Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Лабораторна робота №1. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.100102 „Процеси машини та обладнання АПВ”
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.100102 „Процеси машини та обладнання АПВ”

 

Миколаїв

2014р.


УДК 629.113

ББК 39.33

Методичні рекомендації підготували:

Артюх В.О. ассистент

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри ТТ і ТС д.т.н., доцент Думенко К. М.

Рецензенти:

Тимошевський Б.Г. – д.т.н., професор, зав. кафедри “Двигуни внутрішнього згорання” НУК.

Іванов Г.О. – к.т.н., доцент кафедри „Загальнотехнічних дисциплін” Миколаївського державного аграрного університету.

 

Експлуатаційні властивості транспортних засобів: Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.100102 „Процеси машини та обладнання АПВ”/ Уклад.: В.О. Артюх – Миколаїв: МНАУ, 2014

 

Друкується за рішенням методичної комісії факультету механізації с.г. МДАУ від “ ” вересня 20 р Протокол №

 

 

Надруковано в кількості 40 примірників

©Миколаївський державний аграрний університет

Зміст

  Вступ…………………………………………………………………...
  Лабораторна робота №1 ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК АВТОМОБІЛЯ………………...........
  Лабораторна робота №2 ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНА………………..
  Лабораторна робота №3 ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ АВТОМОБІЛЯ………...
  Лабораторна робота №4 РОЗРАХУНОК ТЯГОВОГО БАЛАНСА АВТОМОБІЛЯ……...
  Лабораторна робота №5 ПОТУЖНОСНИЙ БАЛАНС АВТОМОБІЛЯ…………………...
  Лабораторна робота №6 ДИНАМІЧНИЙ ПАСПОРТ АВТОМОБІЛЯ…………………….
  Лабораторна робота № 7 ПАЛИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛОГО РУХУ АВТОМОБІЛЯ……...
  ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………..

Вступ

В сучасному індустріально-розвинутому рослинництві майже всі технологічні операції механізовані і виконуються енергетичними засобами з набором машин та знарядь, а також окремими самохідними машинами. Завдання інженерної служби в цілому, полягає в тому, щоб забезпечити високу якість роботи машин, для чого необхідно оптимально розраховувати експлуатаційні властивості автомобілів, тобто вибір машин певного рівня досконалості. А це залежить від можливостей господарства, від умов і особливостей використання автомобілів, від енергетичних засобів, від раціональних варіантів придбання, застосування та функціонування автомобілів. Особливу актуальність мають такі питання для сучасних різнотипних підприємств в сільському господарстві, з різними величинами посівних площ, з різними формами господарювання, коли часто фермер в одній особі повинен бути і інженером, і агрономом, і менеджером, і маркетологом. Від ефективності використання автомобілів, і в цілому машино-тракторного парку, залежить і кількість, і якість продукції, яка виробляється в господарстві, затрати ресурсів і коштів, як кінцевий результат, економічне благополуччя підприємства і достаток його працівників.

Представлені методичні рекомендації дозволяють набути знання з розрахунку експлуатаційних властивостей автомобілів. В даних рекомендаціях викладені матеріали, які необхідні для освоєння методики оптимального проектування автомобільного транспорту.

Дисципліна вивчається згідно болонської кредитно-модульної системи оцінювання знань.

Кредитно-модульна схема вивчення дисципліни “Експлуатаційні властивості транспортних засобів”

  № модуля Назва модуля Всього годин кредитів Розподіл аудиторного навантаження Самостійна робота студентів
Лекції Лабор.-практ. заняття
    7-й семестр  
1. Проектування технологічних систем   22 (0,61)      
2. Технічне забезпечення робото здатності машин     48 (1,33)              
3. Планування використання і організація управління МТП     40 (1,11)            
  Всього 110 (3,05)
  Разом 170 (4,7)

Лабораторна робота №1


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных