Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


В зоря, лоза, безжальний
Г зозуля, кожух, порада

Дсіль, поросятко, гість

 

 

23. Правильно узгоджено числівник з іменником

А півтора сантиметри

Б два сценарія

В чотири фахівці

Г четверо учениць

Д п’яти учнями

 

Завдання 24-28 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в таблицях віповідей на перетині відповідних колонок і рядків.

 

24. Установіть відповідність

Фразеологізм Антонім

1 лізти на рожен А співати дифірамби

2 махнути рукою Б мати царя в голові

3 милити шию В обминати гості кути

4 обливатися потом Г ганяти собак

Д витрачати порох

 

25. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова

Член речення Приклад

1 підмет А Співати – не ціпом махати.

2 присудок Б Бажання творити виникає якось

несподівано.

3 означення В Любить людей мене навчила мати.

4 обставина Г Поезія – це завжди неповторність.

Д Ішов козак до Києва та сів

спочивати.

 

26. З’ясуйте вид односкладних речень

Вид речення Приклад

1 означено-особове А Без витоку нема ріки.

2 неозначено-особове Б На чужий коровай очей не поривай.

3 безособове В Я чую смутку пальці крижані.

4 узагальнено-особове Г Люблю тебе, високе наше небо!

Д У полі вже орудують серпами.

 

27. Установіть відповідність

Вид підрядного речення Приклад

1 означальне А Дуже любила мати, коли травневими

вечорами витьохкували солов’ї.

2 з’ясувальне Б Які б то звуки розітнулись, коли б

ви дивних струн торкнулись!

 

3 обставинне мети В Справжня весна починається, коли

вкриваються сади білим цвітом.

4 обставинне умови Г Щоб мову свою рідну їх діти не

забули, їм літери виводять вірменки

на піску.

Д І де в світі тая сила, щоб в бігу його

спинила?

 

28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні ( цифра

позначає наступне слово)

 

У ту (1) добре (2) затінену альтанку, що під волоським горіхом у садку, нас не пускає дикий виноград, (3) звившись тісно й щільно в одну зелену стіну (4) навколо старезного дерева.

 

А прикметник

Б дієприкметник (форма дієслова)

В дієприслівник (форма дієслова)

Г прислівник

Д прийменник

 

Українська література

 

Завдання 29-32 передбачають аналіз художнього твору, мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

 

Олександр Олесь

З журбою радість обнялась...

В сльозах, як жемчугах, мій сміх,

і з дивним ранком ніч злилась,

і як мені розняти їх?!

 

В обіймах з радістю журба.

Одна летить, друга спиня...

І йде між ними боротьба,

І дужчий хто – не знаю я...

 

29. Вірш належить до лірики

А інтимної

Б філософської

В громадянської

Г пейзажної

 

30. Віршовий розмір цього твору

А ямб

Б хорей

В дактиль

Г амфібрахій

 

31. У першому рядку кожної строфи використано

А оксиморон

Б гіперболу

В порівняння

Г антитезу

 

32. Провідний мотив вірша

А нерозділене кохання

Б пошуки Музи

В невпевненість у силах ліричного героя

Г сутність буття й творчості

 

Завдання 33-47 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише

ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

 

33. Рядки

Ой ночують чумаченьки

В чистім степу при долині,

Розпустили сірі воли пасти

При зеленій муравині.

взято з

А історичної пісні

Б соціально-побутової поезії

В календарно-обрядової поезії

Г народної балади

Д думи

 

34. Слова “напитися шоломом з Дону” в “Слові про похід Ігорів” означають

А утамувати спрагу

Б переплисти річку

В виграти бій

Г програти бій

Д захопити нову територію

 

 

35. Байкам Григорія Сковороди властиві всі названі жанрові ознаки,

ОКРІМ

А наявність алегоричних образів

Б переважання моралі над оповідною частиною (за обсягом)

В віршова форма

Г глибоке філософське навантаження

Д позначення другої частини байки словом “сила”

 

36. Романтичним є твір Тараса Шевченка

А “І мертвим, і живим, і ненародженним...”

Б “Гайдамаки”

В “Заповіт”

Г “Сон (У всякого своя доля...) ”

Д “Мені однаково”

 

37. Реченням “Під вікнами сумно ридали трембіти” закінчується твір

А “Кайдашева сім’я”

Б “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

В “Тіні забутих предків”

Г “Камінний хрест”

Д “Людина”

 

38. До одного літературного роду належать твори

А “Катерина” і “Маруся”

Б “Енеїда” і “Ісаія. Глава 35”

В “Інститутка” і “Чорна рада”

Г “Наталка Полтавка” і “Кайдашева сім’я”

Д “Intermezzo” і “Contra spem spero”

 

39.“...Довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства”

літературна героїня

А пані радникова

Б Горпина Терпилиха

В Маруся Кайдашиха

Г Соня Пузир

Д інститутка

 

40. До збірки “Зів’яле листя” належить вірш

А “І все-таке до тебе думка лине...”

Б “Гімн”

В “Contra spem spero”

Г “До Основ’яненка”

Д “Чого являєшся мені?...”

 

 

41. Микола Фітільов відомий під псевдонімом

А Микола Хвильовий

Б Василь Барка

В Остап Вишня

Г Іван Багряний

Д Панас Мирний

 

42. Реченням “З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест: то йде Марія” починається твір

А “Подвійне коло”

Б “Я (Романтика)”

В “Відкриття охоти”

Г “Україна в огні”

Д “Зачарована Десна”

 

43. “Любові всевишній” присвячено твір

А “Так ніхто не кохав...”

Б “Балада про соняшник”

В “Ти знаєш, що ти – людина?”

Г “Три зозулі з поклоном”

Д “Ви знаєте, як липа шелестить...”

 

44. Десятки нагород на міжнародних кінофестивалях здобув

екранізований твір

А “Чорна рада”

Б “Кайдашева сім’я”

В “Тіні забутих предків”

Г “Лісова пісня”

Д “Камінний хрест”

 

45. Автобіографічним є твір

А “Мина Мазайло”

Б “Маруся Чурай”

В “Зачарована Десна”

Г “Я (Романтика)”

Д “Подвійне коло”

 

46. Ім’я Василя Симоненка пов’язане з

А неокласиками

Б Празькою школою поетів

В МУРом

Г шістдесятниками

Д Нью-Йоркською групою

 

 

47. Представником еміграційної літератури є

А Іван Багряний

Б Олександр Довженко

В Василь Стус

Г Григір Тютюнник

Д Василь Симоненко

 

Завдання 48-50 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

 

48. Установіть відповідність

Жанр твору Герой твору

1 новела А Мойсей

2 комедія Б Устина

3 повість В Іван Дідух

4 роман Г Яким Сомко

Д Мина Мазайло

49. Установіть відповідність

Назва твору Мотив твору

1 “Арфами, арфами...” А талант бачити красу в повсякденні

2 “Шевченко” Б доля людини й материнська любов

3 “Два кольори” В роль митця в національному

відродженні України

4 “Балада про соняшник” Г неповторність і цінність кожної

людини

Д гімн весні як символу любові, життя

й натхнення

50. Установіть відповідність

Художній засіб Приклад

1 інверсія А Зажурилась Україна, бо нічим

прожити...

2 алітерація Б Заглядає в шибку казка сивими

очима...

3 метонімія В Лютий зір прозрілого раба...

4 риторичне звертання Г Будуть тебе кликать у сади зелені

хлопців чорночубих диво-наречені.

Д Поезіє, сонце моє оранжеве! Щомиті

якийсь хлопчисько відкриває тебе для

себе...

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных