Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Приймання електровоза.
2.2.1. Приймаюча бригада зобов'язана по журналу форми ТУ-152 пе­ревірити дати виконання останнього ТО-2, роботу АЛСН і радіозв'яз­ку, ознайомитися з зауваженнями бригади, що здає електровоз, і з за­писами про виконання ремонту по цих зауваженнях.

2.2.2. При огляді електровоза приймаюча бригада зобов'язана:

— оглянути механічну частину електровоза, звернувши особливу увагу на кріплення і стан бандажів колісних пар, ресорного підвішування, автозчепних пристроїв, гальмової важільної передачі, запобіжних пристроїв;

— перевірити стан і нагрів (на дотик) буксових вузлів колісних пар, оглянути дахове обладнання (без підйому на дах);

— переконатися в правильності роботи електричних і пневматичних апаратів управління допоміжних машин, чіткості роботи струмоприймачів;

— перевірити роботу звукових і світлових сигналів, освітлення, наявність піску і роботу пісочниць, наявність мастила в компресорах;

— видалити конденсат з резервуарів, вологозбірників, масловідділювачів пневматичного обладнання;

— перевірити справність контрольно-вимірювальних приладів і сигнальних ламп на пульті управління, наявність і справність інструмента, інвентарю, запасних частин і матеріалів, сигнальних належностей, протипожежного інвентарю, захисних засобів, медичної аптечки, обтиральних і мастильних матеріалів, засобів снігозахисту і, при необхідності, поповнити їх, якщо електровоз приймається в основному депо чи пункті обороту.

2.2.3. Перевірити наявність і справність вогнегасників (по наявності бірок з датою заправлення і пломб на запобіжнику і маховичку венти­ля запору), відсутність ознак порушення електричних контактів, відо­кремлених, незаізольованих і незакріплених проводів чи проводів з уш­кодженою ізоляцією; перевірити наявність запобіжників і відповідність їхнім параметрам захищаючих ланцюгів.

2.2.4. Перевірити роботу акумуляторної батареї, переконатися у відповідності нормі її напруги.

2.2.5. Перевірити справність і правильність функціонування гальмо­вого обладнання.

2.2.6. В випадку, коли при прийманні електровоза в основному депо чи пункті обороту бригада визначить неякісне виконання чи невико­нання записаного раніше ремонту чи знайде несправність, що не може бути усунута за час, передбачений на приймання електровоза, ма­шиніст ставить про це до відома чергового по депо, робить запис не­справності в журналі форми ТУ-152 і за розпорядженням чергового по депо заміняє несправний електровоз.

2.3. Технічне обслуговування електровоза в шляху руху.

2.3.1. Вшляху руху локомотивна бригада зобов'язана:

— уважно стежити за показаннями контрольно-вимірювальних приладів;

— контролювати роботу тягових електродвигунів, допоміжних машин, комутаційних апаратів, гальм, періодично звіряти показання приладів у кабіні машиніста;

— швидко реагувати на різкі зміни показань приладів, появи сторонніх шумів, іскріння, спалахи світла, запаху горілої ізоляції, мастила й інші явища, супутні можливим несправностям обладнання;

— періодично видаляти конденсат з резервуарів і вологозбірників, масловідділювачів пневматичного обладнання;

— швидко виявляти і технічно грамотно усувати виникаючі на локомотиві відмовлення.

2.3.2. При стоянках локомотива на проміжних станціях локомотивна бригада зобов'язана перевіряти стан ходових частин і зробити контроль нагрівання буксового вузла колісних пар на дотик тильною стороною долоні.

При необхідності варто закріпити ослаблі з'єднання деталей і змас­тити окремі вузли.

2.3.3. При спрацьовуванні апаратів захисту машиніст зобов'язаний з'ясувати й усунути причину спрацьовування.

Повторне включення ланцюгів без установлення причин і усунення несправності здійснювати з уживанням заходів обережності і тільки у випадках, коли не ясна несправність чи при підозрі на помилкове спрацьовування апаратів захисту.

Про усі випадки спрацьовування захисту з вказівкою обставин, причин і місця машиніст зобов'язаний зробити запис у журналі форми ТУ-152.

2.3.4. При необхідності зупинки поїзда для усунення несправності машиніст зобов'язаний:

— погодити порядок виконання робіт з помічником, приготувати інструмент і необхідні пристосування для усунення несправності;

— взаємно контролювати послідовність операцій;

— переконатися в правильності виконаної роботи і готовності електровоза до руху, після чого почати рух, повідомивши про цьому черговому по станції і поїзному диспетчеру.

Здача електровоза.

2.4.1. Локомотивна бригада, що здає, зобов'язана:

— зробити, якщо необхідно, додаткову перевірку несправних пристроїв з метою уточнення характеру їхнього стану і причин ушкодження;

— закінчити виконання циклу робіт з технічного обслуговування і збирання електровоза відповідно до затвердженого переліку, про що зробити запис у журналі форми ТУ-152;

— при відсутності інструмента, інвентарю, сигнальних належностей зробити запис у журналі форми ТУ-152 і прикласти акт форми ТУ-156;

— зробити докладний запис у журналі про всі замічені відхилення від нормальної роботи вузлів, обладнання, електричної схеми і пневматичних систем, про роботу АЛСН, приладів пильності, радіостанції і вести запис витрат електричної енергії;

— поставити дату, час і підпис.

2.4.2. Локомотивна бригада, що здає, крім запису в журналі ТУ-152 повинна усно докладно проінформувати приймаючу локомотивну бри­гаду про всі несправності і замічені ознаки ненормальної роботи елект­ровоза.

2.4.3. При здачі електровоза і наявності несправностей, які можна усунути силами бригади, що здає і що приймає, бригади зобов'язані спільно усунути виявлені на електровозі несправності, ужити не­обхідних заходів, щоб не допустити зриву поїзда з графіка.

 

3. Технічне обслуговування ТО-2.

3.1. Загальні положення.

3.1.1. Перед постановкою електровозів на технічне обслуговування ТО-2 прибула на електровозі локомотивна бригада чи чергова локомо­тивна бригада зобов'язана зробити продувку гальмової магістралі, повітряних резервуарів і вологозбірників, перевірити у встановленому порядку:

— дію регуляторів напруги і реле зворотного струму;

— вихід штоків гальмових циліндрів і подачу піску під колісні пари;

— дію електропечей, обігрівачів, спускних кранів головних резервуарів і картерів компресорів (у холодний час року);

— роботу пневматичного обладнання відповідно до вимог діючої інструкції "Укрзалізниці";

— дію ланцюгів тягового і гальмового режимів;

— роботу АЛСН, радіостанцій і швидкостемірів;

— роботу струмоприймачів на підйом і опускання;

— роботу освітлення, звукових і світлових сигналів;

— роботу противобоксовочного захисту;

— роботу (на слух) і нагрів підшипникових вузлів доступних для контролю.

Про всі недоліки, виявлені у шляху проходження і при перевірці ло­комотивна бригада зобов'язана зробити запис у журналі технічного ста­ну локомотива форми ТУ-152.

3.1.2. При технічному обслуговуванні ТО-2 звернути особливу увагу на огляд відповідальних вузлів і деталей, що забезпечують безпеку руху, а також тих деталей, по яких спостерігаються підвищені зноси й ос­лаблення кріплення.

3.1.3. Майстер пункту технічного обслуговування встановлює обсяг додаткових робіт при ТО-2 з урахуванням записів локомотивних бри­гад у журналі технічного стану електровоза.

Про виконання ТО-2 майстер робить оцінку, ставить штамп, дату і засвідчує своїм підписом усунення несправностей проти кожного пункту запису в журналі ТУ-152. За якість технічного обслуговування ТО-2 електровозів несуть відповідальність майстер і виконавець.

3.1.4. Начальники служб локомотивного господарства доріг встанов­люють перелік додаткових робіт, що не можуть бути усунуті на ТО-2 (у залежності від оснащеності ПТОЛ) і порядок відправлення електро­возів в основне депо для усунення несправності.

3.1.5. Додаткові роботи в зимовий час при виробництві ТО-2 установлюються з урахуванням діючої інструкції по роботі в зимових умовах.

 

3.2. Механічне обладнання

3.2.1. Перевірити відсутність нагрівання моторно-осьових, буксових і якірних підшипників колісно-моторних блоків.

3.2.2. Зробити кріплення болтів, які ослабли, і гайок букс моторно-осьових підшипників і колісних пар, гумометалевих повідців, кожухів зубчастої передачі, снігозахисних кожухів, піскових труб підвісок тяго­вих двигунів, прийомних котушок АЛСН й інших деталей, а також перевірити наявність шплінтів, шайб і надійність кріплення запобіжних пристроїв.

3.2.3. Оглянути рами візків і кузова на предмет виявлення тріщин, ос­лаблення кріплень підвісних деталей і вузлів, стану зварних швів.

На електровозах ВЛ8 особливо звернути увагу на поверхні кутів бук­сових прорізів.

3.2.4. Оглянути колісні пари відповідно до Інструкції з формування і утриманню колісних пар ТРС залізниць колії 1520мм.

3.2.5. Оглянути тяговий редуктор і переконатися у відсутності ослаб­лення болтів, що кріплять, течі мастила з кожухів.

При наявності течі з редуктора установити й усунути причину течі, перевірити рівень мастила в редукторі і довести його до норми.

3.2.6. Перевірити герметичність корпусів букс і кріплення кришок. Переконатися у відсутності ознак нагрівання буксових вузлів.

3.2.7. Оглянути міжвізкове з'єднання у електровозів ВЛ8. Перевірити кріплення деталей.

3.2.8. Оглянути вузли і деталі ресорного підвішування, перевірити їхнє кріплення, стан підвісок, балансирів, буксових ресор.

Переконатися у відсутності тріщин в листах, хомутах листових ресор і витках спіральних пружин, відсутності перекосів деталей ресорного підвішування. Перевірити наявність шплінтів і гайок.

3.2.9. Перевірити кріплення тягових двигунів, переконатися у відсут­ності тріщин у кронштейнах.

3.2.10. Перевірити стан гальмової важільної передачі. Гальмові колод­ки з тріщинами і зношенням більше норми — замінити, гальмову важільну передачу відрегулювати.

3.2.11. Перевірити стан бічних опор, колискового підвішування, противідносного і протирозвантажувального пристроїв, гідравлічних амор­тизаторів, кульового зв'язку. У колисковому підвішуванні перевірити візуально правильність збірки шарнірів. Виступи опор повинні входи­ти в западини прокладок. Перевірити кріплення підвішування і, при необхідності, зробити підтяжку.

3.2.12. Перевірити справність ударно-зчіпних пристроїв, цілісність маятникових підвісок, кріплення клина хомута й інших деталей відповідно до Інструкції по ремонту автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України (див. додаток А).

3.2.13. Перевірити стан піскових труб, шляхоочисників, прийомних котушок АЛСН, приводу швидкостеміра й іншого обладнання.

3.2.14. Перевірити справність кришок і сіток піскових бункерів. При

необхідності очистити сітки. Заправити повністю бункери піском на обидва напрямки роботи.

3.2.15. У встановлений термін, але не рідше одного разу в десять діб, очистити повітрязабірні фільтри з пакувальної тканини. Несправні фільтри відремонтувати чи замінити.

3.3. Тягові електродвигуни.

3.3.1. Відкрити верхній і нижній оглядові колекторні люки, перевіри­ти справність кришок люків і їхніх ущільнень, зробити огляд колек­торів, усіх доступних огляду кронштейнів, щіткотримачів, ізоляторів, щіток, перемичок, підвідних кабелів; перевірити їхнє кріплення. Протерти конус і деталі щіточного апарата від пилу. Перевірити кріплення траверси. Виявлені несправності усунути.

Ушкоджені чи зношені щітки замінити. Заміну щіток в одному тяго­вому двигуні робити з однієї партії щіток заводу-виробника. Перевіри­ти опір ізоляції електродвигунів.

3.3.2. Усунути сліди кругового вогню і перекидань. На електровозах ВЛ10, ВЛ11 при усуненні перекидань, у разі потреби, провернути тра­версу тягових двигунів. Після закриття колекторних люків переконати­ся в достатній щільності прилягання їхніх кришок до остовів. У зимо­вий час додатково перевірити:

— стан снігозахисних пристроїв;

— опір ізоляції електродвигунів.

3.4. Допоміжні машини.

3.4.1. Зробити зовнішній огляд допоміжних машин. Перевірити нагрівання підшипників, кріплення машин до підстав.

3.4.2. Відкрити люки й оглянути колектори допоміжних машин. Замінити зношені чи несправні щітки, щіткотримачі, їхні кронштейни. Усунути сліди перекидань при їхній наявності, протерти ізолятори крон­штейнів, прочистити при необхідності волосяною щіткою колектори.

Дахове обладнання.

3.5.1. Перевірити чіткість роботи струмоприймачів при підйомі й опусканні, переконатися у відсутності перекосу рам у шарнірних з'єднаннях. У зимовий час перевірити статичну характеристику струмо­приймача, у літню пору перевірити характеристику при необхідності.

3.5.2. Перевірити стан основ, рам, шарнірних з'єднань, механізму по­лоза, деталей приводу, міцність кріплення і цілісність проводів і шунтів. Оглянути полози, струмоз'ємники, змінні контактні пластини, зачистити наявний виробіток, при необхідності, замінити полози.

3.5.3. Зробити підмазку полозів з мідними і металокерамічними на­кладками, при необхідності, змастити шарніри, манжети приводу.

3.5.4. Перевірити стан і протерти забруднені ізолятори обладнання силового ланцюга і повітряних рукавів.

3.5.5. Оглянути вілітові розрядники, дроселі поміхоподавлення, кон­денсатор, дахові роз'єднувачі, антену радіозв'язку. Перевірити Цілісність і кріплення сполучних шин і шунтів.

3-5.6. В зимовий час перевірити снігозахисні ущільнення кузова, всмоктуючого тракту, зробити очищення їх від снігу.

3.6. Електричні апарати.

3.6.1. Оглянути і перевірити чіткість роботи електропневматичних і електромагнітних контакторів, реле, роз'єднувачів, приводів швид­кодіючих вимикачів, перевірити стан блокувань і підвідних проводів, пе­реконатися у відсутності витоку повітря. Виявлені несправності усунути.

3.6.2. Перевірити роботу групових перемикачів, реверсорів, гальмових перемикачів і перемикачів вентиляторів, стан їхніх блокувань, переко­натися у відсутності витоків повітря, заїдання при спрацьовуванні. Пе­ревірити кріплення підвідних кабелів, шунтів, проводів, силових пальців і блокувань.

3.6.3. Оглянути стан ізоляторів кронштейнів запобіжника силового лан­цюга, кріплення силових кабелів, протерти забруднені ізолятори. Заміни­ти перегорілі запобіжники, лампи освітлення і сигналіційних апаратів.

3.6.4. Оглянути панель управління (розподільний щит), перевірити стан реле зворотного струму, регулятора напруги. При незадовільній роботі відрегулювати регулятор напруги.

3.6.5. Оглянути міжкузовні електричні з'єднання, перевірити міцність кріплення штепселя з розеткою.

3.6.6. Перевірити в зимовий час дію електричних печей кабіни ма­шиніста, електричних обігрівачів вікон, мастила компресора, спускних кранів головних резервуарів.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных