Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Основні закони риторики
Риторика –це науку про способи переконання, ефективні форми впливу (переважно мовного) на аудиторію з урахуванням її особливостей.

-Концептуальний закон. Основним законом риторики є концептуальний – винайдення задуму, ідеї. Він передбачає пошук істини шляхом всебічного аналізу предмета.За допомогою цього закону людина вчиться передбачати наслідки своїх дій як найближчим часом, так і в перспективі, виділяти головне від другорядного, логічно вибудовувати власну діяльність. Знання цього закону допоможе суб’єктові виробити в собі повагу до думки (інтелекту), а отже, і розуміння того, що без розвитку інтелекту неможливий прогрес суспільства, неможливо розв’язати сучасні проблеми тощо.

Отже, знання і застосування концептуального закону риторики забезпечить людині необхідний рівень компетентності й професіоналізму.

Мотивом вибору предмета виступу є суспільний, груповий чи індивідуальний інтерес.

-Закон моделювання аудиторії. Закон моделювання аудиторії передбачає системне вивчення аудиторії, тобто тих, на кого вона розрахований виклад концепції – один слухач чи група – на основі соціально-демографічних, соціально-психологічних, індивідуально – особистісних ознак.

Моделювання аудиторії означає, що промовець повинен добре знати слухачів (бажано всі ознаки і повністю),готуватися до зустрічі з нею, передбачити, де і коли можуть виникнути непорозуміння, а головне впливати на слухачів за допомогою матеріалу і майстерності мовлення так, щоб дисциплінарні мотиви змінювалися інтелектуально-пізнавальними та морально-етичними).

Закон моделювання аудиторії служить не тільки основою для створення цілісного психологічного портрету аудиторії, але й дає можливість для подальшої роботи з цим портретом, що дасть можливість впливати на неї.

Закон моделювання аудиторії дозволяє виробити стратегію реалізації концепції.

-Стратегічний закон. Стратегічний закон передбачає систему впливу на конкретну аудиторію. Призначення стратегії - стратегія потрібна для того, щоб усю діяльність підпорядкувати концепції, уникнути відхилень і успішно досягти мети).

Стратегія – це варіант реалізації концепції. Основними ознаками стратегії є: динамічність, варіативність, гнучкість. У залежності від аудиторії концепція (навіть та сама) може мати різні стратегії та етапи реалізації. Наприклад, концепція предмета (українська мова, історія тощо) мати декілька стратегій: спочатку виробити стратегію на рік, два тощо, а потім вибудувати стратегію уроків тощо.

Хоч стратегія і конкретизує концепцію, вона є досить загальним явищем, що потребує детальнішої конкретизації: розгортання та обґрунтування тези, залучення однодумців серед слухачів, нейтралізації противників тощо. Для таких дій служить наступний елемент запуску концепції – тактичний закон.

-Тактичний закон. Тактичний закон – це система дій при підготовці ефективної реалізації стратегії. Складовими частинами цього закону є аргументація та активізація мислення й почуттєво-емоційної діяльності аудиторії. Завдання тактичного закону - конкретизація дій для подальшої реалізації концепції.

Основою тактичного закону є аргументація. Аргументація – це наведення аргументів, обґрунтування будь-якого положення, судження.

Основні критерії добору аргументів – міцний зв'язок з тезою – аргумент має бути спрямований саме на цю тезу, а не розпорошуватися на всі; істинність, вірогідність доказу; орієнтація на обрану аудиторію (аргумент може бути важливим для теми, але не переконати саме цю аудиторію, не «вразити» її; паралельне використання аргументів «за» і «проти», виваженість доказів для того, щоб переконатися в перевазі істинних; образна форма аргументації, оскільки вона сприяє інтенсивнішій активізації пізнавальної діяльності слухачів)

У ролі аргументів можуть використовуватися такі фактори: авторитет, впевненість, сумнів, обіцянка, погроза тощо.

-Закон мовленнєвої комунікації. Мовленнєвий закон риторики передбачає вираження думки в дієвій словесній формі, що виявляється в стрункій системі комунікативних якостей мовлення: правильність, виразність, ясність, точність, ємність, багатство, образність, стислість, доцільність.

Правильність – володіння орфоепічними, орфографічними, граматичними, лексичними тощо нормами.

Виразність – завдяки цій ознаці мовлення впливає на почуття та емоції аудиторії.

Ясність – мовленнєва якість, яка забезпечує адекватне розуміння сказаного.

Точність – мовленнєва якість, що виявляється у використанні слів у повній відповідності з їхнім значенням. Декарт писав: « Вільно визначайте слова, і ви звільните світ від половини непорозумінь».

Стислість – мовленнєва якість, яка виявляється у відборі мовних засобів для вираження головної думки, тобто стислість формує вміння говорити суттєво.

Доцільність – така організація мовних знаків, яка зумовлює відповідність мовлення цілям та умовам спілкування.

Мовленнєвий закон завершує стадію організації мисленнєво-мовленнєвої діяльності (підготовчий етап) і відкриває наступний етап – управління мисленнєво-мовленнєвим процесом.

-Закон ефективної комунікації. Закон ефективної комунікації – передбачає дії оратора з метою налагодження контакту. Якщо попередні закони передбачають підготовку до запуску концепції, то цей закон містить у собі механізм запуску як такий.

Контакт – це вищий рівень спілкування, який передбачає взаємодію двох поведінок – оратора та слухачів.

-Системно-аналітичний закон. Системно-аналітичний закон передбачає аналіз якості та ефективності продукту мисленнєво-мовленнєвої ораторської діяльності.

Аналіз якості – як зроблений продукт - здійснюється на всіх на всіх етапах діяльності оратора: докомунікатиному, комунікативному та пост комунікативному.

Аналіз ефективності - результативності промови- ступеня реалізації цільової установки, співвідношення мети і отриманого результату проводиться на наслідковому етапі діяльності.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных