Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Предмет педагогіки — навчально-виховна діяльність, що здійснюєть­ся в закладах освіти людьми, уповноваженими на це суспільством.
Основні категорії педагогіки.Як і кожна наука, педа­гогіка має свій понятійний апарат, тобто систему педаго­гічних понять, які виражають наукові узагальнення. Ці поняття називають категоріями педагогіки. До основних категорій педагогіки належать «виховання», «освіта» й «навчання».

Виховання — цілеспрямований та організований процес форму­вання особистості.

Освітапроцес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, набуття умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших рис особистості, розвиток її творчих сил і здібностей.

Система освіти — сукупність навчально-виховних закладів, які систематично і послідовно здійснюють ви­ховання, навчання і підготовку до життя підростаючих поколінь відповідно до завдань суспільства.

Освіта є основою інтелектуального, культурного, духов­ного, соціального, економічного розвитку кожного суспіль­ства.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особис­тості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талан­тів, розумових та фізичних здібностей, виховання мораль­ності. Освіта покликана формувати громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачувати на цій основі творчий, інтелектуальний, культурний потенціал народу, забезпечувати народне господарство кваліфікованими фа­хівцями.

Зміст освіти —система наукових знань, умінь і навичок, оволодін­ня якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здіб­ностей учнів, формування їх світогляду, моральної поведінки, під­готовку до суспільного життя.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных