Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Повні комплексні опори гілок кола
 

Для послідовного з’єднання R–L-елементів (рис. 3,а)

 

Z RL = R + jXL, (10)

 

для послідовного з’єднання R–C-елементів (рис. 3,б)

 

Z RC = R – jXС. (11)

 

Якщо в гілці послідовно з’єднані R–L–С-елементи,

 

Z RLС = R + j(XL – ХС) = z e (12)

 

тут , φ = arctg [(XL– ХС)/ R].

Види потужностей в колах змінного струму

Активна потужність, Вт:

 

Р = І2R = UІcosφ; (15)

реактивна потужність, вар:

 

Q = І2Х = UІsinφ; (16)

повна потужність, ВА:

 

S = І2z = UІ. (17)

 

Резонанс напруг

 

Резонансом називається такий стан кола змінного струму, при якому індуктивний опір кола повністю компенсується ємнісним опором і, таким чином, загальний струм кола носить активний характер. При цьому φ = 0; cosφ = 1.

В колі з послідовним з’єднанням R–L–С (рис. 4) може виникнути резонанс напруг. Умови виникнення резонансу напруг

 

XL = XС; 2πfL = 1/2πfС.

 

Стану резонансу кола можна досягнути підбором рівних опорів XL та XС або за допомогою встановлення резонансної частоти:

 

. (18)

 

Векторна діаграма при резонансі напруг показана на рис. 6.

Рис. 6. Векторна діаграма R–L–С кола при резонансі напруг


Шифр № 201

 

1. Визначити ємність конденсатора С, якщо U = 300 В, І = 6 А, R = 30 Ом, частота струму f = 50 Гц. 1. С = 110 мкФ; 2. С = 90 мкФ; 3. С = 70 мкФ; 4. С = 80 мкФ; 5. С = 100 мкФ.  
2. Яка з векторних діаграм відповідає зображеному електричному колу, при умові, що XL > XC?    
3. Визначити співвідношення між активним та реактивним опорами споживача, якщо струм і напруга задані функціями: u = Umsin(ωt – 61°), i = Imsin(ωt – 106°). 1. R = 0,25X; 2. R = 0,5X; 3. R = 2X; 4. R = X; 5. R = 4X.    
4. Визначити реактивну потужність кола, якщо: u = 28,2sin(618t + 120°), i = 2,82sin(618t + 60°). 1.Q = 40 вар; 2. Q = –20 вар; 3. Q = 80 вар; 4. Q = 34,2 вар; 5. Q = 20 вар; 6. Q = –40 вар.  
5. В колі змінного струму послідовно з’єднані R1 = 8 Ом, XL1 = 10 Ом, R2 = 10 Ом, XL2 = 15 Ом, R3 = 2 Ом, XC = 5 Ом. Визначити діюче значення напруги, якщо i = 10sin(ωt + 30°). 1. U = 200 В; 2. U = 282 В; 3. U = 362 В; 4. U = 256 В; 5. U = 500 В.

Шифр № 202

1.Як зміниться величина напруги на активному опорі R, якщо збільшити ємність конденсатора? 1. Збільшиться; 2. Зменшиться; 3. Не зміниться.  
2. Яка векторна діаграма відповідає режиму резонансу напруг?    
3. Визначити еквівалентну схему споживача змінного струму, для якої   u = 100sin(ωt – 15°), i = 10sin(ωt + 75°).  
4. Визначити комплекс діючого значення змінного струму, якщо   i = –20sin(ωt + 120°).   1. І = 20ej120; 2. І = 14,1e–j60; 3. І = 20e–j120; 4. І = 14,1ej60; 5. І = 20.
5. Визначити активний опір R та активну потужність P кола, для якого cosφ = 0,6, U =100 В, XL= 8 Ом. 1. R = 6 Ом, Р = 600 Вт; 2. R = 4 Ом, Р = 400 Вт; 3. R = 10 Ом, Р = 1000 Вт; 4. R = 8 Ом, Р = 800 Вт;  

Шифр № 203

1.Яка хвильова діаграма відповідає заданому комплексу змінного струму:   І = Іme-j60°?  
2. Яка з векторних діаграм відповідає зображеному електричному колу, при умові, що XL < XC?
3. Визначити активний та реактивний опори споживача якщо u = 20sin(ωt – 60°) В, i = 4sin(ωt – 23°) А.   1. R= 4 Ом, XL = 3 Ом;   2. R= 3 Ом, XL = 4 Ом;   3. R= 4 Ом, XС = 3 Ом;   4. R= 3 Ом, XС = 4 Ом;   5. XС = 7,07 Ом.  
4. Визначити активну потужність кола: u = 141sin(314t + 75°) В, i = 14,1sin(314t + 120°) А.     1. Р = 1000 Вт; 2. Р = 707 Вт; 3. Р = 2000 Вт; 4. Р = –707 Вт; 5. Р = 500 Вт; 6. Р = 1236 Вт.
5. Яке співвідношення буде відповідати стану резонансу напруг кола? 1. cosφ = 0; 2. U = UL; 3. P = S; 4. I = Imin; 5. Z = Z max.  

Шифр № 204

1. При частоті струму f = 50 Гц та активному опорі R = 4 Ом повний опір кола дорівнює z = 5 Ом. Визначити величину z, якщо частота струму зросте до 150 Гц.     1. z = 9,85 Ом; 2. z = 4,15 Ом; 3. z = 97,0 Ом; 4. z = 6.55 Ом; 5. z = 25,0 Ом.  
2.Визначити трикутник опорів, який відповідає схемі, що зображена на рисунку.
3. Визначити еквівалентну схему заміщення споживача змінного струму, для якої u = 50sin(ωt + 45°) В, i = 5sin(ωt + 15°) А.      
4. Визначити активну потужність кола, якщо: u = 28,2sin(618t + 120°), i = 2,82sin(618t + 60°). 1. P = 40 Вт; 2. P = 79,5 Вт; 3. P = 68 Вт; 4. P = 80 Вт; 5. P = 20 Вт.  
3. 5. Як зміниться величина напруги на активному опорі R, якщо збільшити індуктивність котушки? 1. Збільшиться; 2. Зменшиться; 3. Не зміниться.  

 


Шифр № 205

1.Визначити індуктивність котушки, якщо U = 100 В, І = 2 А, R = 40 Ом, частота струму f = 50 Гц. 1. L = 0,150 Гн; 2. L = 0,0955 Гн; 3. L = 0,20 Гн; 4. L = 0,05 Гн.    
2. Якій схемі відповідає приведена на рисунку векторна діаграма?
3. Записати комплекс діючого значення е.р.с., якщо   е = 537соs (ωt + 30°). 1. Е = 537ej30; 2. Е = 537ej120; 3. Е = 380ej30; 4. Е = 380ej120; 5. Е = 380.  
4. Визначити активну потужність кола:   u = 100sin(618t + 30°) В, i = 10sin(618t – 30°) А.   1.Р = 500 Вт; 2.Р = 100 Вт; 3.Р = 318 Вт; 4.Р = 250 Вт; 5. Р = 866 Вт; 6. Р = –500 Вт.    
5. Коло працює в режимі резонансу. Визначити діюче значення напруги на ємності (UС), якщо загальна напруга U = 100 В, ХС = 50 Ом, R = 20 Ом. 1. UС = 220 В; 2. UС = 100 В; 3. UС = 250 В; 4. UС = 0; 5. UС = 141 В.  

 


Шифр № 206

1. 1. Яка хвильова діаграма напруг відповідає даному аналітичному запису? 2. u = Umsin(ωt – 45°)    
2. Яка векторна діаграма відповідає наведеній схемі при умові, що XL > XC?  
3. Визначити еквівалентну схему заміщення та параметри споживача змінного струму при умові, що   u = 20sin(ωt + 39°) В, i = 4sin(ωt + 2°) А.  
4. Визначити реактивну потужність кола: u = 141sin(314t + 80°) В, i = 14,1sin(314t + 140°) А.   1.Q = 1000 вар; 2. Q = -1000 вар; 3. Q = 500 вар; 4. Q = -500 вар; 5. Q = 866 вар; 6. Q = -866 вар.  
5. В колі змінного струму послідовно з'єднані активний та ємнісний опори: R=10 Ом, С = 318 мкФ, UС = 50 В, f = 50 Гц. Визначити діюче значення загальної напруги кола. 1. U = 50 В; 2. U = 70,9 В; 3. U = 100 В; 4. U = 141 В; 5. U = 250 В.

Шифр № 207

1.Визначити комплекс діючого значення е.р.с., якщо е = 537соs (ωt + 60°) В. 1. Е = 537ej60; 2. Е = 537ej120; 3. Е = 380ej90; 4. Е = 380ej150; 5. Е = 380.
2.Визначити трикутник опорів, який відповідає схемі, що зображена на рисунку, при умові, що XL < XC?
3. Визначити еквівалентну схему заміщення та параметри споживача змінного струму при умові, що   u = 20sin(ωt – 49°) В, i = 4sin(ωt + 4°) А.    
4.Розрахувати значення ємнісного опору XC, якщо загальна напруга 200 В, струм кола 4 А, активна потужність кола 640 Вт. 1.XC = 20 Ом; 2. XC = 50 Ом; 3. XC = 40 Ом; 4. XC = 10 Ом; 5. XC = 30 Ом.  
5.Що покаже вольтметр V4, якщо вольтметри V1, V2, V3 показують кожний по 100 В? 1.100 В; 2. 300 В; 3. 141 В; 4. 423 В.    

Шифр № 208

1. Миттєве значення змінної величини α = 50sin(628t – π⁄3). Визначити частоту та період коливань.   . 1. f = 100 Гц, T = π⁄3 с; 2. f = 628 Гц, T = π⁄3 с; 3. f = 628 Гц, T = 0,02 с; 4. f = 100 Гц, T = 0,01 с; 5. f = 100 Гц, T = 0,02 с.
2.Яка з векторних діаграм напруг відповідає заданому колу, якщо XL < XC?
3.Яку величину покаже вольтметр V3, якщо V1 показує 48 В, а вольтметр V2 – 64 В. 1.16 В; 2. 112 В; 3. 80 В; 4. 64 В; 5. 100 В.    
4. Визначити реактивну потужність кола:   u = 141sin(314t + 80°) В, i = 14,1sin(314t + 20°) А. 1.Q=1000 вар; 2. Q=-1000 вар; 3. Q=500 вар; 4. Q=-866 вар; 5. Q=866 вар; 6. Q=2000 вар.    
5.Коло змінного струму має параметри R = 40 Ом, XL = 30 Ом. Визначити величину напруги на затискачах кола, якщо UL= 150 В.   1. U = 150 В; 2. U = 50 В; 3. U = 350 В; 4. U = 250 В; 5. U = 600 В.  

Шифр № 209

1. Визначити комплекс діючого значення е.р.с., якщо   е = 141 sin (ωt – 120°), В. 1. Е = 200 e–j120 В; 2. Е = 100 e–j120 В; 3. Е = 141e–j120 В; 4. Е = 100 ej120 В; 5. Е = 141 В.    
2.В колі синусоїдального струму UR = 30 В, UL = 60 В, UС = 20 В. За допомогою векторної діаграми визначити повну напругу кола.   1.U = 90 В; 2. U = 80 В; 3. U = 50 В; 4. U = 110 В; 5. U = 30 В.  
3. В колі змінного струму ХС = 40 Ом, R = 30 Ом, миттєве значення напруги на ємності u С = 564sin(314t + 15°) В. Визначити діюче значення повної напруги кола.   1. U = 400 В; 2. U = 564 В; 3. U = 680 В; 4. U = 500 В; 5. U = 240 В.    
4.Визначити активну потужність кола:   u = 141sin(314t + 80°) В, i = 14,1sin(314t + 20°) А. 1. Р = 308 Вт; 2. Р = 866 Вт; 3. Р = 1000 Вт; 4. Р = 500 Вт; 5. Р = 1236 Вт; 6. Р = 2000 Вт.  
5.Чому дорівнює повна напруга при умові, що коло працює в режимі резонансу?   1. U=UR+ UL + UС . 2. U=UR. 3. U = . 4. U=UL. 5. U=UC.  

Шифр № 210

1. Яка хвильова діаграма відповідає заданому комплексу струму:   І = Imej120°
2.Визначити трикутник опорів, який відповідає схемі, що зображена на рисунку, при умові, що XL >XC?
3.В колі змінного струму послідовно поєднані активний та індуктивний опори: R=10 Ом, L= 31,8 мГн, f = 50 Гц, i = 5sin ωt, А. Визначити діюче значення загальної напруги кола.   1. U=71 В; 2. U=50 В; 3. U=35 В; 4. U=100 В.    
4.Визначити активну потужність кола:   u = 28,2sin(618t +50°) В, i = 2,82sin(618t + 80°) А.   1. Р = 79,5 Вт; 2. Р = 40 Вт; 3. Р = 68 Вт; 4. Р = 80 Вт; 5. Р = 34,2 Вт; 6. Р = 20 Вт.  
5.Яке з співвідношень не відповідає умовам резонансу напруг в електричному колі? 1.UL = UC; 2. cos φ = 1; 3. І = Imin; 4. U = UR.  

Шифр № 211

1.Визначити величину амплітуди змінного струму, миттєве значення якого i = Imsin(ωt + 45°), якщо при t = 0 i 0 = 100 A.   1.Im = 70,7 А; 2.Im = 200 А; 3.Im = 141 А; 4. Im = –70,7 А.    
2.В електричному колі XL >XC. Як зміниться величина напруги на активному опорі, якщо збільшити ємність конденсатора?     1.Зменшиться; 2. Збільшиться; 3. Залишиться незмінною.
3.Визначити еквівалентну схему заміщення споживача змінного струму при умові, що u = Umsinωt, i = Imsin(ωt + 75°).
4. Яку величину покаже вольтметр V, якщо вольтметр V1 показує 24 В, R=16 Ом, XС = 12 Ом. 1.56 В; 2. 40 В; 3. 24 В; 4. 8 В; 5. 48 В.    
5. Яке співвідношення відповідає стану резонансу напруг кола змінного струму? 1. 1/ωС = ωL; 2. UR = UL; 3. I = Imin; 4. UC = UR.  

Шифр № 212

1.Визначити період коливань струму, миттєве значення якого   i = 30sin(157t + π/6). 1.Т =0,02 с; 2. Т =0,04 с; 3. Т =0,00635 с; 4. Т =0,01 с; 5. Т =0,015 с.    
2.В колі змінного струму послідовно поєднані активний та ємнісний опори: R=10 Ом, С= 318 мкФ, i = 5sin 314t, А. Визначити миттєве значення загальної напруги кола.   1. u = 71sin(314t + 45°); 2. u = 50,5sin(314t + 45°); 3. u = 71sin(314t – 45°); 4. u = 71sin314t; 5. u = 50,5sin(314t – 45°).
3.Визначити реактивну потужність кола: u = 100sin(618t + 30°) В, i = 20sin(618t + 60°) А.   1. Q = 2000 вар; 2. Q = -1000 вар; 3. Q = 866 вар; 4. Q = -866 вар; 5. Q = 500 вар; 6. Q = -500 вар.    
4. Визначити величину повного комплексного опору кола, для якого   u = 147sin(ωt + 102°40′) В, i = 4,2sin(ωt + 155°50′) А.   1. Z =28 + j21 Ом; 2. Z = 28 – j21 Ом; 3. Z =35 Ом; 4. Z = 21 – j28 Ом; 5. Z =–j25 Ом.    
5.В електричному колі резонанс напруг. Як зміниться напруга на ємності, якщо збільшити величину активного опору? Напруга на затискачах кола незмінна.   1. Зменшиться; 2. Збільшиться; 3. Залишиться незмінною.  

Шифр № 213

1. У даному колі змінного струму R = XL. Як зміниться показання амперметра, якщо замість синусоїдального на затискачі кола подати постійний струм? Величина діючої напруги при цьому залишиться незмінною. 1. Показання амперметру не зміняться; 2. Збільшаться у √2 раз; 3. Збільшаться у 2 рази; 4. Зменшаться у √2 раз; 5. Зменшаться у 2 рази.    
2. Якому співвідношенню між XL та XC відповідає зображена векторна діаграма?   1. XL > XC; 2. XL < XC; 3. XL = XC.  
3.Визначити еквівалентну схему заміщення та параметри споживача змінного струму при умові, що u = 112sin(ωt + 37°) В, i = 2,8sin ωt А.    
4. Визначити активну потужність, якщо напруга на затискачах кола 100 В, струм кола 5 А, значення індуктивного опору 12 Ом.     1. Р = 500 Вт; 2. Р = 300 Вт; 3. Р = -400 Вт; 4. Р = –500 Вт, 5. Р = 400 Вт.  
5. Яке співвідношення відповідає стану резонансу напруг кола змінного струму? 1. U=UR+ UL + UС . 2. U=UR. 3. U= . 4. U=UL. 5. U=UC.    

 


 

Шифр № 214

1. Визначити ємність конденсатора С, якщо U = 200 В, І = 4 А, R = 40 Ом, частота струму f = 50 Гц. 1.С =354 мкФ; 2.С =169 мкФ; 3.С =106 мкФ; 4.С =95 мкФ; 5.С =35,5 мкФ.    
2.В колі синусоїдного струму UR = 30 В, UL = 20 В, UС = 60 В. За допомогою векторної діаграми визначити повну напругу кола. 1.U = 90 В; 2.U = 50 В; 3.U = 80 В; 4.U = 60 В; 5.U = 110 В.    
3.Визначити комплекс струму кола, якщо R= 3 Ом, XL = 4 Ом, а комплекс діючого значення напруги U = (–60 – j80), В. 1. І = (5,6 – j19,2) А; 2. І = –20 А; 3. І = (–5,6 + j19,2) А; 4. І = 20 А; 5. І = j20 А.    
4.Визначити активну потужність кола:   u = 100sin(618t + 30°) В, i = 10sin(618t + 60°) А. 1. Р = 500 Вт; 2. Р = 433 Вт; 3. Р = 1000 Вт; 4. Р = 250 Вт; 5. Р = 866 Вт; 6. Р = –250 Вт.    
5.Який зв’язок між діючими значеннями напруг кола змінного струму, яке працює у стані резонансу? 1. U=UR+ UL + UС 2. U=UC. 3. U=UL. 4. U= . 5. U=UR.

Шифр № 215

1.Яку величину покаже вольтметр V1, якщо вольтметр V2 показує 24 В, R=12 Ом, XL = 28 Ом, XС = 12 Ом? 1.48 В; 2.72 В; 3.50 В; 4.40 В; 5.100 В.  
2.Написати комплекс діючого значення напруги u = 141sin(ωt + 60°) В. 1. U =(50 + j86) В; 2. U =(86 + j50) В; 3. U =(70 + j112) В; 4. U =(50 – j86) В; 5. U =(112 + j70) В.    
3.Визначити еквівалентну схему заміщення споживача змінного струму, якої відповідає зображена векторна діаграма.
4.Який трикутник потужностей відповідає зображеній електричній схемі?
5.Яке рівняння відповідає умовам резонансу напруг? 1.I = Imin; 2. U= 2; 3. U=UR; 4. φ = 90°; 5. I = U/ XL.    

Шифр № 216

1.Записати аналітичну форму змінного струму, якщо комплекс його діючого значення I = –j, А.   1. i = 1sin(ωt - 180°); 2. i = 1,41sin(ωt + 90°); 3. i = 1,41sin(ωt – 90°); 4. i = 1sinωt; 5. i = 1sin(ωt – 90°).
2.Визначити еквівалентну схему заміщення споживача змінного струму, якої відповідає зображена векторна діаграма.
3.Написати аналітичну форму змінного струму кола, якщо u = 141sinωt В, R = 5 Ом, XL = 5 Ом.     1. i = 14,1sin(ωt + 45°); 2. i = 20sin(ωt + 45°); 3. i = 20sin(ωt - 45°); 4. i = 14,1sin(ωt – 45°); 5. i = 20sinωt.    
4.Визначити повну потужність кола, якщо i = 14,1sinωt А, R = 6 Ом, XС = 8 Ом.     1. S = 1410 ВА; 2. S = 600 ВА; 3. S = 800 ВА; 4. S = 1000 ВА.
5.В колі змінного струму резонанс напруг. Як зміниться струм кола, якщо збільшити величину опору ХС? 1.Збільшиться; 2. Зменшиться; 3. Не зміниться.    

Шифр № 217

1.Визначити величину модулю повного опору кола. 1. z = ; 2. z = R + ; 3. z = ; 4. z = ; 5. z = R + .    
2. Знайти комплексне значення струму кола, якщо R= 4 Ом, XС = 3 Ом, U= 100 В. 1. І =(16 + j12) А; 2. І = (16 – j12) А; 3. І = 20 А; 4. І = j20 А.    
3. Визначити еквівалентну схему заміщення споживача змінного струму, якої відповідає зображена векторна діаграма.  
4.Визначити активну та реактивну потужності кола, якщо u = 282sin(314t + 90°) В, i = 28,2sin(314t + 45°) А. 1. P = 4000 Вт, Q = 4000 вар; 2. P = 0, Q = 2828 вар; 3. P = 2828 Вт, Q = 0; 4. P = 2828 Вт, Q = - 2828 вар; 5. P = 2828 Вт, Q = 2828 вар.  
5.В колі змінного струму резонанс напруг (XL = XC), U= 100 В, XС = 5 R. Визначити показання вольтметра. 1.100 В; 2. 500 В; 3. 20 В; 4. 33 В; 5. 50 В.    

Шифр № 218

1.По заданим хвильовим діаграмам визначити кут зсуву фаз. 1.φ =0°; 2. φ =+45°; 3. φ = –90°; 4. φ = +90°; 5. φ = –45°.  
2.Визначити показання амперметра: u = 141sin(ωt + 30°) В, R = 12 Ом, XL = 16 Ом. 1. 5 А; 2. 3,8 А; 3. 7 А; 4. 10 А.  
3. Визначити еквівалентну схему заміщення споживача змінного струму, якої відповідає зображена векторна діаграма.
4.Визначити активну потужність кола: R = 10 Ом, XL = 20 Ом, XС = 10 Ом, U = 200 В.   1.Р =707 Вт; 2. Р =1410 Вт; 3. Р =250 Вт; 4. Р =2000 Вт; 5. Р =1000 Вт.  
5.Записати аналітичне значення струму кола, якщо І = –10 А. 1. i = 14,1sin(ωt + 180°); 2. i = 10sin(ωt – 180°); 3. i = 14,1sinωt; 4. i = 10sin(ωt – 90°); 5. i = 10sinωt.

Шифр № 219

1.Записати комплекс діючого значення струму кола: i = 28,2sin(ωt - 150°).     1. І = (10 + j17,3) А; 2. І = (–10 + j17,3) А; 3. І = (–10 – j17,3) А; 4. І = (–14,1 – j24) А. 5. І = (–17,3 – j10) А  
2.Який трикутник опорів відповідає зображеній електричній схемі?  
3.Визначити еквівалентну схему заміщення та параметри споживача змінного струму при умові, що u = 200sin(ωt – 15°), i = 20sin(ωt + 75°).  
4.При частоті струму 50 Гц XL = 10 Ом, XС= 40 Ом. Визначити резонансну частоту. 1.fр =25 Гц; 2.fр =100 Гц; 3. fр =37,5 Гц; 4. fр =33 Гц.    
5.Визначити величину повного опору кола: XL = 8 Ом, XС = 6 Ом.   1. z = 3,5 Ом; 2. z = 10 Ом; 3. z = 14 Ом; 4. z = 2 Ом.  

Шифр № 220

1.Записати комплекс діючого значення напруги, якому відповідає хвильова діаграма: 1. U = 200 В; 2. U = j200 В; 3. U = –j200 В; 4. U = –j282 В; 5. U = 282 В.  
2.Визначити еквівалентну схему заміщення споживача змінного струму, для якого u = Umsin(ωt - 90°) В, i = Imsin(ωt - 120°) А. .
3.Визначити показання ватметру: R =8 Ом, XL = 12 Ом, XС = 6 Ом, u = 282sin(ωt -60°). 1. 800 Вт; 2. 4000 Вт; 3. 3200 Вт; 4. 567 Вт.    
4.Який трикутник опорів відповідає зображеній електричній схемі?
5.Який з наведених графіків відповідає залежності загального струму кола від частоти? (fр – резонансна частота).

Шифр № 221

1.Комплекс діючого значення змінного струму І = Iej60°. Яка з часових діаграм йому відповідає?
2.Визначити еквівалентну схему заміщення та параметри споживача змінного струму при умові, що u = 40sin(ωt + 90°) В, i = 10sin(ωt + 45°) А.  
3. Визначити комплексне значення струму кола: u = 141sinωt В, R = 4 Ом, XL = 3 Ом. 1. І = (16 + j12) А; 2. І = (20 – j20) А; 3. І = (20 + j20) А; 4. І = (16 – j12) А; 5. І = 20 А.
4.Яку величину покаже вольтметр V, якщо загальна напруга 100 В, R=10 Ом, XL = XС = 10 Ом? 1.100 В; 2. 141 В; 3. 66 В; 4. 200 В.  
5. Який з наведених графіків відповідає залежності повного опору кола від частоти? (fр – резонансна частота).  

Шифр № 222

1.Визначити кут зсуву фаз: 1.φ =90°; 2. φ =–90°; 3. φ =0°; 4. φ =45°.    
2. Визначити еквівалентну схему заміщення споживача змінного струму, якої відповідає зображена векторна діаграма.
3.В колі синусоїдного струму UR = 80 В, UL = 100 В, UС = 160 В. Визначити повну напругу кола. 1.U = 340 В; 2.U = 20 В; 3.U = 100 В; 4.U = 272 В; 5.U = 110 В.    
4.Визначити повну та реактивну потужності кола, для якого І = 12ej30°, U = 100ej60°. 1.S = 1200 ВА, Q = -600 вар; 2.S = 1200 ВА, Q = -1032 вар; 3.S = 1200 ВА, Q = 1032 вар; 4.S = 1200 ВА, Q = 600 вар; 5.S = 1200 ВА, Q = 0.
5.В колі змінного струму резонанс напруг. Як зміниться струм кола, якщо зменшити індуктивність L?   1.Збільшиться; 2. Зменшиться; 3. Не зміниться.    

Шифр № 223

1. Записати комплекс діючого значення струму, якому відповідає хвильова діаграма: 1. І = (14 – j14) А; 2. І = 20 А; 3. І = (10 + j10) А; 4. І = (10 – j10) А; 5. І = (14 + j14) А.
2. Визначити еквівалентну схему заміщення споживача змінного струму, якої відповідає зображена векторна діаграма.
3.Яку величину покаже вольтметр V, якщо i = 5sinωt А, R =10 Ом, L = 31,8 мГн?     1.71 В; 2.50 В; 3.35 В; 4.100 В.    
4. Визначити активну та реактивну потужності кола, для якого u = 200sin(ωt + 60°) В, i = 10sin(ωt – 30°) А. 1.P = 1000 Вт, Q = 1000 вар; 2.P = 2000 Вт, Q = 0; 3.P = 0, Q = 2000 вар; 4.P = 0, Q = 1000 вар; 5.P = 1000 Вт, Q = 0.
5.Визначити показання вольтметра V. R = 10 Ом, XL = XС = 50 Ом, U = 200 В. 1.1000 В; 2.200 В; 3.91 В; 4.40 В.  

Шифр № 224

1.Визначити індуктивний опір котушки: f = 100 Гц, L = 318 мГн. 1. XL = 200 Ом; 2. XL = 20000 Ом; 3. XL = 31800 Ом; 4. XL = 3,18 Ом.
2.Яку величину покаже вольтметр V3, якщо вольтметр V1 показує 60 В, а V2 показує 80 В? 1.140 В; 2. 20 В; 3.70 В; 4. 100 В.  
3.Який трикутник опорів відповідає зображеній електричній схемі при умові, що XL < XС?
4. При частоті струму 50 Гц R = 40 Ом, XL = 10 Ом, XС = 40 Ом. Визначити величину повного опору кола при частоті 200 Гц. 1.z = 90 Ом; 2. z = 50 Ом; 3. z = 10 Ом; 4. z = 70 Ом.  
5.Яке рівняння відповідає умові резонансу напруг? 1.I = Imin; 2. U= ; 3. UL=UR; 4. φ = 90°; 5. I = U/ R.    

Шифр № 225

1.Визначити величину ємнісного опору конденсатора: f = 50 Гц, С = 318 мкФ. 1.XС = 0,00001 Ом; 2. XС = 0,001 Ом; 3. XС = 1 Ом; 4. XС = 10 Ом.  
2.Визначити еквівалентну схему заміщення споживача змінного струму, для якого u = Umsin(ωt – 30°) В, i = Imsin(ωt + 45°) А.  
3.Що покаже амперметр, якщо R = 16 Ом, XС = 12 Ом, вольтметр показує 100 В? 1.5 А; 2. 3,57 А; 3. 25 А; 4. 10 А.  
4.Визначити показання вольтметру, якщо загальна напруга кола 200 В, R = XL = XС = 10 Ом. 1.2000 В; 2. 200 В; 3. 0; 4. 20 В; 5. 133 В   .
5. При частоті струму 50 Гц R = 1 Ом, XL = 200 Ом, XС = 8 Ом. Визначити резонансну частоту кола. 1.fр =50 Гц; 2. fр =100 Гц; 3. fр =250 Гц; 4. fр =200 Гц; 5. fр =10 Гц.    

Шифр № 226

1. Миттєве значення струму   i = 100sin(314t + π).   Визначити частоту та період коливань.   1.f=50 Гц, Т = 0,01 с; 2. f=314 Гц, Т = π с; 3. f=50 Гц, Т = 0,02 с; 4. f=100 Гц, Т = 0,02 с; 5. f=314 Гц, Т = 0,02 с.  
2. Якій схемі відповідає векторна діаграма?    
3. У колі змінного струму U1 = 40 В, U2 = 80 В, U3 = 50 В. Визначити показання вольтметру V4.   1.50 В; 2. 170 В; 3. 90 В; 4. 70 В; 5. 80 В.  
4. Визначити активну, реактивну та повну потужності кола, якщо u = 141sin(ωt – 180°) В, i = 2,82sin(ωt – 90°) А. 1.Р = 400 Вт, Q = 0, S = 400 ВА; 2. Р = 0, Q = 400 ВАр, S = 400 ВА; 3. Р = 200 Вт, Q = 200 ВАр, S = 400 ВА; 4. Р = 0, Q = 200 ВАр, S = 200 ВА; 5. Р = 0, Q = -200 ВАр, S = 200 ВА.    
5. Визначити діюче значення напруги не конденсаторі UС. R=1 Ом, ХLС = 10 Ом, загальна напруга кола U = 200 В. 1.UС = 100 В; 2. UС = 200 В; 3. UС = 90 В; 4. UС = 2000 В; 5. UС = 1000 В.  

Шифр № 227

1. Записати комплекс діючого значення струму i = 14,1sin(ωt + 180°). 1. І = 10 А; 2. І = 7 + j7 А; 3. І = –10 А; 4. І = j10 А; 5. І = –j10 А.    
2. Якій схемі відповідає векторна діаграма?  
3. Яку величину покаже вольтметр V3, якщо V1 показує 80 В, а вольтметр V2 – 60 В. 1.20 В; 2. 140 В; 3. 100 В; 4. 70 В; 5. 40 В.  
4. Визначити активну, реактивну та повну потужності кола, якщо u = 282sin(ωt – 45°) В, i = 2,82sin(ωt – 90°) А. 1.Р = 200 Вт, Q = 200 вар, S = 400 ВА; 2. Р = 283 Вт, Q = -283 вар, S = 566 ВА; 3. Р = 283 Вт, Q = 0, S = 283 ВА; 4. Р = 283 Вт, Q = 283 вар, S = 400 ВА; 5. Р = 0, Q = 400 вар, S = 400 ВА.    
5.Яке рівняння відповідає умові резонансу напруг? 1.I = Imin; 2. U= UС; 3. UL=UR; 4. φ = 45°; 5. ХL = ХС.  

Шифр № 228

1. Записати комплекс діючого значення струму i = 28,2sin(ωt + 60°). 1. І = 10 – j17 А; 2. І = j20 А; 3. І = 10 + j17 А; 4. І = 20 А; 5. І = 17 + j10 А.  
2. Якій схемі відповідає векторна діаграма?      
3. Яку величину покаже вольтметр V3, якщо вольтметр V1 показує 80 В, а V2 показує 60 В? 1.100 В; 2. 140 В; 3. 20 В; 4. 40 В; 5. 70 В.    
4. Визначити активну, реактивну та повну потужності кола, якщо u = 141sin(ωt – 45°) В, i = 28,2sin(ωt + 45°) А. 1.Р = 1400 Вт, Q = 1400 ВАр, S = 2000 ВА; 2. Р = 0, Q = 2000 ВАр, S = 2000 ВА; 3. Р = 0, Q = - 2000 ВАр, S = 2000 ВА; 4. Р = 1000 Вт, Q = 1000 ВАр, S = 2000 ВА; 5. Р = 1000 Вт, Q = 1000 ВАр, S = 1400 ВА.  
5. Визначити резонансну частоту кола fр, якщо при частоті f =50 Гц, ХL = 80 Ом, ХС = 20 Ом. 1.fр = 100 Гц; 2. fр = 50 Гц; 3. fр = 36 Гц; 4. fр = 25 Гц; 5. fр = 75 Гц;  

Шифр № 229

1. Записати миттєве значення струму   І = 10 – j10, А. 1. i = 20sin(ωt – 45°); 2. i = 14,1sin(ωt + 45°); 3. i = 20sinωt; 4. i = 14,1sin(ωt – 90°); 5. i = 20sin(ωt + 90°).    
2. Якій схемі відповідає векторна діаграма?
3. Визначити повний опір кола, якщо R1 = 20 Ом, R2 = 10 Ом, ХL = 40 Ом.   1.z = 70 Ом; 2. z = 50 Ом; 3. z = 40 Ом; 4. z = 10 Ом; 5. z = 20 Ом.    
4. Визначити активну, реактивну та повну потужності кола, якщо   u = 282sin(ωt + 60°) В, i = 14,1sinωt А. 1.Р = 1730 Вт, Q = 1000 ВАр, S = 2000 ВА; 2. Р = 1000 Вт, Q = 1730 ВАр, S = 2000 ВА; 3. Р = 1000 Вт, Q = - 1730 ВАр, S = 2000 ВА; 4. Р = 1000 Вт, Q = 1000 ВАр, S = 2000 ВА; 5. Р = 2000 Вт, Q = 0, S = 2000 ВА.  
5. Визначити діюче значення струму кола: R = 10 Ом, ХL = ХС = 20 Ом, загальна напруга кола U = 100 В. 1.І = 10 А; 2. І = 2 А; 3. І = 5 А; 4. І = 2,5 А; 5. І = 0.    

Шифр № 230

1. Записати миттєве значення струму   І = j10, А. 1. i = 10sinωt; 2. i = 14,1sinωt; 3. i = 14,1sin(ωt + 90°); 4. i = 10sin(ωt + 90°); 5. i = 14,1sin(ωt – 90°).  
2. Якій схемі відповідає векторна діаграма?    
3. Визначити комплекс струму кола, якщо R = 3 Ом, ХL = 4 Ом, а комплекс діючого значення напруги U = 100 В. 1. І = 16 + j12 А; 2. І = - j20 А; 3. І = 12 – j16 А; 4. І = j20 А; 5. І = 16 – j12 А.    
4. Визначити активну, реактивну та повну потужності кола, якщо u = 141sin(ωt – 180°) В, i = 14,1sin(ωt + 180°) А. 1.Р = 1000 Вт, Q = 0, S = 1000 ВА; 2. Р = 2000 Вт, Q = 0, S = 2000 ВА; 3. Р = 1000 Вт, Q = 1000 вар, S = 2000 ВА; 4. Р = 1410 Вт, Q = 1410 вар, S = 2000 ВА; 5. Р = 1000 Вт, Q = 1000 вар, S = 1410 ВА.    
5.Яке рівняння відповідає умові резонансу напруг? 1.φ = 90°; 2. І = U/ХС; 3. I = Imах; 4. Q = Р; 5. U= UL.    

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных