Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Вид і номер транспортного засобу __________________________________________
 

Відповідальний за супроводження __________________________________________

(військове звання, прізвище, ініціали)

Час відправлення ______год. _______ хв. “____”________________20__ року

 

Час доставки ______год. ________ хв. “____”_______________20__ року

 

№№ пп   Найменування військового майна   Вид тари або упаковки Відправлено Здано   Номер наряду Пункти здавання (доставки) вантажу
  місць   маса   місць   маса
                   

 

Зворотний бік

                   

 

Відправник _________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

Командир (водій, супроводжувач) _____________________________________

(підпис)

 

Вказане у супровідному листі військове майно одержав повністю (у разі виявлення нестачі вказати, у чому вона виражена) ___________________________

___________________________________________________________________

 

Одержувач _________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

Продовження додатка 1

Пояснення до форми 62

 

1. Супровідний лист на перевезення (далі – супровідний лист) призначений для контролю за зберіганням вантажу, який перевозиться, і встановлення відповідальності водія (супроводжувача) або командира екіпажу за військове майно, які перевозяться.

2. Супровідний лист застосовується у військовій частині та на складі з’єднання (органу військового управління).

3. Супровідний лист складається вантажовідправником у двох примірниках на кожний транспортний засіб (автомобіль, літак, судно, вагон). Перший примірник вручається водію (супроводжувачу) або командиру екіпажу під підпис у другому примірнику. Другий примірник залишається у вантажовідправника.

4. Завантаження військового майна на кожний транспортний засіб, а також записи в супровідних листах робляться у присутності водія (супроводжувача) або командира екіпажу.

5. Після прибуття до місця призначення водій (супроводжувач) або командир екіпажу здає вантажоодержувачу доставлене військове майно під підпис у супровідному листі, який передається вантажовідправнику.

6. У разі виявлення втрати або псування військового майна робиться відмітка у супровідному листі та негайно проводиться службове розслідування у встановленому порядку.

7. Під час доставки військового майна повітряним транспортом безпосадковим способом у графі 9 вказуються координати та час викидки вантажу, що засвідчуються підписами командира екіпажу і штурмана літака.

8. У разі втрати супровідного листа водій (супроводжувач) або командир екіпажу повідомляє про це начальника колони (приймальника вантажу або військового коменданта дорожньої дільниці, залізничної станції, населеного пункту, порту), який перевіряє вантаж, і оформлює актом факт втрати листа. Копія акта висилається вантажовідправнику, а водію (супроводжувачу) або командиру екіпажу видається новий лист на фактичну наявність військового майна.

 

 

Продовження додатка 1

Стандарт 210х297, 210х148 Форма 63

 

______________________________________

військова частина (склад, база)

 

Пакувальний лист

до місця № ________ за нарядом (накладною) № _________________________

Вид упаковки_______________________________________________________

Маса ______________________________________________________________

 

№№ пп Найменування військового майна Код номенклатури Одиниця виміру Категорія (сорт) Кількість Маса нетто Примітка
               

Зворотний бік

               

 

Упакував ______________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Упаковку перевірив _____________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______________20___ року

 

Пояснення до форми 63

 

1. Пакувальний лист призначений для контролю повноти і цілості військового майна, яке упаковано в тару (ящик, тюк, контейнер тощо), і закріплення відповідальності за особами, які здійснювали упаковку.

2. Пакувальний лист застосовується на всіх складах Збройних Сил України. Він складається вантажовідправником у двох примірниках, перший з яких вкладається в тару разом з військовим майном, а другий залишається на складі.

3. У разі виявлення розбіжності вмісту тари з даними пакувального листа вантажоодержувач складає акт (форма 4, додаток 1 до цього Керівництва), додає до нього пакувальний лист і направляє їх вантажовідправнику для виявлення причини розбіжностей.

Якщо у разі приймання військового майна жодних розбіжностей не виявлено, пакувальний лист знищується.

Продовження додатка 1
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных