Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Бақылау жұмысы-14 Өздік жұмыс-16 Тест жұмысы-4

МАТЕМАТИКА

Сынып

(барлығы 204 сағ, аптасына 6 сағ)

Оқулық: Алдамұратова Т.А., Байшоланов Т.С.Байшоланов Е.С «Атамұра», 2015ж

.

Тақырыптың атауы Сағат саны Мерзімі Әдістемелік құралдар Үйге тапсырма
І тоқсан – 51 сағат
5-сыныптағы математика курсын қайталау 12 сағ
1 Натурал сандардың бөлінгіштігі
2 Натурал сандардың ЕҮОБ және ЕКОЕ
3 Арифметикалық амалдардың қасиеттері
4 Арифметикалық амалдардың қасиеттері
5 Ондық бөлшектер мен жай бөлшектерге арифметикалық амалдарды қолдану.
6 Ондық бөлшектері және жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін табу. Өздік жұмыс №1
7 Теңдеулер.
8 Мәтінді есептерді шығару.
9 Берілген санның процентін табу.
10 Проценті бойынша санды табу.
11 Бақылау жұмысы №1. «5-сыныптағы математика курсын қайталау»
12 Қатемен жұмыс. Есептер шығару.
І тарау. Қатынас және пропорция 24 сағ
Қатынастар.      
Қатынасты қысқарту.      
Екі санның пайыздық қатынасы.      
Берілген қатынаста бөлуге есептер.      
Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті.      
Пропорция.Өздік жұмыс№2      
Процентке берілген есептерді пропорцияны пайдаланып шығару.      
Пропорцияны пайдаланып берілген санның процентін табу.        
Есептер шығару.      
Пропорцияны пайдаланып, проценті бойынша санды табу.      
Бақылау жұмысы №2 «Пропорция»      
Қатемен жұмыс. Пропорция процентке есептер.      
Тура пропоционалар шамалар.      
Тура пропоционалар шамаларға есептер.      
Кері пропорционал шамалар      
Пропорция.Өздік жұмыс №3      
Масштаб. Есептер шығару      
Практикалық жұмыс: «Масштаб»      
Шеңбер ұзыңдығы. Дөңгелек ауданы .      
Шар. Сфера      
Жиын және оның элементтері      
Жиындардың қиылысуы. Жиындардың бірігуі.      
Бақылау жұмысы №3 «Шеңбер.Жиын элементтері»      
Қатемен жұмыс. Тура, кері пропорциалдарға есептер.      
Рационал сандар және оларға амалдар қолдану 50 сағ ІІ тарау Рационал сандар 14 сағ
Оң және теріс сандар. Координаталық түзу      
Координаталық түзу бойында рационал сандарды кескіндеу      
Қарама-қарсы сандар. Бүтін сандар. Рационал сандар      
Жақшамен берілген рационал санды жақшасыз жазғанда таңбалар ережесі      
Санның модулі      
Модулі бар жаттығуларды орындау. Өзіндік жұмыс№4      
Белгісізі модуль таңбасының ішінде берілген қарапайым теңдеулерді шығару      
Рационал сандарды салыстыру      
Рационал сандарды салыстыруға есептер шығару      
Өзендегі қозғалысқа күрделі есептер      
ІІ тарауды қайталауға арналған жаттығулар      
Қайталау есептерін шешу      
Бақылау жұмысы №4 «Рационал сандар. Теңдеулер»      
Қатемен жұмыс. Оң және теріс сандарға есептер шығару      
    ІІІ тарау Рационал сандарға амалдар қолдану 36 сағат
Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу      
ІІ тоқсан – 46 сағат
Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосуға жаттығулар орындау      
Теріс сандарды қосу.      
Теріс сандарды қосуға жаттығулар орындау      
Теріс сандарды қосуға есептер шығару. Тест№1      
Таңбалары әртүрлі екі санды қосу      
Таңбалары әртүрлі екі санды қосуға есептер шығару      
Таңбалары әртүрлі екі санды қосуға қайталау есептері.      
Алгебралық қосынды      
Рационал сандарды қосудың қасиеттері      
Бақылау жұмысы №5 «Теріс сандарға амалдар қолдану»      
Қатемен жұмыс.Рационал сандарды қосуға есептер шығару      
Рационал сандарды азайту      
Координаталық түзудегі кесіндінің ұзындығы      
Рационал сандарды азайтуға есептер шығару      
Координаталық түзудегі нүктелердің ара қашықтығы      
Рационал сандарды азайтуға арналған қайталау жаттығулары      
Рационал сандарды азайту. Өзіндік жұмыс№5      
Рационал сандарды азайтуға арналған қайталау жаттығулары      
Рационал сандарды көбейту      
Рационал сандарды көбейтуге жаттығулар орындау      
Рационал сандарды көбейтуге есептер шығару      
Рационал сандарды көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері      
Алгебралық өрнектің коэффициенті      
Рационал сандарды бөлу      
Рационал сандарды бөлуге жаттығулар орындау      
Рационал сандарды бөлуге есептер шығару      
Бақылау жұмысы №6 «Рационал сандарды көбейту және бөлу»      
Қатемен жұмыс.Рационал сандарды көбейту мен бөлу      
Рационал сандарға амалдар қолдану      
Рационал сандарға барлық амалдар қолдану арқылы жаттығулар орындау.      
ІІІ тарауды қайталауға арналған жаттығулар      
Проценттерге күрделі есептер      
Проценттерге күрделі есептер шығару      
Проценті бойынша санды табу.Берілген санның процентін табу      
Проценттік өсім формуласы.Өздік жұмыс№6      
ІҮ тарау. Өрнектер және тепе-теңдіктер 15 сағ
Айнымалылары бар өрнектер      
Алгебралық өрнектің мәні      
Көбейтудің үлестірімділік заңын пайдаланып жақшаны ашу      
Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару      
Бақылау жұмысы №7 «Рационал сандарға амалдар қолдану. Өрнектер»      
Қатемен жұмыс. Айнымалысы бар өрнектер      
Ұқсас қосылғыштарды біріктіру      
Алгебралық өрнектерді ықшамдау. Тест №2      
Алгебралық өрнектерді ықшамдауға жаттығулар орындау      
Алгебралық өрнек құрастыруға есептер шығару      
Өрнектерді тепе-тең түрлендіру      
ІІІ тоқсан – 61 сағат
Теңбе-тең түрлендірулер      
Алгебралық өрнектерді ықшамдауға есептер      
ІY тарауды қайталауға арналған жаттығулар      
Бақылау жұмысы№8 «Алгебралық өрнектер»      
V тарау. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер 16 сағ
Санды теңдіктер,тура теңдіктердің қасиеттері      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу      
Мәндес теңдеулер      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешудің дербес жағдайлары      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. Өзіндік жұмыс №7      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешуге есептер шығару      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулермен берілген қозғалыс есептері      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулермен берілген қолданбалы есептер      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулермен берілген проценті бар есептер      
Сызықтық теңдеу құруға және оның түбірін табу. Өздік жұмыс№8      
Айнымалы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер      
Айнымалы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерге жаттығулар орындау      
V тарауды қайталауға арналған жаттығулар      
Бақылау жұмысы №9 «Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер. Сызықтық теңдеулер жүйесі»      
Қатемен жұмыс.Процент тақырыбына есептер шығару      
VІ тарау. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер және олардың жүйелері 20 сағ
Санды теңсіздіктер      
Санды теңсіздіктер қасиеттері      
Санды теңсіздіктерді қосу және азайту      
Санды теңсіздіктерді көбейту және бөлу      
Санды теңсіздіктерге есептер шығару.Өздік жұмыс№9      
Сан аралықтары      
Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы      
Санды теңсіздіктерге жаттығулар орындау      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздікті шешу      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді пайдаланып жаттығулар орындау      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер арқылы есептер шығару. Өздік жұмыс№10      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесіне жаттығулар орындау      
Қос теңсіздіктерді шешу      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесіне есептер шығару      
Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер (Бір модуль)      
Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер (Екі модуль)      
VІ тарауды қайталауға арналған жаттығулар      
Бақылау жұмысы №10 «Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі»      
Қатемен жұмыс.Қос теңсіздіктер      
VІ тарау. Координаталық жазықтық 13 сағ
Қиылысатын түзулер.Вертикаль бұрыштар      
Перпендикуляр түзулер. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық      
Паралель түзулер      
Перпендикуляр және паралель түзулерге есептер шығару      
Координаталық жазықтық      
Координаталары бойынша нүктені салу. Өздік жұмыс№11      
Графиктер      
Графиктерді салуға есептер шығару      
Осьтік симметрия      
Центрлік симметрия      
Бағанды диаграммалар.      
Бақылау жұмысы №11 «Координаталық жазықтық»      
№11 бақылау жұмысына қателермен жұмыс.Осьтік және центрлік симметрияға есептер      
VІІ тарау. Функция. Сызықтық функция 15 сағ
Функция. Функция анықталу облысы, мәндерінің жиыны      
Функцияның формуламен берілуі      
Функцияның формуламен берілуіне есептер шығару.Тест №3      
Функцияның кесте арқылы берілуі      
Функцияның кестесін құруға жаттығулар орындау      
Функцияның графикпен берілуі      
График тұрғызуға жаттығулар орындау. Өздік жұмыс№12      
Сызықтық функция және оның графигі      
ІV тоқсан – 46 сағат
Сызықтық функцияның графигін түрғызуға есептер шығару.      
Сызықтық функцияның дербес жағдайлардағы графигі      
Сызықтық функциялар графиктерінің өзара орналасуы      
Тұрғызылған сызықтық функция графигінің формуласын анықтауға жаттығулар орындау      
     
VІІ тарауды қайталауға арналған жаттығулар      
Бақылау жұмысы №12 «Сызықтық функция»      
№12 бақылау жұмысына қателермен жұмыс.Сызықтық функция графиктерін салу      
VІІІ тарау. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері 21 сағ
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу және қасиеттері      
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі      
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері      
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу      
Теңдеулер жүйесіндегі теңдеулердің графиктері болатын түзулердің өзара қиылысуына есептер      
Теңдеулер жүйесіндегі теңдеулердің графиктері болатын түзулер өзара паралель не беттесетініне есептер.Өздік жұмыс№13      
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу      
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешуге жаттығулар орындау.      
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешуге есептер шығару      
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешуге қайталау есептері.Алмастыру тәсілі      
Бақытау жұмысы №13 «Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер»      
Қатемен жұмыс.Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу      
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешуге жаттығулар орындау      
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешуге есептер шығару      
Сандарды олардың қосындысы мен айырымы арқылы табу Өздік жұмыс №14      
Мәтінді есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі арқылы шығару      
Қозғалыс есептерін екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі арқылы шығару      
Қолданбалы есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі арқылы шығару      
VIII тарауды қайталауға арналған жаттығулар      
Бақылау жұмысы №14 «Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі»      
Қатемен жұмыс.Мәтінді есептер шығару      
6-сыныптағы математика курсын қайталау 18сағ
Қатынастар мен пропорция.      
Тура және кері пропорционал шамаларға есептер шығару      
Рационал сандар      
Рационал сандарға амалдар қолдану      
Өрнектер және теңбе-теңдіктер      
Алгебралық өрнектерқұру арқылы есептер шығаруӨздік жұмыс №15      
Сызықтық теңдеулер шешу      
Сызықтық теңдеулер арқылы есептер шығару      
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу      
Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер мен теңдіктер      
Кординаталық жазықтық      
Сызықтық функция және оның графигі      
Бақылау жұмысы№15 «6-сыныптағы математика курсын қайталау»      
Қатемен жұмыс.Теңдеулер жүйесі арқылы есептер шығару      
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін шешу      
Сызықтық теңдеу жүйелеріне есептер шығару      
Жазықтықтағы координаталар Тест №4      
Қайталау есептерін шығару      
Барлығы 204 сағ
               

Бақылау жұмысы-14 Өздік жұмыс-16 Тест жұмысы-4

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
барлығы 204 сағат, аптасына 6 сағат). | 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных