Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Вартість створення сайтів.
Створення сайту– процес складний та багаторівневий. Іноді є практика замовлення різних етапів у різних рекламних агентств, наприклад, дизайн у одній студії, написання движка в іншій та ін. Такий підхід існує, але ми впевнені у тому, що набагато краще ( і зручніше для клієнта), якщо усі елементи сайту робляться у одному місці.

 

Терміни та вартість окремих робіт Ви можете побачити в таблиці:

Найменування роботи Вартість (в грн, від) Термін (в робочих днях) Що отримує замовник
Розробка графічного дизайну 3-5 Кілька варіантів, з яких Ви вибираєте один і він доводиться до завершення Отримуєте макет в PSD
Використання Flash-элементів в дизайні 2-3 Ісходник в FLA и сам ролик в swf
Web-інтерфейс керівництва сайтом Від 3 в залежності від вимог Встановлену адмін-панель, логін та пароль до неї, а також короткі інструкції по керівництву
Створення скриптів пошуку по сайту Від 2 в залежності від вимог Повнофункціональний пошук по сайту, каталогу, короткий та розширений
Верстка сторінок (до 15 шт.) 2-3 Ви віддаєте нам PSD, отримуєте html або php
Верстка додаткових сторінок, за шт. 1 день на 10 сторінок Вы отдаете нам PSD, получаете html или php
Створення сайту "під ключ" От 15 Після узгодження усіх моментів по завданню отримуєте повністю готовий до використання сайт, встановлений на вибраний Вами (або нами хостинг).

 

Перш ніж порівняємо сайти по їх ергономіці, проаналізуємо декілька основних понять:

Ергономіка сайту визначається його зовнішнім виглядом, продуманістю структури сайту, зручністю його сприйняття і читанням інформаційних текстів сайтів для користувачів.

Навігація сайту – основна платформа, на якій побудований сайт з кількістю web-сторінок, адаптації до екранів різних розмірів.

 

Приведемо узагальнені дані по ергономіці сайтів.

Характеристики Кількість балів
www.kvartal-avia.com.ua www.akvareli.ua
Дизайн
Структура
Навігація
Юзабіліті
Всього:

Категории для анализа сайта:

· Аудитория сайта

· Содержание сайта

· Графика и дизайн сайта

· Структура информации на сайте

· Перемещение по сайту

· Технические характеристики

· Дружественность поисковых системах к сайту

Таблица.1

Аудитория сайта
Критерий Комментарий Оценка
Целевая аудиторией сайта Целевой аудиторией сайта являются люди заинтересованные в здоровом образом жизни, интересующие спортом, активным видом отдыха, переживающее за свое здоровье и внешность. Возрастная категория пользова-телей 20-45лет (40% мужчин, 60% женщин).  
Даются ли ответы на интересующие вопросы ЦА На сайте достаточно много информации разной направленности, соответствующей запрашиваемой тематике, так же посетители могут найти информацию почти на любое интересующие их направление используя поисковик по сайту «отлично»
Если сайт соответствует широкой целевой ауди-торий, легко ли определить какой раздел предназначен для каждой из них Да, на сайте хорошо разделена информация на категории с четкой направленностью. «отлично»
Понятен ли язык сайта для его целевой аудитории На сайте не используется никакой специальной лексики и терминологии и ничего не затрудняет воспринимать посетителям сайта его содержания. «отлично»
Содержание сайта
Понятна ли цель и направленность сайта Сайт информационный и с четкой направленностью на «Здоровый образ жизни» «отлично»
Выдает ли сайт информа-цию на интересующие запросы пользователей Да, посетители сайта легко могут найти ответы на интересующие их вопросы (связанные с здоровьем, спортом, красотой и другой направленности) используя поисковик по сайту «отлично»
Коммуникация с посети-телями Очень плохо реализована, нуждается в изменениях. «удовлетворительно»
Выдерживает ли сайт сравнение с конкурентами Сайт не уступает сайтам-конкурентам (подбор статей, направленность информаций, оформление сайта, удобство навигации и т.д. по некоторым пунктам даже превосходит другие сайты) «отлично»
Графика и дизайн сайта
Насколько профессионально выполнен дизайн Удобная навигация, простота в использовании, привлекательный внешний вид свидете-льствуют о профессиональном выполнении сайта «отлично»
Соответствует ли стилистика сайта его направленности Дизайн сайта выполнен в минималистическом стиле, с использованием приятных тонов, можно сказать, что дизайн соответствует направленности сайта «хорошо»
Продуман ли выбор цветов Цветовая гамма тщательно продумана. Цвета приятных тонов, привлекают внимание. Цвета не несут раздражительный характер при длительном нахождении на сайте. Основным цветом в оформлении является зеленый, что также несет подсознательную привязку с природой, натуральность. Зеленый является нейтральным цветом и одинаково хорошо воспринимается разными аудиторией. «хорошо»
Правильно ли выбрана степень сжатия рисунков (качество и скорость загрузки) Скорость загрузки рисунков достаточно высокая, рисунки хорошего качества, что свидетельствует о правильности выбора степени сжатия рисунков. Все рисунки имею хороший размер, что позволяет посетителю не присматриваться к картинкам, чтоб рассмотреть детали. «отлично»
Наглядно ли формати-рование текста Текст отформатирован таким образом, что посетитель без особого труда найдет необходимую ему информацию. Заголовки и под заголовки выделены (цветом, другим шрифтом). При поиски информации через поисковик сайта, запрашиваемое слово выделяет как в названии текста так и в нутрии статей. «отлично»
Имеют ли все страницы нужную длину Страницы имеют удобную длину, посетителям не нужно долго прокручивать страницу, что очень удобно «отлично»
Структура информации на сайте
Является ли структура сайта понятной с первого взгляда Информационная структура сайта легко понятно с первого взгляда за счет группирования информации по направленности, категориям, информативности (пример категория «здоровье»: статья, новости, видео, книги) «отлично»
Понятно ли число возможных вариантов перехода на домашние страницы сайта На каждой страничке сайта существуют информационная панель в которой представлены все категории и поисковик по сайту, что упрощает использование сайта «отлично»
Можно ли перейти к интересующей информации с помощью как можно меньшего количества шагов Использование поисковика по сайту, упрощает использование сайта. «отлично»
Соответствует ли стиль изложения тому, который используется в Интернете и целевой аудиторией сайта Стиль изложения информации прост, корректен и доступен для понимания целевой аудиторией «отлично»
Не выглядит ли текст сухим и однообразным Сайт информационный и содержит в себе огромное число разнообразных статей из разных источников. Можно считать содержание статей интересное, хорошо воспринимаемое посетителями. «отлично»
Перемещение по сайту
Является ли навигация по сайту работоспособной Навигация по сайту очень удобна и понятна пользователям с любым уровнем навыков владения компьютером «отлично»
Понятно ли пользователю, в каком месте сайта он в данный момент находитесь На страничках сайта достаточно опознава-тельных знаков, крупных и ярких надписей, позволяющих посетителям сайта с легкостью определить их место нахождение. При использование поисковика сайта будет прописан путь (Пример: Главная : Красота : Статьи : волосы : Натуральные домашние маски для жирных волос. Часть 1) «отлично»
Являются ли надписи на кнопках и ссылках доступными и вырази-тельными Кнопки достаточно большие и выразительные. Цвета кнопок достаточно яркие и сразу же привлекают внимание. «отлично»
Являются ли достаточно понятными и вырази-тельными используемые символы В оформлении сайта используются лишь необходимые и доступные общему пониманию символы «отлично»
Дополнительный сервис (фишки) На сайте иметься каталог заведении, разбитый по тематике и географически «отлично»
Насколько понятны и корректны используемые метафоры На сайте практически не используются такие средства выражения как метафоры, но те что используются абсолютно доступны для понимания большинством целевой аудитории «отлично»
Можно ли перейти к нужной информации несколькими способами Навигация на сайте построена таким образом, что посетитель может сразу же перейти к интересующей его информации или прийти к ней пошагово «отлично»
Технические характеристики
Как быстро осуществляется загрузка страниц Загрузка сайта довольно быстрая, проблем с отображением сайта или изображении на сайте не было замечено «отлично»
Поддерживает ли сайт работу с различными платформами и браузерами Internet Explorer, FifeFox,Opera, Chrom и др. «отлично»
Нет ли ошибок в программах JAVA Script Не было выявлено или замечено «отлично»
Продолжает ли сайт нормально работать, если вы попробуете изменить ширину окна, разрешение экрана, включить или выключить поддержку JAVA Script Да, ссылки и кнопки по прежнему активны «отлично»
Дружественность поисковых систем к сайту
Дружественность поисковым систем к сайту   Поисковые системы Google, Yandex активно отображают сайт по поисковым запросам направленности сайта «отлично»
Позиция сайта по целевым запросам в поисковых системах Сайт находиться на первом месте по запросу «здоровый образ жизни в поисковой системе Google «отлично»

Цілі рекламної кампанії можна розділити на дві групи:

1. Комерційні цілі (стимулювання ринку збуту, отримання прибутку, формування попиту і т.д.)

2. Комунікативні цілі (формування позитивного ставлення до компанії, підвищення довіри і лояльності у споживачів та інше.)

Запропоновані інструменти рекламних комунікацій для досягнення комерційних та комунікативних цілей підприємства знаходяться в Табл. 3.1.

 

Таблиця 3.1

  Комунікації із користувачами ПЗ Комунікації із партнерами
Комерційні цілі підприємства 1. Удосконалення Web-сайту компанії «ІТ-Веб». 2. Проведення контекстної рекламної кампанії. 3. Проведення банерної рекламної кампанії.
Комунікативні цілі підприємства 1. Проведення електронних розсилок. 2. Організація конкурсів у соціальних мережах. 1. Проведення електронних розсилок. 2. Створення електронних каталогів та інформаційної бази. 3. Проведення вебінарів.

Додаток Б Медіа-план банерного розміщення в інтернет

Джерело Формат банера Частота показів Вартість За 1000 показів Період розміщенна: 15.05 – 31.05 Вартість Вартість з ПДВ Прогноз. CTR Прогноз кіл-ть кліків
Bigmir.net 300*250 18 грн. 3600 грн. 4320 грн. 0,25%
itc.ua 300*250 45 грн. 6750 грн. 8100 грн. 0,35%
Korrespondent.net 240*350 64 грн. 3200 грн. 3840 грн. 0,30%
ВСЬОГО   42,33 грн 13550 грн. 16260 грн. 0,30%

 

Період розміщення:15.05 – 31.05

Загальна кількість показів: 400 000.

Бюджет: 16 260 грн.

 

Середнє значення CTR: 0,30%

Прогнозована кількість переходів: 1075.

Вартість за один перехід: 16260 грн/1075=15 грн/перехід.

Вартість за 1000 контактів із цільовою аудиторією: 16260 грн/400 000*1000= 40,65 грн.

При конверсії в 2% ми отримаємо 21 покупця.

 

 

Банерна реклама.Саме банерну рекламу почали використовувати в Інтернеті однією з перших (1994).

Банерна реклама - це розміщення на сайтах зображення з посиланням на сайт рекламодавця. Приклад банерної реклами можна подивитися на Рисунку 1.1. Основний показник її ефективності - це CTR (англ. click through ratio): кількісне співвідношення кліків по рекламному носієві і його показів, виражене у відсотках. Так, якщо при 100 показах по банеру був здійснений один перехід, CTR дорівнює 1%. Середній CTR банерної реклами становить 0,2%. Основні механізми розміщення банерів - банерні мережі та цільові ресурси.

 

Рисунок 1.1 – Приклад рекламних банерів

 

Банер— зображення (статичне або анімоване) фіксованого розміру, яке розміщується на сторінках web-сайтів. Виконує роль гіперссилки на інший ресурс Інтернета, який містить більш розгорнуту інформацію про рекламуємий товар.

CTR банера

CTR (англ.Click-through rate), або відгук — це процентне відношення числа відвідувачів, які перейшли на сайт по банеру, до числа показів рекламного оголошення. Залежить від багатьох факторів: формат банеру, розміри банеру в пікселях і байтах, тематика сайту, на якому розміщений банер, місце розміщення банеру и т.д.

За статистикою, банери, розроблені спеціалістами, мають у кілька разів більший CTR, ніж банери любителів. Непрофесійно виготовлений банер може негативно позначитися на іміджу компанії та відлякати потенційних клієнтів.

Банери бувають статичні, які складаються з одного кадру, тобто звичайне зображення, і динамічні, які включають два або більше кадрів.
Найбільш складними динамічними банерами є так звані flash-банери. Вони мають більш складну сюжетну анімацію, але завдяки своїй ефектності привертають більше уваги.

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных