Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Страхування: відповідальності повітряного перевізни­ка за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті та вантажу
Страхування відповідальності повітряного перевізника пе­ред пасажирами, власниками багажу, вантажу, та пошти має обов'язковий характер.

До об'єктів страхуванняналежать майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшко­довувати у порядку, встановленому законодавством, пасажирам (спадкоємцям), вантажовласникам збитки, заподіяні внаслідок страхового випадку. Відповідальність перед пасажи­ром вважається застрахованою за наявності в пасажира авіак­витка з моменту його реєстрації та внесення до поіменного спи­ску перевізника до моменту, коли він (пасажир) залишив пе­рон аеропорту під наглядом уповноваженої особи повітряного перевізника.

Відповідальність за майнові збитки вважається за­страхованою на час офіційного находження багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та під час завантаження (розвантаження) повітряного судна.

Страхувальником є повітряний перевізник, який має пра­во здійснювати пасажирські та вантажні перевезення.

Страховими випадками вважаються:

1) подія, внаслідок якої настає відповідальність страхуваль­ника за шкоду, заподіяну життю й здоров'ю пасажирів;

2) подія, внаслідок якої настає відповідальність страхуваль­ника за шкоду (втрату, пошкодження), заподіяну бага­жу, поклажі, пошті, вантажу.

Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою:

• за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю пасажирів:

а) під час виконання польотів у межах України - суми, еквівалентної 20000 дол. США за офіційним обмінним курсом Національного банку, за кожне пасажирське крісло і відповідно до кількості пасажирських крісел, передбаченої сертифіка­том експлуатанта повітряного судна. Страховик сплачує стра­хове відшкодування кожному пасажиру або його спадкоємцю;

б) під час виконання міжнародних польотів - у межах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країни (в тому числі для військових та пов'язаних із ними ри­зиків), на території якої здійснюються пасажирські перевезення, відповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонських страхо­виків або інших умов, що застосовуються в міжнародній практиці;

• за втрату або шкоду, заподіяну багажу, пошті або вантажу, ­суми, еквівалентної 20 дол. США за офіційним обмінним курсом Національного банку, за кожен кілограм маси;

• за речі (поклажу), що знаходяться в пасажира, - суми, еквівалентної 400 дол. США за офіційним обмінним курсом Національного банку.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховикові оригінали або нотаріаль­но засвідчені копії документів, передбачених договором обов'яз­кового страхування, а саме;

1) заяву про страхове відшкодування;

2) страховий поліс (сертифікат);

3) розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

4) заяви пасажирів або їх спадкоємців, власників вантажу;

5) документи, які підтверджують розмір збитків (вис­новки експертів, рішення судових органів, якщо страховий ви­падок був винесений на їх розгляд);

6) корінці авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна;

7) свідоцтво про смерть та документи про правонаступ­ництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира);

8) акти про пошкодження (втрату) багажу;

9) документи на перевезення вантажів та пошти;

10) акти про пошкодження (втрату) вантажу;

11) документи реєстрації події з повітряним судном. Умови виплати страхового відшкодування відповідають умовам, які діють при настанні страхового випадку, пов'язаного з відповідальністю експлуатанта повітряного судна за шкоду, яка може бути завдана третім особам.

4. Добровільні види авіаційного страхування

Якщо страхувальник бажає застрахува­ти, наприклад, військовий літак при виконанні ним показових ви­ступів чи страхувальник страхує мотодельтаплан або повітряну кулю, то він укладає договір добровільного страхування.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных