Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Об’єкти аудиторської діяльності. Функції аудиту в ринковій економіці
Аудит базується на оцінці стану окремих аспектів діяльності економічних систем – окремих підприємств. Такими аспектами є всі стадії розширеного виробництва, яке охоплює виробництво, розподіл, обмін і споживання продукту в суспільстві.

Тому предметом аудиторського контролю є процес розширеного виробництва суспільно-необхідного продукту і додержання його економіко-правового регулювання в умовах ринкової економіки.

Предмет аудиту конкретизується його об’єктами, які деталізують кожну стадію виробництва. Об’єктами аудиторського контролю є предмети і засоби праці, а також сама праця, яка використовується в процесі розширеного відтворення суспільно необхідного продукту. Визначення об’єктів залежить від завдань, поставлених перед аудитором (об’єктом може бути, наприклад, як саме майно, так і документально зафіксований рух такого майна).

Виділяють наступні види об’єктів:

- ресурси (матеріальні, трудові, фінансові та інші ресурси);

- господарські процеси (виробництво, збут, постачання);

- економічні результати (рентабельність, фондовіддача);

- організаційні форми управління (структура апарату управління);

- методи управління (стимулювання та ін.);

- функції управління (планування, облік, контроль та ін.).

Кожний об’єкт оточує середовище, з яким він взаємодіє. Завдання аудиту полягає в тому, щоб виявити фактори, які впливають на поведінку об’єкта контролю, виділити з них істотні і неістотні. Саме на істотних необхідно зосередити зусилля контролю. Так, контролюючи фактори, які впливають на формування собівартості продукції, виділяють в основному виробничі і економічні фактори, ігноруючи як несуттєві соціальні фактори.

Аудиторський контроль в умовах ринкових відносин набуває функцій каталізатора зростання виробництва, конкурентоспроможності продукції за якістю і кількістю для задоволення соціальних і економічних потреб населення.

Насамперед аудит виконує контролюючу функцію. Функціями контролю є збереження цінностей, виявлення винуватців при нестачах, випуску бракованої продукції, виконання договірних зобов’язань у бізнесовому партнерстві.

Водночас аудит виконує економічну експертизу (експертна функція) щодо залучення підприємцями капіталу – доцільність використання позичкового капіталу, розвитку інвестицій, впровадження ноу-хау тощо.

Аудиторський контроль сприяє ліквідації байдужості і безвідповідальності працівників до якості виробленої продукції, постійного впровадження нових технологій у виробництво дешевої і конкурентноспроможної продукції, задоволення споживчих потреб населення, зростанню прибутку від виробництва добротних товарів за якістю і кількістю. Тому аудит набуває виховних і соціальних функцій.

Функцією незалежного аудиторського контролю є сприяння:

- встановленню економічних зв’язків між виробничими підприємствами і торгівлею;

розвитку маркетингу.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных