Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Випробування, приймання, контроль.
1.5.1. Усі відремонтовані і знову виготовлені деталі, апарати, машини й агрегати перед постановкою на електровоз чи перед здачею в комо­ру повинні піддаватися випробуванням і перевірці.

Обсяг, характер і порядок випробувань і перевірки повинні відповіда­ти вимогам державних стандартів, цих Правил, діючих інструкцій, а та­кож заводським кресленням, технологічній документації і спеціальним указівкам ЦТ "Укрзалізниці".

1.5.2. Перелік деталей, апаратів, машин, агрегатів, що підлягають ви­пробуванням, установлює начальник депо, виходячи з вимог цих Пра­вил і серій електровозів, з урахуванням особливостей організації ре­монту й умов експлуатації.

1.5.3. Електровозні деталі по переліку (див. додаток У) підлягають магнітній дефектоскопії, яку робити відповідно до Інструкції з магнітного контролю відповідальних деталей локомотивів і моторва­гонного рухомого складу в депо і на локомотиво ремонтних заводах, а також ультразвукову дефектоскопію по вказівках ЦТ "Укрзалізниці".

Крім того, начальники служб локомотивного господарства і началь­ники депо повинні встановлювати тимчасово чи постійно магнітний контроль чи перевірку ультразвуковим дефектоскопом тих деталей, у яких спостерігається поява тріщин.

1.5.4. Майстри і бригадири ділянок усіх видів поточного ремонту, спеціалізованих ділянок, відділень і майстерень повинні приймати від виконавців усі роботи, виконувані комплексними і спеціалізованими бригадами.

1.5.5. Старші майстри повинні контролювати якість робіт, приймаю­чи систематично від майстрів чи бригадирів вузли, деталі, апарати, ма­шини, агрегати електровозів після ремонту.

1.5.6. Майстри чи бригадири повинні здійснювати контроль у процесі виробництва наступних основних робіт: — підйом і опускання кузова;

— викочування і підкатка візка;

— зняття рам візків з колісних пар, установка рам візків на колісні пари, перевірка правильності розташування колісних пар у візку;

— перевірка рам візків, ревізія опор кузова, кульових зв'язків, колискового підвішування, зчленування візків, шворнів кузова, огляд вентиляційних каналів кузова перед підкаткою візків;

— перевірка зачеплення зубчастих передач і випробування колісно-моторних блоків, ревізія тягових зубчастих передач і моторно-осьових підшипників;

— зовнішній огляд автозчепних пристроїв;

— огляд і утримання колісних пар, ревізія роликових букс;

— огляд і вимір опору ізоляції тягових електродвигунів, допоміжних машин і кабелів, що підводяться, до них (виконують після закінчення ремонту перед закриттям колекторних люків і кабельних каналів);

— перевірка статичної характеристики струмоприймачів;

— перевірка послідовності включення і вимикання електричних апаратів по позиціях, дії апаратів захисту, захисних пристроїв і блокувань по техніці безпеки;

— перевірка роботи обладнання електровоза під робочою напругою;

— перевірка дії автоматичного гальма після періодичного ремонту, ревізії й огляду;

— перевірка дії швидкостемірів, АЛСН, автостопа, поїзного радіозв'язку;

— роз'єднання і з'єднання секцій електровозів, а також електровозів при постійній роботі з управлінням по системі багатьох одиниць;

— виконувані роботи понад обсяг для даного виду поточного ремонту чи технічного обслуговування.

1.5.7. Приймальники локомотивів повинні контролювати якість робіт, виконуваних у депо при усіх видах ремонту електровозів, дотри­мання встановленої технології, правил ремонту й інструкцій і прийма­ти в процесі складання і випуску з ремонту в цілому електровози і на­ступні їхні основні вузли, апарати, машини, агрегати й обладнання:

— тягові електродвигуни і допоміжні машини з проведенням їхніх випробувань;

— струмоприймачі, компресори для їхнього підйому;

— електричну апаратуру (ремонт, випробування, монтаж), акумуляторні батареї і зарядні пристрої, пристрої поїзного радіозв'язку й АЛСН;

— колісні пари з перевіркою їх розташування у візках, тягові зубчасті передачі і зібрані колісно-моторні блоки;

— візка, їхні рами, зчленування, кульові зв'язки, ресори і ресорне підвішування, колискове підвішування, гідравлічні

амортизатори, гальмову важільну передачу, автозчепні пристрої;

— букси і зібрані буксові вузли, гумометалеві валики буксових повідців, роликові підшипники і струмовідводящі пристрої;

— рами, шворневі з'єднання й опори кузова, протирозвантажувальні і противідносні пристрої;

— прилади автоматичного гальма, манометри, автостопи, повітряні резервуари, повітропроводи і сполучні рукави (з випробуванням гальм);

— пісочниці, звукові сигнали, швидкостеміри з їхніми приводами;

— електричні ланцюги електровозів з перевіркою правильності їхньої роботи у відповідності зі схемами.

1.5.8. Приймальники локомотивів повинні перевіряти надійність кріплення обладнання електровоза й особливо: електричних машин, міжвізкових зчленувань, кожухів зубчастих передач, букс моторно-ось­ових підшипників, запобіжних пристроїв, шляхоочисників, прийомних котушок АЛСН, гальмових циліндрів і повітряних резервуарів, сходин для підйому на дах і в кузов електровоза, а також якість обробки ремонтуємих частин — деталей і фарбування електровоза.

1.5.9. Приймальники локомотивів повинні періодично перевіряти ви­конання обсягу і якість робіт з технічного обслуговування електровозів.

1.5.10. По закінченні технічного обслуговування ТО-3 чи поточних ремонтів ПР-1, ПР-2 і виконання перевірки гальм, правильності вклю­чення апаратів при тяговому і гальмовому режимах, роботи до­поміжних машин і, трогання з місця при керуванні з обох кабін ма­шиніста, електровоз повинний бути прийнятий старшим майстром (майстром) і приймальником локомотивів. Готовність електровоза оформляється старшим майстром (майстром) і приймальником локо­мотивів відповідною записом у книзі обліку готовності електровоза в чергового по депо.

1.5.11. По закінченні поточного ремонту ПР-3 електровоз повинний бути прийнятий старшим майстром і приймальником локомотивів з ви­пробуванням роботи автогальмового обладнання і ланцюгів у тяговому і гальмовому режимах при керуванні з обох кабін машиніста, про що ро­биться запис у книзі обліку готовності електровоза в чергового по депо.

Подальше випробування електровоза проводиться зазначеними лиця­ми обкатуванням резервом чи з поїздом на відстані не менше 40...50 км. Остаточне приймання електровоза оформляється після обкатуван­ня актом затвердженої форми за підписами начальника депо чи його заступника, старшого майстра і приймальника локомотивів.

1.5.12. Начальникам служб локомотивного господарства надається право дозволяти начальникам депо випускати електровози з поточного ремонту ПР-3 без випробування обкатуванням при гарантуванні надійної роботи електровозів в експлуатації.

1.5.13. З метою здійснення контролю за якістю ремонту і технічного об­слуговування і виконанням обов'язків, покладених на підлеглих працівників, начальник депо, його заступники періодично особисто по­винні приймати з поточного ремонту і технічного обслуговування електровози, і, у першу чергу, що мають заходи на неплановий ремонт і неви­конання встановлених показників надійності з вживанням відповідних заходів, а також брати участь у випробуванні електровозів обкатуванням.

Про результати приймання, а також огляду електровоза начальник депо, його заступник і приймальник локомотивів повинні зробити за­пис в книзі ремонту.

1.6. Міри безпеки.

1.6.1. Міри безпеки при технічному обслуговуванні електровозів:

— перед початком технічного обслуговування необхідно відключити допоміжні машини й апаратуру, опустити струмоприймачі, зняти реверсивну рукоятку, заблокувати кнопкові вимикачі допоміжних машин і струмоприймача. Поставити роз'єднувач, що заземлює, у положення "Заземлене", загальмувати електровоз ручним гальмом чи укласти під колеса гальмові башмаки. Приступати до обслуговування екіпажної частини, не переконавшись, шо виконано ці вимоги, категорично забороняється;

— підніматися на електровоз чи опускатися з нього, необхідно тільки обличчям до нього, тримаючи за поручні обома руками. При цьому забороняється тримати в руках які-небудь предмети;

— для огляду і ремонту електровоза в нічний час варто користатися переносною електричною лампою, обладнаної екраном, чи акумуляторним ліхтарем, що забезпечує нормальне освітлення. Користуватися факелом, свічею чи гасовим освітленням забороняється;

— забороняється підніматися і виконувати будь-які роботи на даху локомотива під контактним проводом, що знаходиться під напругою;

— при перевірці дії приладів, що знаходяться під тиском, запірну арматуру необхідно відкривати плавно, обережно. Ударяти по рукоятках арматури молотком чи іншими предметами забороняється. Забороняється обстукувати прилади, циліндри, труби, резервуари, що знаходяться під тиском. При виявленні витоків у приладах, що знаходяться під тиском, необхідно відключити їх від джерела живлення, знизити тиск у них до нуля, і тільки після цього приступати до ремонту;

— після зробленого технічного обслуговування перед підняттям струмоприймача машиністу необхідно переконатися, що

у високовольтній камері, на даху і під локомотивом прибрані сторонні предмети, встановлені і закриті всі щити, двері високовольтної камери, кришки люків, складні драбини — складені, люди знаходяться в безпечних місцях, швидкодіючий вимикач відключений і рукоятка контролера знаходиться в нульовій позиції;

— при технічному обслуговуванні електровозів суворо дотримувати вимоги інструкцій і правил по техніці безпеки і виробничої санітарії, що діють на залізничному транспорті.

1.6.2. Міри безпеки при ремонті електровозів:

— при поточних ремонтах електровозів необхідно дотримуватися діючих Правил по охороні праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті тягового рухомого складу і вантажопідйомних кранів на залізничному ходу (див. додаток А);

— при подачі електровоза в цех забороняється присутність людей на шляхах, у канавах, на даху кузова;

— при ремонті необхідно користатися справним інструментом і пристосуваннями, призначеними для цих цілей;

— усі роботи по кузову і даху варто робити зі стаціонарних чи пересувних піднесених площадок;

— піднімання кузова електровоза варто робити під керівництвом відповідального лиця (майстра, бригадира);

— під час піднімання кузова електровоза, при викочуванні візків, а також при піднятій рамі до постановки під неї візків чи підставок, знаходитися людям під рамою чи в кузові забороняється;

— при демонтажі агрегатів і вузлів електровоза необхідно дотримуватись мір безпеки праці при роботі з внутріцеховими підйомно-транспортними засобами;

— стропування і переміщення агрегатів, вузлів і деталей варто робити відповідно до Правил устрою і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів (див. додаток А). Забороняється користатися ушкодженими чи немаркованими чалочними пристосуваннями, з'єднувати ланки розірваних ланцюгів чалок болтами чи дротом;

— після очищення в мийних машинах деталі і вузли електровоза не повинні мати слідів токсичних миючих засобів. При ручному доочищенні необхідно користатися захисними пастами для рук чи гумовими рукавичками, при цьому забороняється застосування пожежонебезпечних і токсичних розчинників і миючих засобів;

— при електродуговому зварюванні і наплавленні необхідно виконувати вимоги, спрямовані на запобігання поразки електричним струмом, світловим випромінюванням, опіків краплями металу і шлаку. Місця виробництва зварювальних і наплавочних робіт відгородити непрозорими і вогнетривкими перегородками чи щитами;

— при застосуванні ручного пневматичного й електричного інструмента варто виконувати вимоги санітарних норм при роботі з інструментом, механізмами й обладнанням, що створює вібрацію, що передається на руки працюючих;

— роботу з пневматичним інструментом необхідно виконувати у вітрозахисних рукавицях і захисних окулярах, зі справним повітряним шлангом. Приєднання шланга до мережі, до інструмента, і його від'єднання, варто робити при закритому вентилі на повітряній магістраті. Робота пневмоінструментом із приставних драбин забороняється: — під час обкатування колісно-моторного блоку тягові зубчасті передачі повинні бути закриті кожухами, а місце обкатування обгороджене;

— спрессовку і напрессовку шестірень, зняття підшипників кочення, вузлів і агрегатів електровоза варто робити за допомогою спеціальних пресів і пристосувань;

— при випробуванні напругою ізоляції електропроводки зібраного електровоза всі роботи на електровозі припинити, працюючих вивести. Електровоз відгородити встановленими по кутам на відстані 5м від нього щитами, з написом "Стій, висока напруга" охороняємий чотирма черговими;

— фарбування електровозів, його вузлів і агрегатів варто робити з дотриманням Правил техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів і ділянок підприємств залізничного транспорту (див. додаток А).

2. Технічне обслуговування ТО-1.

2.1. Загальні положення.

2.1.1. Технічне обслуговування ТО-1 електровозів виконується локомо­тивною бригадою при прийманні - здачі електровоза на коліях основного чи оборотного депо в пунктах зміни локомотивних бригад на станційних коліях, при зупинках на проміжних станціях, у шляху проходження, при залишенні електровоза в резерв, очікуванні роботи і введенні в роботу, при екіпіруванні електровозів відповідно до Інструкції з технічного обслуговування електровозів і тепловозів в експлуатації (див. додаток А).

2.1.2. Обсяги робіт і порядок виконання технічного обслуговування ТО-1 локомотивними бригадами визначаються наказом начальника служби локомотивного господарства, а при експлуатації електровозів на ділянках декількох залізниць — спільним наказом начальників служб локомотивного господарства цих доріг.

2.1.3. У зимовий час повинне передбачатися виконання додатково­го обсягу робіт при ТО-1 відповідно до Інструкції з підготовки до ро­боти і технічного обслуговування електровозів у зимових умовах (див. додаток А).

2.1.4. При керуванні електровозом машиніст повинний установлюва­ти такі режими роботи обладнання, що виключають можливість його ушкодження і відмовлень.

2.1.5. Усі виявлені при експлуатації і технічному обслуговуванні не­справності й особливо ті з них, що не усунуті силами локомотивної бригади, повинні бути записані в журнал технічного стану локомотива форми ТУ-152.

За приховання наявних на електровозі несправностей локомотивна бригада притягується до дисциплінарної відповідальності.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных