Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Стандартизація розчину натрій гідроксиду за хлоридною кислотою.
Питання для підготовки до лабораторних робіт.

1. Сутність титриметричного аналізу. Молярна маса еквіваленту, фактор еквівалентності. Титрант, титрування. Вимоги до реакції титрування. Класифікація титриметричних методів за реакцією титрування.

2. Класифікація титриметричних визначень за способом виконання: пряме титрування, зворотне титрування, титрування замісника.

3. Сутність і характеристика методу піпетування і методу окремих наважок. Розрахунки в титриметрії.

4. Стандартні розчини, способи приготування. Вимоги до стандартної речовини. Способи вираження концентрації стандартних розчинів: молярна концентрація еквіваленту, титр, титр за визначуваною речовиною, зв’язок між ними.

5. Визначення точки еквівалентності.

6. Криві титрування: лінійні та логарифмічні; теоретичні та експериментальні, їх використання.

7. Метод кислотно-основного титрування. Робочі розчини, їх приготування і стандартизація. Індикатори в методі кислотно-основного титрування, вимоги до них. Показник індикатора (рТ). Вибір індикатора.

8. Загальна характеристика методу кислотно-основного титрування. Застосування в аналізі об’єктів навколишнього середовища.

Робота 1.

Стандартизація розчину натрій гідроксиду за хлоридною кислотою.

Завдання для самостійної роботи:

1. Розрахувати значення молярної маси еквіваленту натрій гідроксиду і хлоридної кислоти:

NaOH + HCl = NaCl + H2O.

2. Розрахувати рН

а) 0,1М розчину HCl;

б) 0,1М розчину NaOH.

3. Титр розчину HCl за NaOH рівний 0,000186 г/мл. Розрахувати:

а) молярну концентрацію HCl, CHCl;

б) титр розчину кислоти, THCl;

в) масу HCl, що міститься в 1л розчину.

 

Обладнання і реагенти:

Піпетки, бюретка, конічні колби для титрування, мірний циліндр.

Хлоридна кислота, HCl, 0,1000М стандартний розчин.

Натрій гідроксид, NaOH, 0,1М розчин.

Індикатори: метиловий оранжевий, 0,1%-ний водний розчин;
фенолфталеїн, 0,1%-ний розчин в 60%-ному етанолі.

Виконання визначення

1. Титрування з метиловим оранжевим. У ретельно вимиту і потім промиту розчином натрій гідроксиду бюретку наливають розчин натрій гідроксиду. Промивають піпетку розчином НС1, відбирають піпеткою 10,00 мл цього розчину і переносять у конічну колбу для титрування , додають мірним циліндром 20 мл дистильованої води, 1 - 2 краплини метилового оранжевого і титрують розчином гідроксиду натрію до зміни забарвлення розчину з червоного на жовтий. Титрують не менше трьох разів. Результати трьох титрувань повинні відрізнятися один від одного не більше, ніж на 0,10 мл.

2. Титрування з фенолфталеїном. У колбу для титрування поміщають піпеткою 10,00 мл стандартного розчину НС1, 2 - 3 краплі фенолфталеїна і титрують розчином гідроксиду натрію до блідо-рожевого забарвлення, стійкого протягом 30 с. Титрувати потрібно по можливості швидко, розчин не слід перемішувати занадто інтенсивно, щоб уникнути поглинання розчином СО2 з повітря.

Концентрацію розчину NaOH розраховують за формулою

,

де С НСІ – молярна концентрація розчину хлоридної кислоти, моль/л;

V НСІ об’єм розчину хлоридної кислоти, мл;

V NаОН – об’єм розчину натрій гідроксиду, мл.

 

Оформлення роботи.

Записати в зошиті:


1. Номер, тему та назву роботи.

2. Відповіді на завдання 1 – 3.

3. Методику проведення аналізу.


4. Рівняння реакції титрування.

5. Експериментальні дані.

6. Розрахунок концентрації розчину NaOH.


 


Робота 2.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных