Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


З'єднання споживачів зіркою

Трифазні кола змінного струму.

Трифазні кола змінного струму можуть бути з‘єднані зіркою, або трикутником. В таких колах існують фазні і лінійні напруги і струми.

Миттєві значення симетричної системи фазних напруг мають вигляд:

 

uA = Uфm sinωt,

uВ = Uфm sin(ωt - 1200),

uС = Uфm sin(ωt + 1200). (1)

 

Відповідні комплексні значення діючих фазних напруг

 

(2)

Миттєві значення симетричної системи лінійних напруг мають вигляд

 

uАВ = Uлm sin(ωt + 300),

uВС = Uлm sin(ωt - 900),

uСА = Uлm sin(ωt + 1500). (3)

 

Відповідні комплексні значення діючих лінійних напруг

 

(4)

 

 

Рис. 1. Векторна діаграма фазних та лінійних напруг трифазної системи

Фазні струми визначаються за законом Ома

 

Іф = Uф/ Zф . (5)

 

Величина фазного опору в комплексному вигляді:

 

Zф = zф·e = Rф + jXф. (6)

 

Відрізняють симетричне та несиметричне навантаження приймача. Симетричне – коли комплексні повні фазні опори однакові:

 

Zа = Zb = Zc. (7)

Несиметричне однорідне:

 

, ; (8)

 

Несиметричне рівномірне:

 

, (9)

 

Співвідношення між лінійними і фазними величинами для симетричної трифазної системи, яка з‘єднана зіркою,

 

. (10)

При з‘єднанні зіркою з нейтральним дротом струм в нейтралі:

 

ІN = Ia + Ib + Ic (11)

 

На рис. 2 наведена схема з’єднання несиметричного споживача зіркою з нейтральним дротом; нижче дана векторна діаграма напруг і струмів для цього кола (рис. 3).

Рис. 2. Електрична схема несиметричного споживача з нейтральним дротом

 

Рис. 3. Векторна діаграма кола з рис. 2

 

 

Для несиметричного навантаження при з‘єднанні зіркою без нейтрального дроту:

. (12)

 

Тут UA, UB, UC - фазні напруги генератора, Ya, Yb, Yc – повні комплексні провідності фаз споживача.

Фазні напруги споживача в цьому випадку дорівнюють:

 

Uа = UA - UN;

Ub = UB - UN;

Uc = UC - UN. (13)

 

 

Для розрахунку потужностей симетричного трифазного кола незалежно від схеми з’єднання, користуються формулами:

Активна потужність:

 

Р = 3Uф·Іф· = Uл·Іл = 3Іф2·Rф . (14)

 

Реактивна потужність:

 

Q = 3Uф·Іф· = Uл·Іл = 3Іф2·Хф . (15)

 

Повна потужність:

 

S = 3Uф·Іф· = Uл·Іл = 3Іф2·zф . (16)

 

Для визначення потужностей несиметричних трифазних кіл необхідно розрахувати потужність кожної фази і загальна потужність буде дорівнювати їх сумі:

Р = Ра + Рb + Рс;

Q = Qa + Qb + Qc;

S = . (17)

 

При розрахунку потужностей несиметричних трифазних кіл у комплексній формі слід користуватися рівняннями:

 

Ša = Ua·Îa = Pa ± jQa;

Šb = Ub·Îb = Pb ± jQb;

Šc = Uc·Îc = Pc ± jQc. (18)

 

Тут Îa, Îb, Îc – спряжені комплексні значення фазних струмів.

 

При визначенні реактивної потужності треба мати на увазі, що для споживачів з індуктивним характером навантаження Q > 0, а для споживачів з ємнісним характером навантаження Q < 0.

 

Шифр № 401

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?  
2. Яку роль виконує нейтральний провід? 1.Забезпечує однакові фазні струми; 2. Забезпечує незмінність лінійних струмів; 3. Зберігає рівними фазні напруги; 4. Створює симетричне навантаження.  
3.Симетричний трифазний споживач з’єднаний зіркою. Опір фази Zф = j10 Ом. Фазні напруги: Ua = 220 B, Ub = 220e-j120º B, Uc = 220e-j120º B. Визначити фазний струм Ib.   1.Ib = – j22 А ; 2.Ib = 22 А; 3.Ib = 22ej150º А; 4. Ib = 22e-j120ºА; 5.Ib = j22 А.
4. Чому дорівнює показання вольтметра V1, якщо V2 показує 100 В?     1.100 В; 2.200 В; 3.220 В; 4.173 В.  
5. Три однакових котушки індуктивності з’єднані зіркою і підключені до мережі з напругою 380 В. Повний опір котушки Z =8 + j6, Ом. Визначити активну потужність трифазного кола.   1.Р=3872 Вт; 2.Р=11616 Вт; 3. Р=20064 Вт; 4.Р=14520 Вт.

Шифр № 402

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2. Які співвідношення фазних та лінійних струмів та напруг підходять при з’єднанні приймачів зіркою з нейтральним проводом ? 1. Uл = Uф, Іл = Іф; 2. Uл = Uф, Іл = ; 3. Uл = , Іл = Іф; 4. Uл = , Іл =
3. Три однакових ідеальних конденсатора з’єднані зіркою. Визначити відповідну векторну діаграму.
4. Задана симетрична система напруг. Значення вольтметрів V1 і V2 по 220 В. Скільки покаже вольтметр V3?     1. 440 В; 2. 220 В; 3. 173 В; 4. 380 В.
5. Три однакових котушки індуктивності з’єднані зіркою і підключені до мережі з напругою 380 В. Повний опір котушки Z =8 + j6, Ом. Визначити реактивну потужність трифазного кола. 1.Q =8712 вар; 2.Q =15048 вар; 3.Q =20064 вар; 4.Q =25000 вар.

Шифр № 403

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?  
2. Як зміниться величина струму нейтралі, якщо розімкнути вимикач «К» ? (Навантаження кола симетричне).     1.Зменшиться; 2.Збільшиться; 3.Стане дорівнювати нулю; 4.Не зміниться.
3. Яке з співвідношень вірно для визначення струму IN?   1. IN = UN/3Zф; 2. ІN = Іa + Іb + Іc; 3. IN = ; 4. ІN = Іa + Іb + Іc; 5. ІN = 3Іф.    
4. Лінійна напруга кола 380 В. Навантаження симетричне. Лінійний струм Іл = 4,4 А, активний опір фази Rф =30 Ом. Визначити індуктивний опір фази споживача, який з’єднаний зіркою.     1.Хф =40 Ом; 2.Хф =30 Ом; 3.Хф =26,5 Ом; 4.Хф =76,8 Ом.
5. Яке з навантажень трифазного кола є несиметричним та однорідним?   1.za = zb = zca = φb = φс; 2. zazbzca = φb = φс; 3. za = zb = zca ≠ φb ≠ φс; 4. zazbzca ≠ φb ≠ φс.

Шифр № 404

  1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма ?    
2. Який з вольтметрів вимірює лінійну напругу UВС?     1.V1; 2.V2; 3.V3; 4.V4.
3. Яке з навантажень трифазного кола є несиметричним та рівномірним ?   1.za = zb = zca = φb = φс; 2. za ≠ zb ≠ zca = φb = φс; 3. za = zb = zca ≠ φb ≠φс; 4. za ≠ zb ≠zca ≠ φb ≠φс.
4. Струми в фазах Ів =6 + j8, А, Іс =6 + j8, А. Визначити струм у фазі «а».   1.Іа =0; 2. Іа =6 + j8, А; 3. Іа =–6 – j8, А; 4. Іа =–12 – j16, А.  
5. Споживачі з’єднані зіркою без нейтралі (схема з п.4). Навантаження симетричне. Як зміниться струм фази «а», за умовою обриву лінійного проводу «с» ?     1.Зменшиться; 2.Збільшиться; 3.Стане дорівнювати нулю; 4.Не зміниться.

Шифр № 405

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2. Як зміниться величина струму нейтралі, якщо замкнути вимикач «К» ? (Навантаження кола симетричне).     1.Зменшиться; 2.Збільшиться; 3.Стане дорівнювати нулю; 4.Не зміниться.
3. Лінійна напруга кола 346 В. Навантаження симетричне. Лінійний струм 4 А, активний опір фази 30 Ом. Визначити індуктивний опір фази споживача, який з’єднаний зіркою.     1.Хф=56,5 Ом; 2.Хф=40 Ом; 3.Хф=81 Ом; 4.Хф=20 Ом.
4. Струми в фазах: Іа =1 + j2, Ів =3 + j4, Іс =5 + j6. Визначити струм у нейтральному проводі.     1.ІN = 1 А; 2. ІN = 12 + j9, А; 3.ІN = 9 + j12, А; 4.ІN = 21 А.  
5.Які з співвідношень відповідають з’єднанню симетричних опорів зіркою ? 1. Uл = Uф, Іл = Іф; 2. Uл = Uф, Іл = ; 3. Uл = , Іл = Іф; 4. Uл = , Іл =  

Шифр № 406

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2. Який з вольтметрів вимірює фазну напругу фази «C»?   1.V1; 2.V2; 3.V3; 4.V4.
3. На якій з наведених векторних діаграм вірно визначений струм ІN ?
4. Струми в фазах: Іа =4 + j3, Ів =4 – j3, Іс =- 8. Визначити струм у нейтральному проводі.   1.ІN = 8 – j3, А; 2.ІN = 16 А; 3. ІN = 8 + j6, А; 4.ІN = 0. 5. ІN = 16 – j6, А
5.Симетричнийтрифазний споживач з’єднаний зіркою. Навантаження рівномірне. Лінійний струм 10 А, лінійна напруга 380 В, коефіцієнт потужності 0,8. Розрахувати активну потужність споживача. 1.Р =6574 Вт; 2.Р = 9120 Вт; 3.Р = 3040 Вт; 4.Р = 5259 Вт; 5.Р = 7020 Вт.    

Шифр № 407

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2. Який з вольтметрів вимірює фазну напругу фази «С»? 1.V1; 2.V2; 3.V3; 4.V4; 5.V5.
3. Опори з’єднані зіркою без нейтралі. Визначити напругу зсуву нейтралі UN , якщо відомі значення фазних напруг генератора і приймача: UВ = –60 – j100, В, Ub = –40 – j130, В. 1.UN = –100 – j230, В; 2. UN = 20 + j30, В; 3. UN = – j130, В; 4. UN = –40 В; 5. UN = –20 + j30, В.
4. Струми в фазах: Іа =20 + j10, Іb =20 – j10, Іс =20. Визначити струм у нейтральному проводі.   1.ІN = 60 А; 2. ІN = 60 + j20 А; 3. ІN = 90 А; 4. ІN = 20 + j10 А; 5. ІN = j10 А.
5.Яке значення покаже вольтметр, якщо лінійна напруга 220 В, навантаження симетричне, а в схемі відімкнений перемикач К?   1. 0; 2.127 В; 3.110 В; 4.220 В; 5.73,3 В.

Шифр № 408

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2.Розрахувати значення фазної напруги Ub споживача. Фазна напруга генератора UВ = 220e-j120º B, UN = 20ej60º B. 1.Ub = 200e-j180º B; 2.Ub = 200e-j60º B; 3.Ub = 220 B; 4.Ub = 240e-j120º B; 5.Ub = 240ej60º B.
3. Визначити вірно побудовану векторну діаграму.
4. Струми в фазах: Іа =5 + j1, Ів = -2,5 + j9, Іс = -2,5 – j5. Визначити струм у нейтральному проводі. 1. ІN = 10 + j10 А; 2. ІN = 7,5 + j5 А; 3. ІN = 0 А; 4. ІN = j5 А; 5. ІN = 15 – j5 А.    
5.Яке значення покаже вольтметр, якщо лінійна напруга 220 В, а навантаження симетричне?   1. 0; 2.127 В; 3.110 В; 4.220 В; 5.73,3 В.

Шифр № 409

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2. Який з вольтметрів вимірює лінійну напругу UВС?   1.V1; 2.V2; 3.V3; 4.V4.
3.Розрахувати значення фазного струму Іb у колі без нейтрального проводу, якщо фазна напруга симетричного трифазного генератора 120 В, UN = 20еj60ºВ, Zb = 20е-j30º Ом .   1. Іb =1 А; 2.Іb =7е-j90ºА; 3.Іb =10 А; 4.Іb =5е-j150ºА; 5. Іb =5е-j90ºА.    
4. Струми в фазах: Іа =10 А, Іb =-7,5 – j7,595, Іс =- 2,5 + j4,325. Визначити струм у нейтральному проводі.   1.ІN = – j3,27 А; 2. ІN = j3,27 А; 3.ІN = 30 А; 4.ІN = 0; 5. ІN = 30 – j51,9 А.  
5. Яке з навантажень трифазного кола є несиметричним та однорідним ?     1.za = zb = zca = φb = φс; 2. za ≠ zb ≠ zca = φb = φс; 3. za = zb = zca ≠ φb ≠φс; 4. za ≠ zb ≠zca ≠ φb ≠φс;

Шифр № 410

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2. Який з вольтметрів вимірює фазну напругу Uа? 1.V1; 2.V2; 3.V3; 4.V4; 5.V5.
3.Розрахувати значення фазної напруги Uа споживача. Фазна напруга генератора UА = 100 В, напруга зсуву нейтралі UN = (40 - j60) В. 1. Uа = 140 + j60, В; 2.Uа = 100 В; 3. Uа = 60 + j60, В; 4.Uа = 140 - j60, В; 5.Uа = 200 В.    
4.Три однакові активні опори (R = 10 Ом) з’єднані зіркою з нейтральним проводом. Лінійна напруга Uл = 220 В. Визначте лінійний струм. 1.Іл =22 А; 2.Іл =7,33 А; 3.Іл =12,7 А; 4.Іл =38 А; 5.Іл =44 А.    
5.Визначте струм у нейтральному проводі, якщо навантаження активне, а діючи значення фазних струмів Іа = 3 А, Ів = 3 А, Іс = 4 А. 1.ІN = 1 А; 2. ІN = 5 А; 3. ІN = 10 А; 4. ІN = 0; 5. ІN = 2 А.    

Шифр № 411

1. Визначити вірно побудовану векторну діаграму.
2. Як зміниться величина струму нейтралі, якщо розімкнути вимикач «К» ? (Навантаження кола симетричне). 1.Зменшиться; 2.Збільшиться; 3.Стане дорівнювати нулю; 4.Не зміниться.
3. Як вірно визначити активну потужність симетричного трифазного споживача ? 1.P = UфIфcosφ; 2. P = 3UлIлcosφ; 3. P = UлIлcosφ; 4. P = UфIфcosφ; 5. P = UлIлcosφ.  
4.Симетричний трифазний споживач з’єднаний зіркою. Опір фази Zф = j10 Ом. Фазні напруги:Ua = 220 B, Ub = 220e-j120º B, Uc = 220e-j120º B. Визначити лінійний струм ІВ. 1. ІВ=–j22 А ; 2.ІВ=22 А; 3.ІВ=22ej150ºА; 4. ІВ=22e-j120ºА; 5. ІВ=j22 А.
5.Симетричний трифазний споживач з’єднаний зіркою. Визначити повний опір фази. 1.Zф = Uл/Iл; 2.Zф = Uл/3Iл; 3.Zф = Uл/ Iл; 4.Zф = Uл/Iл; 5. Zф = 3Uл/Iл;

Шифр № 412

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2. Який з вольтметрів вимірює фазну напругу Ub? 1.V1; 2.V2; 3.V3; 4.V4; 5.V5.
3.Як зміниться фазний струм Іb, якщо розімкнути вимикач К? 1.Зменшиться; 2.Збільшиться; 3.Стане дорівнювати нулю; 4.Не зміниться.    
4.Симетричний трифазний споживач з’єднаний зіркою. Опір фази Zф = (8 + j6) Ом. Фазні напруги: Ůa = 220 B, Ub = 220e-j120º B, Uc = 220e-j120º B. Визначити лінійний струм ІА. 1. ІА=22 А ; 2.ІА=13,2 – j17,6 А; 3.ІА=–j22 А; 4.ІА=17,6 –j13,2 А; 5. ІА=j22 А.
5. Як вірно визначити активну потужність симетричного трифазного споживача, повний фазний опір якого Zф = Rф + jXф ? 1.P = 3Iл2Rф; 2. P = 3UлIлRф/ Zф; 3. P = UлIлRф; 4. P = UфIфcosφ; 5. P = UлIлsinφ.  

Шифр № 413

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2.Розрахувати значення фазної напруги Ub споживача. Фазна напруга генератора ŮВ = 120e-j120º B, напруга зсуву нейтралі UN = 20ej60º B. 1.Ůb = 100e-j180º B; 2.Ůb = 100e-j60º B; 3.Ůb = 220 B; 4.Ůb = 140e-j120º B; 5.Ůb = 140ej60º B.
3.Як зміниться фазний струм Іа, якщо розімкнути вимикач К? 1.Зменшиться; 2.Збільшиться; 3.Стане дорівнювати нулю; 4.Не зміниться.    
4.Симетричний трифазний споживач з’єднаний зіркою. Опір фази Zф = (8 + j6) Ом. Фазні напруги: Ua = 220 B, Ub = 220e-j120º B, Uc = 220e-j120º B. Визначити лінійний струм ІВ. 1.ІВ=22 А ; 2.ІВ=2,2(8 – j6) А; 3.ІВ=2,2(8 –j6)e-j120º А; 4.ІВ=2,2(8 –j6)ej120º А; 5. ІВ=j22 А.
5. Як вірно визначити реактивну потужність симетричного трифазного споживача, повний фазний опір якого Zф = Rф + jXф ? 1.Q = 3Iл2Xф; 2. Q = 3UлIлXф; 3. Q = UлIл; 4. Q = UфIфcosφ; 5. Q = UлIлsinφ.    

Шифр № 414

1. Яка схема відповідає векторній діаграмі ?
2.Споживач з’єднаний зіркою без нейтралі. Повні комплексні провідності фаз Ya= 0,1 См, Yb = 0,2 См, Yc= 0,2 См, фазні напруги генератора UA= 100 В, UВ = 100 e-j120º В, UС = 100 ej120º В. Розрахувати напругу зсуву нейтралі UN. 1. UN = 600 В; 2. UN = -100 В; 3.UN = 50 В; 4. UN = -20 В; 5.UN = 300 В.
3. Як вірно визначити активну потужність симетричного трифазного споживача, повний фазний опір якого Zф = Rф + jXф ? 1. P = 3UлIлRф/ Zф; 2. P = UлIлRф; 3. P = UфIфcosφ; 4.P = 3Iл2Rф; 5. P = UлIлsinφ.    
4.Симетричний трифазний споживач з’єднаний зіркою. Опір фази Zф = 20e-j90º Ом. Фазні нап-руги: Ua = 220 B, Ub = 220e-j120º B, Uc = 220e-j120º B. Визначити лінійний струм ІА. 1.ІА=– j11 А; 2.ІА=11 А; 3. ІА=11e-j120º А; 4.ІА=1,1(8 –j6)ej120º А; 5. ІА=j11 А.
5.Визначте струм у нейтральному проводі, якщо навантаження активне, а діючи значення фазних струмів Іа = 3 А, Іb = 5 А, Іс = 3 А. 1. ІN = 1 А; 2. ІN = 5 А; 3. ІN = 11 А; 4. ІN = 0; 5. ІN = 2 А.    

Шифр № 415

1. Яка схема відповідає векторній діаграмі ?
2. Який з вольтметрів вимірює фазну напругу Uа? 1.V1; 2.V2; 3.V3; 4.V4; 5.V5.
3.Яке значення покаже вольтметр V2, якщо вольтметри V1 і V3 показують по 100 В ? 1.200 В; 2. 127 В; 3. 173 В; 4. 100 В; 5. 220 В.    
4.Струми в фазах: Іа = 10 А, Іb = – j10 А. Чому дорівнює струм у фазі «С» ? 1. Іс = -10 А; 2.Іс = 10 А; 3. Іс = (10 – j10) А; 4.Іс = (-10 + j10) А; 5.Іс = 20 А.    
5. Три однакових котушки індуктивності з’єднані зіркою і підключені до мережі з напругою 220 В. Повний опір котушки Zф =8 + j6, Ом. Визначити реактивну потужність трифазного кола. 1.Q =3040 вар; 2.Q =3871 вар; 3.Q =2280 вар; 4. Q =6866 вар. 5. Q =2904 вар.

Шифр № 416

1. Яка схема відповідає векторній діаграмі?
2. Визначити струм у нейтральному проводі, якщо вимикач К замкнений. R = 22 Ом, лінійна напруга 380 В. 1. ІN = 17,3 А; 2. ІN = 10 А; 3. ІN = 20 А; 4. ІN = 4,31 А; 5. ІN = 0.    
3.Яке значення покаже вольтметр V1, якщо вольтметр V2 показує 100 В ? (Zа = Zb = Zс). 1.200 В; 2. 127 В; 3. 173 В; 4. 100 В; 5. 220 В.  
4.Споживачз'єднаний зіркою з нейтральним проводом. Струми в фазах: Іа =1 + j2, А; Іb =3 + j4, А. Струм у нейтральному проводі ІN =5 + j6, А. Визначити струм у фазі «С».   1.Іс = 9 + j12 А; 2.Іс = 1 А; 3. Іс = -1– j12 А; 4.Іс = 7 + j8 А; 5. Іс = 9 – j12 А.  
5. Як вірно визначити активну потужність симетричного трифазного споживача? 1. P = 3UлIл; 2. P = UлIлcosφ; 3. P = UфIфcosφ; 4.P = UлIл; 5. P = UлIлsinφ.  

Шифр № 417

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2.Трифазний споживач з’єднаний зіркою без нейтралі. Опір фази «с» Zс = 40ej60º Ом; фазна напруга генератора UС = 100ej120º B; напруга зсуву нейтралі UN = 20ej120º B. Визначити лінійний струм ІС.   1.ІС=2,5ej180ºА; 2. ІС=2,5ej60ºА; 3.ІС=2ej60º А; 4. ІС=3ej60ºА; 5. ІС=2,5e-j60ºА.
3. Три однакових ідеальних конденсатора з’єднані зіркою. Визначити відповідну векторну діаграму.
4. Як вірно визначити реактивну потужність симетричного трифазного споживача, повний фазний опір якого Zф = Rф + jXф ?   1. Q = 3UлIлXф; 2. Q = UлIл; 3. Q = UфIфcosφ; 4.Q = 3Iл2Xф; 5. Q = UлIлsinφ.  
3.Як зміниться фазний струм Іа, якщо замкнути вимикач К? 1.Зменшиться; 2.Збільшиться; 3.Стане дорівнювати нулю; 4.Не зміниться.    

Шифр № 418

1. Яка схема відповідає векторній діаграмі ?
2.Трифазний споживач з’єднаний зіркою без нейтралі. Опір фази «в» Zв = 16e-j90º Ом; фазна напруга генератора UВ = 200e-j120º B; напруга зсуву нейтралі UN = 40e-j120º B. Визначити фазний струм Іb. 1.Іb=15e-j150ºА; 2.Іb=15ej30ºА; 3.Іb=10ej60º А; 4. Іb=12,5e-j30ºА; 5. Іb=10e-j30ºА.
3.Визначте струм у нейтральному проводі, якщо навантаження активне, а діючи значення фазних струмів Іа = 5 А, Іb = 5 А, Іс = 7 А. 1.ІN = 1 А; 2. ІN = 2 А; 3. ІN = 17 А; 4. ІN = 0; 5. ІN = 5 А.    
4.Симетричний трифазний споживач з’єднаний зіркою. Визначити повний опір фази. 1.Zф = Uл/Iл; 2.Zф = Uл/3Iл; 3.Zф = Uл/ Iл; 4.Zф = Uл/Iл; 5. Zф = 3Uл/Iл.
5.Яке значення покаже вольтметр V1, якщо вольтметр V2 показує 100 В? (Zа = Zb = Zс).   1.57,8 В; 2. 127 В; 3. 173 В; 4. 100 В; 5. 220 В.  

Шифр № 419

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2. .Трифазний споживач з’єднаний зіркою без нейтралі. Розрахувати діюче значення фазного струму Іа, якщо фазна напруга генератора UА = 100 В, напруга зсуву нейтралі UN = j30 В, фазний опір Rа = 30 Ом.     1.Іа=1 А; 2. Іа=4,33 А; 3. Іа=3,48 А; 4. Іа=1,5 А; 5. Іа=10 А.
3. Як вірно визначити повну потужність симетричного трифазного споживача?   1. S = 3UлIл; 2. S = UлIл; 3. S = UфIфcosφ; 4.S = 3Iл2Uф; 5. S = UлIлsinφ.  
4.Визначте струм у нейтральному проводі, якщо навантаження активне, а діючи значення фазних струмів Іа = 2 А, Іb = 2 А, Іс = 0 А.     1.ІN = 4 А; 2. ІN = 2 А; 3. ІN = 1,41 А; 4. ІN = 0; 5. ІN = 1 А.    
5. Яку роль виконує нейтральний провід?     1.Забезпечує однакові фазні струми. 2. Забезпечує незмінність лінійних струмів. 3. Зберігає рівними фазні напруги. 4. Створює симетричну загрузку.  

Шифр № 420

1. Яка схема відповідає векторній діаграмі?
2. Як зміниться величина струму нейтралі, якщо розімкнути вимикач «К» ? (Навантаження кола симетричне). 1.Зменшиться; 2.Збільшиться; 3.Стане дорівнювати нулю; 4.Не зміниться.
3. Який з вольтметрів вимірює лінійну напругу UАВ? 1.V1; 2.V2; 3.V3; 4.V4; 5.V5.
4.Трифазний споживач з’єднаний зіркою. Навантаження симетричне. фазний струм 10 А, лінійна напруга 380 В, коефіцієнт потужності 0,8. Розрахувати активну потужність споживача. 1.Р=6574 Вт; 2.Р=9120 Вт; 3.Р=3040 Вт; 4. Р=5259 Вт; 5.Р=7020 Вт.    
5. Яке з навантажень трифазного кола є несиметричним та однорідним ?     1.za = zb = zca = φb = φс; 2. za = zb = zca ≠ φb ≠φс; 3. za ≠ zb ≠zca ≠ φb ≠φс; 4. za ≠ zb ≠ zca = φb = φс.

Шифр № 421

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2.Розрахувати значення фазної напруги Uс споживача. Фазна напруга генератора UС = 100ej120º B, напруга зсуву нейтралі UN = 30ej120º B.     1.Uс = 130ej120º B; 2.Uс = 100ej240º B; 3.Uс = 130 B; 4.Uс = 70ej120º B; 5.Uс = 130ej240º B.  
3. Який з вольтметрів вимірює фазну напругу UВ? 1.V1; 2.V2; 3.V3; 4.V4; 5.V5.
4. Як вірно визначити активну потужність симетричного трифазного споживача? 1. P = 3UлIл; 2. P = UфIфcosφ; 3. P = UлIлcosφ; 4.P = UлIл; 5. P = UлIлsinφ.  
5. Струми в фазах: Іа =5 + j1, Іb = -2,5 + j9, Іс = -2,5 – j5. Визначити струм у нейтральному проводі. 1.ІN = 10 + j10 А; 2. ІN = 7,5 + j5 А; 3. ІN = 0 А; 4. ІN = 15 – j5 А. 5. ІN = j5 А;  

Шифр № 422

1. Яка схема відповідає векторній діаграмі ?
2.Споживач з’єднаний зіркою без нейтралі. Повні комплексні провідності фаз Ya= 0,1 См, Yb = 0,2 См, Yc= 0,2 См, фазні напруги генератора UA= 100 В, UВ = 100 e-j120º В, UС = 100 ej120º В. Розрахувати напругу зсуву нейтралі UN. 1. UN= 300 В; 2.UN= -100 В; 3.UN= -50 В; 4.UN= -20 В; 5.UN= 70 В.  
3. Які співвідношення фазних та лінійних струмів та напруг підходять при з’єднанні приймачів зіркою з нейтральним проводом ? 1.Uл = Uф, Iл = Iф; 2.Uл = Uф, Iл = Iф; 3.Uл = Uф, Iл = Iф; 4.Uл = Uф, Iл = Iф.
4.Визначте струм у нейтральному проводі, якщо навантаження активне, а діючи значення фазних струмів Іа = 10 А, Іb = 12 А, Іс = 10 А.   1.ІN = 4 А; 2. ІN = 2 А; 3. ІN = 32 А; 4. ІN = 0; 5. ІN = 1 А.    
5.Симетричнийтрифазний споживач з’єднаний зіркою. Навантаження рівномірне. Лінійний струм 10 А, лінійна напруга 380 В, коефіцієнт потужності 0,8. Розрахувати активну потужність споживача.   1.Р=6574 Вт; 2.Р=9120 Вт; 3.Р=3040 Вт; 4.Р=5259 Вт; 5.Р=7020 Вт.    

Шифр № 423

1. Якому з кіл відповідає векторна діаграма?
2. Який з вольтметрів вимірює лінійну напругу UСА?   1.V1; 2.V2; 3.V3; 4.V4; 5.V5; 6.V6.
3. Як вірно визначити активну потужність симетричного трифазного споживача, повний фазний опір якого Zф = Rф + jXф ? 1. P = 3UлIлRф/ Zф; 2. P = UлIлRф; 3.P = 3Iл2Rф; 4. P = UфIфcosφ; 5. P = UлIлsinφ.  
4.Споживач з’єднаний зіркою без нейтралі. Повні комплексні провідності фаз Ya= 0,1 См, Yb = 0,2 См, Yc= 0,2 См, фазні напруги генератора UA= 200 В, UВ = 200 e-j120º В, UС = 200 ej120º В. Розрахувати напругу зсуву нейтралі UN. 1. UN = 300 В; 2. UN = -100 В; 3.UN = -50 В; 4.UN = -40 В; 5.UN = 60 В.
5.Визначте струм у нейтральному проводі, якщо навантаження активне, а діючи значення фазних струмів Іа = 1 А, Іb = 3 А, Іс = 3 А.   1.ІN = 4 А; 2. ІN = 2 А; 3. ІN = 1,41 А; 4. ІN = 0; 5. ІN = 7 А.    

Шифр № 424

1. Яка схема відповідає векторній діаграмі ?
2.Розрахувати значення фазного струму Іc у колі без нейтрального проводу, якщо фазна напруга симетричного трифазного генератора 150 В, UN = 30е-j60ºВ, Zc = 90еj30º Ом .   1. Іc=1,33 А; 2.Іc=2е-j90º А; 3.Іc=3 А; 4.Іc=3е-j60º А; 5. Іc=2еj90º А.    
3. Лінійна напруга кола 346 В. Навантаження симетричне. Лінійний струм Іл = 4 А, активний опір фази Rф = 40 Ом. Визначити індуктивний опір фази споживача, який з’єднаний зіркою.     1.Хф =50 Ом; 2.Хф =30 Ом; 3.Хф =86,5 Ом; 4.Хф =10 Ом; 5. Хф =40 Ом.
4.Яке значення покаже вольтметр, якщо лінійна напруга 220 В, а навантаження симетричне? 1. 0; 2.127 В; 3.110 В; 4.220 В; 5.73,3 В.
5. Яке з співвідношень вірно для визначення струму IN?     1. IN = UN/3Zф; 2. ІN = Іa + Іb + Іc; 3. IN = Iл / ; 4. ІN = 3Іф.    

Шифр № 425

1. На якій з наведених векторних діаграм вірно визначений струм ІN ?  
2. Визначити струм у нейтральному проводі, якщо вимикач К замкнений, R = 20 Ом, фазна напруга 200 В. 1.IN = 50 А; 2. IN = 10 А; 3. IN = 20 А; 4. IN = 0; 5. IN = 40 А.    
3.Розрахувати значення фазної напруги Uа споживача. Фазна напруга генератора UА = 120 В, напруга зсуву нейтралі UN = (20 + j10) В. 1. Uа = 140 + j10 В; 2.Uа = 120 В; 3.Uа = 60 + j60 В; 4.Uа = 100 – j10 В; 5.Uа = 150 В.  
4.Трифазний споживач з’єднаний зіркою. Навантаження симетричне. Лінійний струм 5 А, лінійна напруга 380 В, коефіцієнт потужності 0,6. Розрахувати активну потужність споживача. 1.Р=6574 Вт; 2.Р=3420 Вт; 3.Р=1900 Вт; 4.Р=1972 Вт; 5. Р=1140 Вт.
5.Яке значення покаже вольтметр V1, якщо вольтметри V2 і V3 показують по 50 В ? 1.100 В; 2. 86,5 В; 3. 173 В; 4. 50 В; 5. 220 В.  

Шифр № 426

1. Яке значення покаже вольтметр V2, якщо вольтметр V1 показує 173 В?   1.100 В; 2. 190 В; 3. 110 В; 4. 220 В; 5. 380 В.
2.Якій схемі відповідає векторна діаграма?  
3.Лінійна напруга симетричного споживача, який з’єднаний зіркою, 173 В. Лінійний струм Іл = 5 А, активний опір фази Rф = 12 Ом. Визначити реактивний опір фази. 1.Хф =20 Ом; 2. Хф = 16 Ом; 3. Хф = 34,6 Ом; 4. Хф = 12 Ом; 5. Хф = 8 Ом.   .
4.Визначити струм у нейтральному проводі, якщо споживач активний (соsφ = 1), а діючі значення фазних струмів Іа = 6 А, Ів = 5 А, Іс = 5 А. 1.IN = 16 А; 2. IN = 1 А; 3. IN = 5 А; 4. IN = 6 А; 5. IN = 0.
5.Як зміняться струмиІв та IN , якщо замкнути вимикач К? 1.Ів збільшиться, IN збільшиться; 2. Ів зменшиться, IN зменшиться; 3. Ів не зміниться, IN збільшиться; 4. Ів зменшиться, IN не зміниться; 5. Ів збільшиться, IN зменшиться.    

Шифр № 427

1. Яке значення покаже вольтметр V1, якщо V2 показує 220 В?   1.220 В; 2. 380 В; 3. 127 В; 4. 110 В; 5. 190 В.
2.Якій схемі відповідає векторна діаграма?  
3.Лінійна напруга симетричного споживача 220 В. Лінійний струм 5 А, коефіцієнт потужності соsφ = 0,6. Визначити активну потужність споживача.   1. Р=1140 Вт; 2. Р=1650 Вт; 3. Р=550 Вт; 4. Р=381 Вт; 5. Р=1980 Вт. .
4.Визначити струм у нейтральному проводі, якщо споживач активний (соsφ = 1), а діючі значення фазних струмів Іа = 5 А, Ів = 1 А, Іс = 1 А. 1.IN = 6 А; 2. IN = 0; 3. IN = 4 А; 4. IN = 3 А; 5. IN = 1 А.
5.Яке значення покаже вольтметр, якщо розімкнути вимикач К? Лінійна напруга 380 В. 1.0; 2. 127 В; 3. 220 В; 4. 380 В; 5. 190 В.    

Шифр № 428

1.Які співвідношення відповідають з’єднанню симетричних споживачів зіркою? 1. Uл = Uф, Іл = Іф; 2. Uл = Uф, Іл = ; 3. Uл = , Іл = Іф; 4. Uл = , Іл =  
2.Якій схемі відповідає векторна діаграма?  
3.Повна потужність симетричного споживача S = 3000 ВА. Лінійна напруга 173 В. Визначити фазний струм споживача. 1.Іф = 10 А; 2. Іф = 17,3 А; 3. Іф = 30 А; 4. Іф = 15 А; 5. Іф = 34,6 А.   .
4.Визначити струм у нейтральному проводі, якщо споживач активний (соsφ = 1), а діючі значення фазних струмів Іа = 4 А, Ів = 4 А, Іс = 2 А. 1.IN = 10 А; 2. IN = 2 А; 3. IN = 6 А; 4. IN = 0; 5. IN = 4 А.
5.Як зміниться струмІв, якщо замкнути вимикач К? 1.Збільшиться; 2. Не зміниться; 3. Зменшиться; 4. Стане дорівнювати нулю.    

Шифр № 429

1. Який вольтметр показує напругу фази "В"? 1.V1; 2.V2; 3.V3; 4.V4; 5.V5; 6.V6.
2. Якій схемі відповідає векторна діаграма?  
3. Лінійна напруга симетричного споживача 380 В. Повний опір фази Zф = (16 – j12) Ом. Визначити реактивну потужність споживача. 1.Q = 2420 вар; 2. Q = 4356 вар; 3. Q = 1936 вар; 4. Q = 1452 вар; 5. Q = 4840 вар.   .
4.Визначити струм у нейтральному проводі, якщо споживач активний (соsφ = 1), а діючі значення фазних струмів Іа = 1 А, Ів = 2 А, Іс = 1 А. 1.IN = 4 А; 2. IN = 2 А; 3. IN = 1 А; 4. IN = 0; 5. IN = 3 А.
5.Як зміниться струм у нейтральному проводі, якщо розімкнути вимикач К? 1.Збільшиться; 2. Не зміниться; 3. Зменшиться; 4. Стане дорівнювати нулю.    

Шифр № 430


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Повні комплексні опори гілок кола | З'єднання трифазних споживачів трикутником


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных