Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


наступному за періодом, за який виявлено помилку
ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума
Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):  
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:  
винагорода (премія) за надання послуг з управління активами інститутів спільного інвестування 02.1  
винагорода (премія) компанії з управління активами за надання послуг з управління активами страхових компаній 02.2  
винагорода за надання послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів 02.3  
комісійна винагорода за операціями з фінансовими інструментами 02.4  
Інші доходи 03 ІД  
Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)  
Витрати операційної діяльності, у тому числі:  
собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) 05.1  
інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)  
адміністративні витрати 06.1  
витрати на збут 06.2  
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, у тому числі:   06.3  
проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України   06.3.1  
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати 06.4 ІВ  
Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від’ємне значення рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) рік)5 06.5  
Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+, -)  
Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -) 08 ТП  
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-)   09 ПЗ  
Податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)      
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) х___6/100)    
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів   12 ТП  
Зменшення нарахованої суми податку 13 ЗП  
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 – рядок 13)  
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2      
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-)2  
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період   17 ПН  
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2      
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18)2
Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи - платника консолідованого податку   20 АВ  
Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової деклараціїз податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період)2    
Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21)2  
Авансовий внесок (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства – рядок 13.1 – рядок 13.2 – рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)/12), що підлягатиме сплаті щомісячно  

Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок(ки)

ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 24 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої)))    
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 01 х 5%) (переноситься до рядка 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої))  
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 11 розділу ІІ Податкового кодексу України (переноситься до рядка 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої))  
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється ((від’ємне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової деклараціїз податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + від’ємне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової деклараціїз податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 27 Податкової деклараціїз податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої)))    
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 29 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої)))    
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 05 х 5%) (переноситься до рядка 30 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої))  
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України (переноситься до рядка 31 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої))  
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від’ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 32 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої)))    
 
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення ((рядок 23 х___7 – рядок 23 х___7 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 34 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої)))  
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 09 х 5%) (переноситься до рядка 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої))  
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилок(ки) переноситься до рядка 36 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої))  
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від’ємне значення (рядок 23 х___7 – рядок 23 х___7 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної/звітної нової/консолідованої)))  

№ з/п Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків8
  20_____ рік 20_____ рік
  березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень січень лютий
                       
                       

_________________________

1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відповідно до статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

5 Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року відображається без урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, попереднього звітного (податкового) року.

6 Зазначається основна ставка податку на прибуток, встановлена статтею 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

7 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства щомісячно нараховано суму авансових внесків з податку на прибуток.

8 У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляються:

у рядку 1 – позначка „+” напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);

у рядку 2 – сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісячно.

 

Керівник (уповноважена особа) ___________________ (підпис) М. П. _______________________ (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)   ______________________ (підпис)     _______________________ (ініціали, прізвище)

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных