Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Завдання 8-23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

П.І.Б.____________________

Атестаційна робота з української мови та літератури

Частина І

Українська мова

 

Прочитайте тест і виконайте завдання 1-7

(1) Непереборне бажання якнайскоріше познайомитися з Єгиптом здійснювалося не легко. (2) Недуга нирок не давала багато ходити, а тим паче робити далекі екскурсії. (3) Вдаватися по чиюсь сторонню допомогу Леся Українка не наважувалася, адже, дуже не любила бути комусь тягарем. (4) Правда, ще коли був з нею Квітка, вони відвідали знаменитий Каїрський музей, їздили в місцевість Гізу, де стоїть група пірамід (музей просто неба), серед яких і прославлені на весь світ піраміди Хеопса, Хефрена, Менкуара.

(5) Подорож до пірамід відбувалася навмисне звечора, аби подивитися на тисячолітні пам’ятники в місячну ніч, коли вони здаються особливо величними й загадковими. (6) Ще здалеку, на підході до групи пірамід, хтось згадав, що понад сто років тому на цьому місці проходив Наполеон зі своєю армією.

 

1. Слово ходити в другому реченні можна замінити на

Асновигати

Б чимчикувати

В пересуватися

Г вештатися

 

2. Фразеологізмом є сполука слів

А непоборне бажання

Б вдаватися по допомогу

В робити екскурсії

Г просто неба

 

3. Однорідні означення вжито в реченні

Адругому

Б третьому

Вчетвертому

Г п’ятому

 

4. Частку виділено в сполученні слів із цього тексту

Аі прославлені на весь світ

Б аби подивитися

В й загадковими

Г що понад сто років

 

5. Орфографічну помилку допущено в слові

А якнайскоріше

Б не легко

В недуга

Гзвечора

6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому

Б другому

В третьому

Г четвертому

 

7. Вставне слово вжито в реченні

А другому

Б третьому

В четвертому

Г п’ятому

 

Завдання 8-23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

8. Літеру ена місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А причепл...ний, вел...тень, виб...рати

Бпташ...чка, вул...чка, дер...вина

В мовл...ний, печ...во, м...режка

Гмар...во, пром...нистий, ш...птати

Дправ...льний, знош...ний, т...лятко

 

9. Літеру сна місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А ...киснути, ...тиснути, бе...коштовний

Б ...хвалити, ...формувати, ...цідити

В...палити, ...хилити, ро...питати

Г...кинути, ...терти, ...фотографувати

Д ...ховати, ...коротити, ...шити

 

10. М’який знак на місці пропуску НЕпишеться в усіх словах рядка

Анян...чити, мен...ший, красун...чик

Б гордіс...ть, дон...ці, ірпін...ський

В оболон...ський, плас...кий, дивиш...ся

Гп’ят...десят, тон...ший, різ...бяр

Дземлян...ці, повір..., брин...чати

 

11. З подвоєними літерами пишуться всі слова рядка

А буквен...ий, вагон...ий, Галич...ина

Б козач...ина, піддаш...я, попад...я

Б екстрен...ий, військ...омат, стат...я

В завзят...я, священ...ик, юн...ат

Г в...ічливий, огнен...ий, міск...ом

 

12. Разом пишуться всі слова в рядку

А всесвітньо/відомий, легко/атлетичний, хвиле/відбійний

Б восьми/тонний, західно/німецький, глухо/німий

В народно/поетичний, лимонно/кислий, суспільно/корисний

Г жовто/гарячий, військово/полонений, Свят/вечір

Д радіо/гурток, міні/футбол, сільсько/господарський

 

13. Закінчення у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

А інфінітив, імпульс, Іртиш

Б Тетерев, капітал, кілограм

В Кавказ, міліметр, студент

Г інститут, березень, атом

Д дуб, циферблат, Лондон

 

14. Помилку допущено в рядку

А порядок денний

Бзгідно наказу

В брати участь

Г чекати на брата

Дїхати автобусом

 

15. Правильно утворено форму вищого (найвищого) ступеня порівняння прикметника в рядку

Асамий цікавий

Б кращий усіх

Вбільш міцніший

Г найпоганіший

Дякнайкращий

 

16. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А юність, каяття, якість

Б дзьоб, кар’єр, ясність

Вп’ять, зв’язок, щільність

Г пюре, паяльник, щітка

Д віньєтка, лялька, смієшся

 

17. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

А Як/би не крутила хуртовина, блисне місяць – крига розтає.

Б За/те ми любимо свою Батьківщину, що вона – своя.

В На те/ж і щука в морі, щоб карась не дрімав.

ГБатько змалку розповідали про/те, як берегти свою честь.

ДЖиття таке коротке – то/ж поспішаймо творити добро.

 

18. Граматичну помилку допущено в реченні

А Не знаючи броду, не лізь у воду.

Б Почавши справу, обов’язково її заверши.

В Прочитавши книжку, пішов відпочивати.

Г Повертаючись додому, почався дощ.

Д Виконуючи тестові завдання, дотримуйся інструкцій.

 

19. Закінчення –еу формі кличного відмінка мають всі іменники в рядку

А козак, радість, Галя

Бмолодець, Довбуш, школяр

Втовариш, Людвіг, сторож

ГКатря, Валерій, доля

ДОлександр, мрія, Андрій

 

20. Поширеним є речення

АУсі ми переможемо.

БА він не в тім’я битий.

В Двоє учнів запізнилося.

Г Ми згодні допомогти.

ДСестра пішла читати.

 

21. Кома перед виділеним сполучником ставиться в реченні (коми пропущено)

А Закони вод вітрів і хмар і світла відкрились нам у ті далекі часи.

Б Тієї осені не було нам спочинку ні вдень ні вночі.

В Ми в боротьбі пройшли крізь бурі і негоди і творимо життя незборне молоде.

Г Люблю я тебе вдень і вночі вранці і ввечері і не знаю краю своєї любові.

ДМоє щастя і ніжність я у пісні б хотів зберегти.

 

22. Підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах рядка

А герань, поріг, легко

Б тест, тріснути, тітчинНе нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных