Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


C. Сигмовидна кишка 5 страница
A. А. RI > RII > RIII

B. RII > RI > RIII

C. C RIII. > RII > RI*

D. RV2 > RV5 > RV4

E. SV2 > SV1 > SV6

92. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнтки 57 років, виявили, що вона відхилена вправо . А ознакою відхилення електричної осі серця вправо вважають:

A. А. RI > RII > RIII

B. RIII. > RII > RI*

C. RII > RI > RIII

D. RV2 > RV5 > RV4

E. SV2 > SV1 > SV6

93. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнтки 54 років, виявили, що вона відхилена вліво . А ознакою відхилення електричної осі серця вліво вважають:

A. А. RI > RII>RIII*

B. RII > RI > RIII

C. RII > RIII > RI

D. RV4 > RV5 > RV6

E. SV2 > SV1 > SV6

94. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнта 65 років, виявили, що вона горизонтальна . А ознакою горизонтального направлення електричної осі серця вважають:

A. SV2 > SV1 > SV6.

B. RII > RI > RIII

C. RII > RIII > RI

D. RV4 > RV5 > RV6

E. RI >RII >R III*

 

 

95. У хворої, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію правого передсердя. Для якого захворювання вона характерна?

A. хронічного легеневого серця*

B. гіпертонічної хвороби

C. мі тральних вад

D. міокардиту

E. інфаркту

96. У хворої, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію правого передсердя. Яка основна ознака її?

A. RШ>RI>RП;

B. RІ<RП<RШ

C. Р-mitrale

D. P-pulmonale.*

E. розширений, двогорбий зубець Р.

97. У хворого, який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого передсердя. При який патології вона частіше буває ?

A. хронічному легеневому серці

B. мі тральній недостатності

C. мітральному стенозі *

D. аортальному стенозі

E. аортальній недостатності

98. У хворої, яка знаходиться на лікуванні в ревматологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого передсердя. Яка основна ознака її?

A. RШ>RІ>RП;

B. RІ< RП< RШ

C. Р-mitrale*

D. P-pulmonale.

E. високий із загостреною вершиною зубець Р.

99. У хворого 68 років, який знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого шлуночка. Яка основна ознака її?

A. R V6< R V5<R V4*

B. R V1< R V2<R V3

C. R V4 <R V5 <R V6

D. R П> RІ >RШ

E. R Ш< RП< RІ

100. У хворого 53 років, який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію правого шлуночка. Яка основна ознака її?

A. високийR V5-V6

B. глибокий S V1-2

C. високий R V1-2*

D. RІ > RП> RШ

E. RП >R І >RШ

 

 

101. У хворого, який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого шлуночка. Для якої патології вона характерна ?

A. хронічного легеневого серця

B. гіпертонічної хвороби*

C. мітрального стенозу

D. бронхіальної астми

E. емфіземи легень

102. Студенти отримали завдання зняти ЕКГ у стандартних відведеннях. До стандартних відведень відносяться ...

A. І,.П, III*

B. aVR, aVL, aVF

C. V1,V2,V3

D. V4, V5, V6

E. І,.П, III, aVR, aVL, aVF

103. У студентів виникла суперечка, що таке автоматизм серця. А як думаєте Ви?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу*

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

104. У групи студентів виникла суперечка, що таке провідність серця. А як думаєте Ви?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда *

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

105. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що таке збудливість серця. А Ви знаєте? Функція збудливості серця– це:

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів*

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

 

 

106. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що таке функція рефрактерності серця. А Ви знаєте?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів*

107. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що таке функція функція скорочення серця. А Ви знаєте?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів*

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

108. У групи студентів виникла суперечка, який шлях деполяризації у міокарді шлуночків. А як думаєте Ви?

A. від ендокарда до епікарда

B. від епікарда до ендокарда*

C. по довгій осі серця

D. від синусового вузла до шлуночків

E. по провідній системі серця

109. У двох студентів виникла суперечка, що таке аберрантність,. А як думаєте Ви?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу

B. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

C. патологічний шлях проведення електричних імпульсів по передсердям и шлуночкам*

D. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

E. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

110. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, яка серцева аритмія найчастіше зустрічається. А Ви знаєте?

A. синусова брадикардія;

B. синусова аритмія (дихальна);

C. екстрасистолія;*

D. пароксизмальна тахікардія;

E. миготлива аритмія.

 

 

111. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, як відображається збудження синусового вузла на звичайній ЕКГ. А Ви знаєте?

A. у вигляді зубця Р

B. у вигляді правопередсердної частини зубця Р

C. у вигляді інтервалу Р-Q

D. у вигляді сегменту Р-Q

E. у вигляді ізоелектричної лінії безпосередньо перед зубцем Р*

112. Студент Ш курсу не знав, яка частота ритму в спокої при синусовій тахікардії. А Ви знаєте?

A. 80-100 в 1 хв

B. 90 до150-180 в 1 хв*

C. до 160-250 в 1 хв

D. 161-180 в 1 хв

E. 181-190 в 1 хв

113. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що відноситься до синусових аритмій. А яка думка Ваша?

A. синусова тахікардія, брадикардія, дихальна аритмія*

B. синусова тахікардія, брадикардія, екстрасистолія

C. брадикардія, дихальна аритмія, екстрасистолія

D. брадикардія, дихальна аритмія, пароксизмальна тахікардія

E. синусова тахікардія, брадикардія, пароксизмальна тахікардія

114. У студентів Ш курсу виникли труднощі при відповіді на запитання, яка різниця в тривалості між коротшими і довшими інтервалами R-R при дихальній аритмії:

A. перевищує 0,10с

B. не перевищує 0,15 с

C. перевищує 0,20 с

D. перевищує 0,15 с*

E. перевищує 0,12 с

115. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, з чим пов’язана синусова аритмія. А яка думка Ваша?:

A. з частотою серцевих скорочень

B. з вдихом

C. з видихом

D. з фазами дихання*

E. з частотою серцевих скорочень та фазами дихання

116. У хворого 26 років при аналізі ЕКГ виявлено зменшення тривалості R- R. Які спостерігаються при цьому зміни в роботі серця?

A. Зменшення сили скорочень

B. Збільшення частоти скорочень*

C. Збільшення сили скорочень

D. Зменшення частоти скорочень

E. Зменшення частоти та сили скорочень.

 

 

117. У студента 22 років під час іспиту частота серцевих скорочень досягнула 110 уд/хв. Який відділ провідної системи серця є відповідальним за цю зміну?

A. Атріовентрикулярний вузол

B. Ніжки пучка Гіса

C. Синоатріальний вузол*

D. Волокна Пуркіньє

E. Пучок Гіса.

118. При аналізі ЕКГ, юнака 19 років, виявлено порушення серцевої діяльності. При затримці дихання ритм серцевої діяльності ставав правильним. Якому порушенню ритму відповідає вказана картина ЕКГ?

A. Поперечна блокада серця

B. Передсердна екстрасистолія

C. Синусова аритмія

D. Миготлива аритмія

E. Дихальна аритмія.*

119. У хворої під час реєстрації ЕКГ констатовано збільшення частоти серцевих скорочень. Укорочення якого елемента ЕКГ про це свідчить?

A. Комплексу QRS

B. Інтервалу Р-Q

C. Інтервалу R- R*

D. Інтервалу Т-Р

E. Зубця Т.

120. При обстеженні юнака 17 років було виявлено прискорення серцебиття під час вдиху, а під час видиху сповільнення. На ЕКГ відмічалось вкорочення інтервалу R-R під час вдиху та подовження його під час видиху. Який вид аритмії спостерігається в юнака?

A. Синусова тахікардія

B. Миготлива аритмія

C. Дихальна аритмія*

D. Екстрасистолія

E. Синусова брадикардія.

121. У пацієнтки 30 років, яка перехворіла на ГРЗ, при аналізі ЕКГ виявлено наступне: ритм синусовий, коливання величини R-R не перевищує 0,15 сек., ЧСС-146 уд/хв., тривалість інтервалу Р-Q – 0,2 сек., комплекс QRS – не змінений. Ці показники свідчать про розвиток…

A. Синусової тахікардії*

B. Синусової брадикардії

C. Пароксизмальної тахікардії

D. Атріовентрикулярної блокади

E. Мерехтіння шлуночків

 

 

122. У пацієнтки з гіпертонічною хворобою шляхом електрокардіографічного дослідження виявлено: ритм синусовий, правильний , ЧСС- 98 уд/хв., тривалість інтервалу Р-Q – 0,2 сек., комплекс QRS – не змінений. У хворої є порушення

A. Рефрактерності

B. Провідності

C. Автоматизму

D. Збудливості

E. Скоротливості

123. У пацієнтки 63 років під час гіпертензивної кризи ЧСС впала з 78 до 54 уд/хв. і утримується протягом тижня. Після ін’єкції атропіну ЧСС прискорилась на 16 уд/хв. До якої групи аритмій належить дане порушення серцевого ритму?

А. Порушення автоматизму синусового вузла

A. Порушення збудливості*

B. Порушення провідності

C. Фібриляція передсердь

D. Фібриляція шлуночків

E. Тріпотіння передсердь

124. При електрокардіографічному обстеженні хворого виявили: ритм синусовий, правильний, інтервал R-R=0,6 сек., розташування і тривалість інших інтервалів, а також зубців і сегментів - не змінена. Яка властивість серця порушена при цьому?

A. Провідність

B. Автоматизм*

C. Провідність та автоматизм

D. Скоротливість

E. Збудливість

125. У дівчини 18 років під час емоційного збудження періодично виникають напади серцебиття, які тривають кілька хвилин. ЧСС досягає 210 уд/хв., пульс ритмічний. Яке порушення ритму серця має місце в даному випадку?

A. Пароксизмальна тахікардія*

B. Синусова тахікардія

C. Синусова брадикардія

D. Екстрасистолія

E. Атріовентрикулярна блокада.

126. У хворого 49 років, який лікувався в кардіологічному відділенні, раптово виникли різка слабкість, запаморочення, ціаноз. На ЕКГ: ритм несинусовий, ЧСС-220 уд/хв., комплекси QRS розширені та деформовані. Через 10 хвилин напад раптово припинився. Який вид аритмії був у хворого?

A. Мерехтіння шлуночків

B. Синусова тахікардія

C. Пароксизмальна тахікардія*

D. Фібриляція шлуночків

E. Екстрасистолія

 

 

127. Хворого 52 років доставили в терапевтичне відділення. На ЕКГ негативний зубець Р накладається на комплекс QRS, діастолічний інтервал після екстрасистоли подовжений. Назвіть вид екстрасистолії

A. Синусова

B. Передсердно-шлуночкова*

C. Передсердна

D. Порушення ритму немає

E. Шлуночкова.

128. Хворий 47 років відчув перебої в роботі серця. Під час об’єктивного та електрокардіографічного дослідження з’ясовано, що це пов’язано з появою шлуночкових екстрасистол, однією з характерних ознак яких була повна компенсаторна пауза. Чим зумовлене виникнення компенсаторної паузи?

A. Порушенням скоротливості міокарда шлуночків

B. Пригніченням функції синоатріального вузла

C. Ретроградним проведенням збудження до передсердь

D. Рефрактерністю міокарда шлуночків до чергового імпульсу*

E. Затримкою збудження в атріовентрикулярному вузлі

129. У пацієнтки, 51 року, яка перебувала в стаціонарі з приводу перенесеного інфаркту міокарда виникла пароксизмальна тахікардія. Що сприяло виникненню цього порушення?

A. Резорбція в кров вмісту ушкоджених міокардіоцитів

B. Іррадіація збудження з серця у спинний мозок

C. Автоімунізація з утворенням антиміокардіальних антитіл

D. Блокада токсичними продуктами бета-адренорецепторів міокарда

E. Поява ектопічних вогнищ збудження міокарда*

130. У хворого, 65 років, виникла екстрасистолія. А що це таке?

A. неправильний синусовий ритм, який характеризується періодами поступового прискорення і сповільнення ритму

B. позачергове збудження і скорочення всього серця або його відділів*

C. порушення проведення електричного імпульсу від синусового вузла до передсердь

D. напад різкого прискорення серцевого ритму, який раптово виникає і зникає

E. абсолютна аритмія

131. У хворої, 47 років, виникла екстрасистолія. А які екстрасистоли Ви знаєте?

A. синусові, передсерді, атріовентрикулярні, шлуночкові*

B. передсерді, шлуночкові

C. атріовентрикулярні, шлуночкові

D. передсерді, атріовентрикулярні, шлуночкові

E. синусові, передсерді, шлуночкові

 

 

132. У хворого, 55 років, виникла екстрасистола, яка регулярно чередується з нормальним синусовим ритмом. Як вона називається?

A. політопна

B. поодинока

C. аллоритмічна*

D. інтерпольована

E. монотопна

133. У хворого, 65 років, виникли екстрасистоли, які виходять з різних відділів серця і мають різну форму.Як вони називаються?

A. А. аллоритмічні

B. В. політопні*

C. групові

D. інтерпольовані

E. Е. монотопні

134. У хворої, 49 років, на ЕКГ після кожного синусового імпульса з’являється екстрасистолічний Як називається ця екстрасистолія?

A. політопна

B. Бігемінія*

C. тригемінія

D. квадригемінія

E. інтерпольована

135. У хворої, 48 років, виникли синусові екстрасистоли. Які їх ознаки на ЕКГ?

A. відсутність зубця Р та зміна шлуночкового комплексу, компенсаторна пауза відсутня

B. зміна форми зубця Р перед комплексом QRS не змінений, звичайний комплекс QRS

C. збудження не відрізняється від нормального скорочення, компенсаторна пауза відсутня *

D. наявність зубця Р і відсутність комплексу QRS

E. Деформаці комплексу QRS

136. У хворого, 52 років, виникли передсердні екстрасистоли. Які їх ознаки на ЕКГ?

A. відсутність зубця Р та зміна шлуночкового комплексу

B. зміна форми зубця Р перед комплексом QRS не змінений, звичайний комплекс QRS*

C. не змінений зубець Р та аберрантний комплекс QRS

D. наявність зубця Р і відсутність комплексу QRS

E. зубець Р після комплексу QRS, негативний

 

 

137. У хворого, 57 років, виникли передсердні екстрасистоли. При передсердній екстрасистолі зубець Р може бути:

A. після комплексу QRS, негативний

B. знижений або двофазний

C. перед комплексом QRS, негативний

D. не змінений зубець Р перед комплексом QRS

E. не змінений зубець Р перед комплексом QRS, перед комплексом QRS- негативний, знижений або двофазний*

138. У хворого, 57 років, виникли атріовентрикулярні екстрасистоли. При цій екстрасистолі зубець Р може бути:

A. зубець Р після комплексу QRS, негативний

B. зубець Р перед комплексом QRS, негативний

C. відсутність зубця Р

D. перед комплексом QRS, негативний; відсутній; після комплексу QRS, негативний*

E. перед комплексом QRS, позитивний; відсутній; після комплексу QRS, негативний

139. У кардіологічне відділення поступив хворий у якого на ЕКГ реєструвались атріовентрикулярні екстрасистоли. Для них характерна:

A. повна компенсаторна пауза

B. неповна компенсаторна пауза*

C. компенсаторна пауза відсутня

D. неповна компенсаторна пауза, у деяких випадках- повна

E. повна компенсаторна пауза, у деяких випадках- неповна

140. У терапевтичне відділення поступив хворий у якого на ЕКГ реєструвались синусові екстрасистоли. Для них характерна:

A. повна компенсаторна пауза

B. неповна компенсаторна пауза

C. відсутність компенсаторної паузи*

D. неповна компенсаторна пауза, у деяких випадках- відсутня

E. повна компенсаторна пауза, у деяких випадках- неповна

141. У кардіологічне відділення поступив хворий з інфарктом міокарда, у якого на ЕКГ ще реєструвались шлуночкові екстрасистоли. Які ознаки для них характерні?

A. зміна форми зубця Р, не змінений звичайний комплекс QRS

B. не змінений зубець Р та змінений комплекс QRS

C. відсутній зубць Р та розширений шлуночковий комплекс*

D. наявність зубця Р і відсутність комплексу QRS

E. зубець Р після комплексу QRS, негативний

 

 

142. У кардіологічне відділення поступив хворий, у якого на ЕКГ реєструвались шлуночкові екстрасистоли. Яка компенсаторна пауза для них характерна?

A. повна компенсаторна пауза*

B. неповна компенсаторна пауза

C. компенсаторна пауза відсутня

D. неповна компенсаторна пауза, у деяких випадках- відсутня

E. повна компенсаторна пауза, у деяких випадках- неповна

143. У кардіологічне відділення поступив хворий, у якого на ЕКГ реєструвались шлуночкові екстрасистоли. Який пульс буде у хворого?

A. Irregularis*

B. regularis

C. frequens

D. rarus

E. celer

144. У студентів Ш курсу виникли труднощі при відповіді на запитання, що таке пароксизмальна тахікардія. А Ви знаєте?

A. неправильний синусовий ритм, який характеризується періодами поступового прискорення і сповільнення ритму

B. позачергове збудження і скорочення всього серця або його відділів

C. порушення проведення електричного імпульсу від синусового вузла до передсердь

D. напад різкого прискорення серцевого ритму, який раптово виникає і зникає*

E. абсолютна аритмія

145. У кардіологічне відділення поступив хворий, у якого лікар-інтерн запідозрив пароксизмальну надшлуночкову тахікардію. Які зміни на ЕКГ для неї характерні?

A. ритм правильний, комплекси QRS незмінені, зубець Р від’ємний перед комплексом QRS або нашаровується на шлуночковий комплекс

B. ритм неправильний, комплекси QRS змінені, зубець Р перед комплексом QRS або нашаровується на шлуночковий комплекс

C. ритм правильний, комплекси QRS змінені, зубець Р перед комплексом QRS або нашаровується на шлуночковий комплекс

D. ритм неправильний, комплекси QRS незмінені, зубець Р перед комплексом QRS

E. ритм правильний, комплекси QRS незмінені, зубець Р перед комплексом QRS або нашаровується на шлуночковий комплекс*

 

 

146. У кардіологічне відділення поступив хворий, у якого лікар запідозрив пароксизмальну шлуночкову тахікардію. Які зміни на ЕКГ для неї характерні?

A. ритм правильний, комплекси QRS незмінені, зубець Р від’ємний перед комплексом QRS або нашаровується на шлуночковий комплекс

B. ритм неправильний, комплекси QRS змінені, зубець Р перед комплексом QRS або нашаровується на шлуночковий комплекс

C. ритм правильний, комплекси QRS змінені, зубець Р перед комплексом QRS або нашаровується на шлуночковий комплекс*

D. ритм неправильний, комплекси QRS незмінені, зубець Р перед комплексом QRS

E. ритм правильний, комплекси QRS незмінені, зубець Р перед комплексом QRS або нашаровується на шлуночковий комплекс

147. У кардіологічне відділення поступив хворий, у якого лікар запідозрив пароксизмальну тахікардію. Яка частота ритму в спокої характерна для пароксизмальної тахікардії частота?

A. 80-100 в 1 хв

B. 90 до150-180 в 1 хв

C. до 160-250 в 1 хв*

D. 161-180 в 1 хв

E. 181-190 в 1 хв

148. Жінка 45 років скаржиться на появу задишки при фізичному навантаженні та підвищену втомлюваність. Аналіз ЕКГ: ЧСС- 52 уд/хв., інтервал Р-Q подовжений, комплекс QRS не змінений, кількість зубців Р переважає кількість комплексів QRS. Який вид аритмії у пацієнтки?

A. Атріовентрикулярна блокада П ступеня*

B. Атріовентрикулярна блокада Ш ступеня

C. Синусова брадикардія

D. Миготлива аритмія

E. Синоатріальна блокада

149. У хворої 60 років виникла аритмія, при якій на ЕКГ частота скорочень шлуночків була 40, а передсердь 70 за 1 хв. Порушення якої функції серця спостерігається у хворої?

A. Збудливості

B. Провідності*

C. Автоматизму

D. Рефрактерності

E. Скоротливості

150. У хворого при ЕГК дослідженні встановлено випадіння кожного третього шлуночкового комплексу. Який вид аритмії у хворого?

A. Внутрішньошлуночкова блокада

B. Синусова аритмія

C. Атріовентрикулярна блокада*

D. Синусова брадикардія

E. Екстрасистолія

 

 

151. На вулиці під час серцевого нападу чоловік втратив свідомість, з’явились судоми. Лікар швидкої допомоги виявив на ЕКГ , що частота скорочень передсердь і шлуночків неоднакова. Яка могла бути причина такого стану хворого?

A. Мерехтіння шлуночків

B. Повна атріовентрикулярна блокада *

C. Пароксизмальна тахікардія

D. Фібриляція шлуночків

E. Порушення проведення збудження по передсердях.

152. У хворого 65 років на ЕКГ спостерігається прогресуюче збільшення інтервалу Р-Q до випадіння шлуночкового комплексу. Після випадіння скорочення інтервал Р-Q відновлюється. Яке найбільш імовірне порушення серцевого ритму у хворого?

A. Атріовентрикулярна блокада І ст.

B. Атріовентрикулярна блокада II ступеня, І типу (за Мобітцом)*

C. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня, ІІ типу (за Мобітцом)

D. Атріовентрикулярна блокада Ш ст.

E. Повна атріовентрикулярна блокада.

153. Хворий, який перебуває на стаціонарному лікуванні, кілька разів на день раптово непритомнів. Під час нападу пульс відсутній, тони серця не прослуховуються, артеріальний тиск не визначається, обличчя стає ціанотичним. З’являються судоми. Встановлено діагноз: синдром Морганьї-Адамса-Стокса. Його поява зумовлена

A. Кардіосклеротичними змінами в серці

B. Порушенням скоротливості міокарда шлуночків

C. Розвитком повної атріовентрикулярної блокади*

D. Приступом пароксизмальної тахікардії

E. Слабістю синоатріального вузла.

154. Стан хворого, який перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу інфаркту міокарда, погіршився. На ЕКГ спочатку з’явились наступні зміни: подовження інтервалу Р-Q, випадіння поодиноких комплексів QRS; пізніше – передсердя почали скорочуватись з частотою 74 уд/хв., а шлуночки – 40 уд/хв. Це свідчить про те, що у хворого виникла

A. Аритмія внаслідок одночасного порушення автоматизму і провідності

B. Внутрішньопередсердна блокада

C. Внутрішньошлуночкова блокада

D. Аритмія внаслідок порушення автоматизму

E. Поперечна блокада*

155. У жінки 49 років на ЕКГ виявлено значне збільшення інтервалу Р-Q. Це означає, що проведення збудження сповільнене

A. Атріовентрикулярним вузлом *

B. Передсердями

C. Шлуночками

D. Пучком Гіса

E. Волокнами Пуркіньє

 

 

156. У хворого 63 років, який переніс інфаркт міокарда виявлена неповна атріовентрикулярна блокада II ступеня, II типу (за Мобітцом). Якою електрокардіографічною ознакою є дане порушення провідності:

A. Відсутність “фіксованого” інтервалу Р- Q й окремих комплексів QRST

B. Випадання окремих комплексів QRST при збереженні зубця Р и “фіксованого” інтервалу P-Q *

C. Наявність негативних зубців Р після QRS

D. Випадання кожного другого комплексу QRST

E. Зубці Р не пов’язані з комплексами QRST

157. У поліклініку на прийом до лікаря прийшла хвора, у якої виявлена атріовентрикулярна блокада II ступеня, І типу (за Мобітцом). Якою електрокардіографічною ознакою є дане порушення провідності:

A. Збільшення інтервалу P-Q (більше 0.2 с.).

B. Поступове збільшенням інтервалу Р-Q у наступних циклах і періодичному зникненні зубця Р и комплексу QRST.

C. Нормальний інтервал Р - Q і періодичне зникнення зубця Р

D. Поступове збільшення інтервалу Р - Q у наступних циклах і періодичне зникнення комплексу QRST при збереженні в паузі зубця Р*

E. Зубці Р відсутні, хаотичні хвилі f, інтервали R- R різні

158. У хворого 68 років при аналізі ЕКГ виявлена повна атріовентрикулярна блокада. На підставі яких даних діагностують цю блокаду?

A. Незалежності появи передсердних і шлуночкових комплексів при правильному ритмі шлуночкових комплексів:*

B. Збільшення інтервалу Р - Q ( більше 0.2 с)

C. Відсутності зубців Р

D. Укорочення інтервалу Р -Q (менш 0,1 с)

E. Нормального інтервалу Р - Q і періодичного зникнення зубця Р

159. У хворої 45 років при аналізі ЕКГ виявлені періоди Самойлова – Венкебаха. Вони характерні для:

A. Атріовентрикулярної блокади І ступеня

B. Атріовентрикулярної блокади ІІ ступеня І типу (за Мобітцом)*

C. Повної атріовентрикулярної блокади

D. Внутрішньошлуночкової блокади

E. Атріовентрикулярної блокади ІІ ступеня ІІтипу (за Мобітцом)

160. Хвора 57 років, яка перенесла інфаркт міокарда, звернулась до дільничного лікаря з проханням зняти ЕКГ з метою контролю. При аналізі ЕКГ виявлені періоди Самойлова – Венкебаха. Чим вони характеризуються?

A. Незалежною появою передсердних і шлуночкових комплексів при правильному ритмі шлуночкових комплексів

B. Збільшенням інтервалу Р - Q ( більше 0.2 с)

C. С.Відсутністю зубців Р

D. Поступовим збільшенням інтервалу Р - Q у наступних циклах і періодичним випадінням комплексу QRST

E. Нормальним інтервалом Р - Q і періодичним зникненням зубця Р*

 

 

161. У студентів Ш курсу виникли труднощі при відповіді на запитання, які блокади бувають. А Ви знаєте?

A. синоатріальні, внутрішньопередсердні, атріовентрикулярні, внутрішньошлуночкові*

B. внутрішньопередсердні, атріовентрикулярні, внутрішньошлуночкові

C. атріовентрикулярні, внутрішньошлуночкові

D. синоатріальні, внутрішньошлуночкові

E. внутрішньопередсердні, атріовентрикулярні

162. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, причин синоатріальних блокад . А Ви знаєте?

A. порушення проведення імпульсу по правому передсердю

B. порушення проведення імпульсу від правого передсердя до лівого

C. порушення проведення імпульсу від синусового вузла до правого передсердя*

D. синусовий вузол не виробляє імпульсу

E. порушення проведення імпульсу від передсердій до шлуночків

163. У хворого на ЕКГ спостерігалось періодичне випадання частини серцевих циклів, при цьому інтервали R-R збільшені в 2 рази. Про що це свідчить?
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных