Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Нормативи і правила написання та застосування позначень одиниць
Позначення одиниць фізичних величин слід застосовувати відповідно до позначень оди­ниць, які наведено у стандарті.

Крім установлення одиниць та їх позначень, він дає перелік правил написання позначень одиниць і вказівки щодо їх практичного використання.

Нижче наводяться вибірково деякі з цих правил і вказівок.

1. При написанні значень величин застосовуються позначення одиниць літерами та спеціальними знаками (...0, ... ', ... "), причому встановлено два види літерних позначень оди­ниць: міжнародні (з використан­ням літер латинського і грецько­го алфавітів) та державні ( з ви­користанням літер російського або українського алфавітів).

Міжнародні та державні по­значення відносних і логариф­мічних одиниць такі: відсоток (сота частка) — %; проміле (ти­сячна частка) — ‰; мільйонна частка — ррm (млн -1); бел — В(Б) та ін.

2. Позначення одиниць слід застосовувати після числових значень величин і поміщати їх в одному рядку (без перенесення всього або частини позначення в наступний рядок).

Між останньою цифрою числа і позначенням одиниці слід лишати пропуск.

Наведемо приклади правиль­них і неправильних записів позначень фізичних величин.

Правильно: 100 kW; 100 кВт; 80 %; 20 °С.

Неправильно: 100kW; 100кВт; 80%; 20° C.

Винятки становлять позна­чення кутів у вигляді знаків, піднятих над рядком (...°, ...', ... "), які записуються без пропусків.

Правильно: 20°; 15'; 60".

Неправильно: 20 °; 15 '; 60 ".

3. Якщо чисельне значення величини є десятковим дробом, то позначення одиниці слід за­писувати після усіх цифр.

Правильно: 423,06 м; 5,758°; 5°45,48', 5°45'28,8".

Неправильно: 423м,06; 5°,758; 5°45',48; 5°45'28",8.

4. Стандартом не допуска­ється поміщати позначення оди­ниць в один рядок з формулою, що виражає залежність між ве­личинами. При необхідності по­яснень величин у формулі запис їх виконується окремо.

Правильно: v = 3,6 s/t,

де v — швидкість, м/с; s — шлях, м; t — час, с.

Неправильно: v = 3,6 s/t м/с, де s — шлях у м;/ — час у с.

5. Літерні позначення одиниць, які входять у добуток, слід відокремлювати крапками на се­редній лінії як знаками множен­ня.

Правильно: N · m, H · м ; A·m2, А·м2; Ра · s, Па · с.

Неправильно: Nm,Нм; Am2,Ам2; Pas, Пас.

6. У літерних позначеннях відношень одиниць як знак ділення має застосовуватися лише одна похила або горизон­тальна риска. Допускається використовувати позначення одиниць у вигляді добутку по­значень одиниць, піднесених до степенів (додатних і від'ємних).

Примітка. Якщо для однієї з одиниць, що входять до відно­шення, встановлено позначення у вигляді від'ємного степеня (на­приклад, с-1 , м-1, К-1), то засто­совувати похилу або горизон­тальну риску не допускається.

Правильно: W ·m-2 ·K-1, Вт · м-2 К-1;

Неправильно: W/m2/K, Вт/м2/К;

7. При використанні похилої риски позначення одиниць у чисельнику та знаменнику слід поміщати в рядок, добуток по­значень одиниць у знаменнику необхідно брати в дужки.

Правильно: m/s, м/с; W/(m · K), Вт/(м · К).

Неправильно: m/S , м/ С ; W/ m · К , Вт/м · К .

8. При використанні похід­ної одиниці, що складається з двох і більше одиниць, не допус­кається комбінувати літерні по­значення та найменування оди­ниць, тобто для одних одиниць наводити позначення, а для інших — найменування.

Правильно: 1,05 кг/м3; 9,8 м/с2; 80 кілометрів за годину.

Неправильно: 1.05 кг/куб. м; 9,8 м/сек2; 80 кілометрів за год; 80 км за годину

9. У кінці позначень одиниць не можна вживати крапку як знак скорочення, за винятком випадків скорочення слів, як входять у найменування оди­ниці, але самі не є найменуван­нями одиниці.

Правильно: 745 мм рт. ст.; 120 мм вод. ст.

Неправильно: 745 мм. рт. ст.; 120 мм. вод. ст.

 

Міри маси для дорогоцінних металів і каменів

Найменування Значення в грамах
Монетна або тройська маса (для золота і срібла)  
1 тройський фунт =12 тройським унціям =5760 тройським гранам =0,82286 торгівельного фунта 373,2420 г
1 тройська унція = 480 гранам 31,1035 г
1 тройський гран 0,064799
Пробірна маса  
1 тройський фунт (для золота і срібла) = 24 каратам = 96 гранам 373,2420 г
1 (золотий) карат (для золота і срібла) = 4 гранам 15,5517 г
1 гран (для золота і срібла) 3,8879 г
1 (алмазний) карат (для дорогоцінних каменів) = 4 гранам 0,2053 г
1 гран (для дорогоцінних каменів) 0,0513 г

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных