Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Ознаки англо-американської сім`ї права
o наступність права (на думку англійців довголіття правової норми засвідчує її обґрунтованість та авторитетність в суспільстві, також наступність права передбачає пошук логічного зв’язку між старими прецедентними нормами та новими справами);

o відсутність рецепції римського права;

o суддівський за своєю природою та змістом характер права;

o менш абстрактний характер норм ніж у романо-германському праві;

o виокремлення в англо-американському праві прецедентного та статутного права;

o існування права справедливості;

o важливість поділу на матеріальне та процесуальне право ( характерною є розвиненість судового процесу, на підставі якого і розвиваються матеріальні норми);

o непоширеність кодифікації

На думку А. Саїдова, особливості англо-американського права знаходять вияв в наступних специфічних рисах:

o англійське загальне право на відміну від романо-германського права розвивалося не в університетах, не вченими-юристами, не доктринально, а юристами-практиками. Звідси деяка стихійність і багатоаспектність правового масиву, відсутність раціональних початків і строгої логіки в його побудові. Держави сім'ї загального права не сприйняли римське право, в якому чільне положення відведено праву цивільному. Отже, у цих країнах немає поділу права на публічне і приватне. Але існують такі, що історично склалися загальне право і право справедливості, що відбивається на системі розгляду справ у судах;

o норми загального права народжувалися при розгляді королівськими судами конкретних справ, тому вони менш абстрактні і розраховані на вирішення конкретних спорів, а не на встановлення загальних правил поведінки на майбутнє. Таким чином, для правової сім'ї загального права не характерна кодифікація. Навіть якщо в окремих країнах даної сім'ї є кодекси, вони істотно відрізняються від кодексів держав романо-германського права;

o в країнах англо-американської правової сім'ї процвітає судовий прецедент. Норми права створюються суддями при винесенні рішень по конкретних справах. На відміну від суддів країн романо-германської правової сім'ї суддя країни загального права «приміряє» конкретну справу не до правилами діючої норми права, а до існуючих подібним судових прецедентів;

o законодавство як джерело права поступово займає більш важливе, ніж раніше, місце в правовій системі країн англо-американської правової сім'ї загального права. Зростає роль закону, помітний вплив забезпечує міжнародне європейське право. Змінюються правові концепції та підходи англійських юристів до правотворчості і правозастосування. Незважаючи на швидкий розвиток законодавства, за останні півтора століття зберігається принцип, згідно з яким норма закону набуває реального сенсу після застосування її у суді. Тому прецедент продовжує відігравати у англійському праві пріоритетну роль;

o сучасне правове регулювання процесу розгляду справ у судах, хоча і закріплено на рівні закону, розроблялося суддями. Наприклад, в Англії закони про відправлення правосуддя розробляються спеціально створеними для цього комітетами, в які поряд з іншими суб'єктами входять і судді;

o для правової сім'ї загального права характерна наявність інституту суду присяжних. Хоча присяжні пізніше були сприйняті і романо-германським правом, даний інститут залишив незгладимий відбиток на праві Англії та США.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных