм, слід вибрати пункт меню File -> New ->Frame, або виділити значок Frame з вікна File -> New -> Other на вкладці New. Фрейми зручні у разі, коли будь-які настройки вимагають під час роботи програми вимагають окремої форми.

>MainMenu - основне меню вікна. Зв'язати його з формою можна через властивість Menu форми. При подвійному натиску по значку MenuMenu з'являється дизайнер меню, де можна додавати і видаляти пункти. У Caption ставиться текст пунта меню. Щоб створити черту-роз’єднувач, треба у властивості Caption прописати знак "мінус" ("-", без лапок).

>PopupMenu - контекстне меню (викликається правої кнопкою миші). Його можна прив'язати до багатьох компонентами (зазвичай, це через властивість PopupMenu у компонента, якому асоціюється це меню). Одне і те меню то, можливо прив'язана до кількох компонентами.

>Label - текстова мітка (напис) на формі. Використовується для відображення будь-якого тексту з вікна. Текст ставиться в властивості Caption. Властивість Font дозволяє налаштувати шрифт тексту.

>Edit - поле введення. Використовується для введення будь-яких даних (тексту, числа тощо), представлений однім рядком. Властивість ReadOnly дозволяє заборонити редагування тексту на полі. Текст зберігається властивістю Text. Властивість MaxLength дозволяє поставити максимальну кількість символів, що може бути введено на полі. Значення 0 означає, що обмеження встановлено.

>Memo –многострочний Edit. Використовується для введення великих обсягів тексту. Властивість ScrollBars дозволяє вказати смуги прокручування, які відображатимуться у полі за браку місця для тексту:

•>ssNone - без смуг прокручування;

•>ssHorizontal - горизонтальна смуга прокручування;

•>ssVertical - вертикальна;

•>ssBoth - обидві: і горизонтальна, і вертикальна.

>Button - кнопка, сама що є звичайна. Caption - текст на кнопці.

>CheckBox - флажок-перемикач. Стан зберігається в властивості Style:

•>cbUnchecked - не відзначений;

•>cbChecked - відзначений;

•>cbGrayed -затемнен.

Саме стан треба змінювати з допомогою властивості Checked. Таких прапорців може бути кілька і може бути відзначений незалежно від інших.

>RadioButton - радио-перемикач. АналогічнийCheckBox, та за наявності кількох перемикачів може бути обраний лише з них. ВластивістьChecked дозволяє змінити стан перемикача.

>ListBox - список текстових рядків. Рядки задаються в властивості Items. Щоб змінити вихідні значення, слід натиснути на кнопку із трьома точкам (". . . ") в рядку властивості Items й у розпочатому редакторі запровадити необхідні значення. Властивість MultiSelect дозволяє включити/вимкнути одночасний вибір кількох рядків із списку.

>ComboBox - ще одне список для вибору, але випадаючий - на екрані видно один рядок, а сам список з'являється при натисканні на кнопку зі стрілкою. Установивши властивість Style вcs Drop Down List можна заборонити введення довільного значення ComboBox. Текст обраного рядки доступний в властивостіText.

>ScrollBar - смуга прокручування. Властивість Kind визначає орієнтацію смуги на формі: sb Horizontal - горизонтально, sbVertical - вертикально.

>GroupBox - "контейнер" для компонент. Використовується для об'єднання елементів в окремі області. При переміщенні Group Box усі компоненти, розташовані у ньому, також переміщаються. Для розміщення компонента у тому контейнері, слід після вибору їх у Палітрі компонент натиснути з самого контейнера. У GroupBox можна поставити текст заголовка (властивість Caption).

>RadioGroup - група кількох RadioButton. Тексти рядків задаються в властивості Items. Номер обраного рядка – властивість ItemIndex (нумерація рядків починається від початку).

>Panel - практично той самий контейнер, як і GroupBox, проте без заголовка і із можливістю відключення рельєфних кордонів.

>ActionList - дозволяє управляти діями (>Actions), які прив'язуються до пунктів меню, кнопок тощо.

 

Проектування форм

Програма складається з одної форми на якій розміщені компоненти

Timer1, SpeedButton1, SpeedButton2. У властивостях компонент

SpeedButton1 і SpeedButton2 виставлені потрібні значення :

SpeedButton1

Caption:CLOSE

Flat:True

Font.Color:clNone

Font.Size:20

Hint:Закриває форму

ShowHint:True

SpeedButton2

Caption:STOP

Flat:True

Font.Color:clNone

Font.Size:20

Hint:Зупиняє рух зображення

ShowHint:True

У властивостях форми виставлено:

Caption:Animate

Constraints.MaxHeigth:380

Constraints.MaxWidth:536

Constraints.MinHeigth:380

Constraints.MinWidth:536

Останні чотири властивості забезпечують неможливість зміни розмірів

форми. Для того, щоб при запуску програми форма з’являлася в центрі екрану в її властивості Position виставлено значення poDesktopCenter.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных