Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття
Міжнародне повітряне право - це сукупність юридичних норм і принципів, що встановлюють режим повітряного простору та регулюють відносини між суб'єктами міжнародного права з приводу використання цього простору та організації міжнародних повітряних сполучень.

Метою та завданням семінару є дослідження специфіки як самої природи окремих зобов’язань у сфері міжнародного повітряного права, та їх виконання, а також вплив їх реалізації на подальший розвиток як самої галузі, та і держави взагалі. Семінарське заняття проводиться у вигляді доповідей (виступів) згідно плану семінару. Доповідь на 10-12 хв. необхідно готувати за допомогою рекомендованої літератури і вказівок викладача, які були зроблені на лекції.

До основних питань міжнародного повітряного права, які потребують на сьогодні окремого опрацювання, належать: статус повітряного простору; режим повітряної навігації; безпека польотів. Але при вирішенні зазначених питань потрібно враховувати нинішнє соціально-економічне становище як України, так і інших держав та визначитися не тільки з загальним напрямом, щодо якого відбуватиметься подальший розвиток у галузі повітряного права, а й з більш конкретними питаннями, що стосуються ліцензійного та спеціального дозвільного процесів, як таких, що мають значний вплив на подальший розвиток політико-правових, і економічних міжнародних відносин. Врахування цього при укладанні міжнародних угод і домовленостей повинно значно спростити виконання взятих на себе за такими угодами зобов’язань та позитивно вплинути не тільки на розвиток повітряної галузі, а як наслідок, економіки держави. Для створення умов, які б не тільки відповідали основним зобов’язанням держави у сфері міжнародного повітряного права, а й сприяли підвищенню конкурентоспроможності національних авіаперевізників та експедиторів на міжнародних і внутрішньому ринках авіатранспортних послуг, необхідно формувати єдине правове поле діяльності підприємств транспорту з урахуванням міжнародних норм, уніфікуючи національні правові норми з міжнародним транспортним правом щодо перевезень та їх транспортно-експедиційного обслуговування, приєднавши Україну до ряду міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод, а також визначивши ефективний механізм входження в міжнародні транспортні організації та активної участі в їх діяльності.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

«міжнародне повітряне право», «повітряне судно», «принцип повного і виняткового суверенітету держав над їх повітряним простором», «суверенний повітряний простір», «міжнародне повітряне простір», «міжнародним політ», «свободи повітря», «Чиказький тип», «Страсбурзький тип», «Бермудський тип».

Скласти схеми:

v Міжнародне повітряне право: поняття та джерела.

v Принципи міжнародного повітряного права.

Тематика рефератів:

v Міжнародне повітряне право як галузь міжнародного права.

v Міжнародні польоти та режим повітряного простору.

Нормативні акти:

1. Про внесення змін до наказу Мінтрансу України від 16 квітня 2003 р. № 293 «Про затвердження Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України»: наказ Міністерства транспорту України від 31 січня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 8. - Ст. 509.

2. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. № 3393-VI // Офіційний вісник України. - 2011. - № 46. - Ст. 1881.

3. Про затвердження Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній : Наказ Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2013 р. № 245 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 38. - Ст. 1355.

Спеціалізована література:

1. Іванов Ю.А. Міжнародне право [Текст] : посіб. до підготовки до іспитів / Ю. А.Іванов. - Вид. 3-є, стер. - К. : Вид. Паливода А. В., 2008. - 196 с.

2. Дмитриченко І.В. Термінологічний словник міжнародного права [Текст] / І. В. Дмитриченко ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2009. - 48 с.

3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть : учеб. для студентов юрид. фак. и вузов. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 432 с.

4. Міжнародне право [Текст] : навч. посібник / М. В. Буроменський [та ін.] ; заг. ред. М. В. Буроменський. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 336 с.

5. Міжнародне публічне право: підручн. / В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл [та ін.]; відп. ред. В.Ф. Антипенко. В 3-х томах: Т. 1. - К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. - 422 с.

6. Козловський А. А. Розвиток концепції повітряного права України: історія та сучасність / А. А. Козловський, З. І. Боярська // Юридичний вісник. - 2009. - № 3. - С. 8-12.

7. Бордунова В. Д. Міжнародне повітряне право. М., 2008. С. 5-30; Міжнародне право: підручник / за ред. А. А. Ковальова, С. В. Черниченко. М., 2006. С. 393-394.

8. Бордунов В.Д. Международное воздушное право. Учебное пособие. - М. : НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изд-во «Научная книга», 2006. - С. 16.

9. Договір про Антарктику від 01.12.1959 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 13. – С. 695.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных