Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки
6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

(програма професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»), 6.030510. «Товарознавство і торговельне підприємництво»

(програма професійного спрямування«Товарознавство та експертиза в митній справі»), 6.030510і «Товарознавство і торговельне підприємництво»

(програма професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність» (і)), 6.030510.і «Товарознавство і торговельне підприємництво»

(програма професійного спрямування«Товарознавство та експертиза в митній справі» (і))

Назва змістового модуля (розділу), теми Аудиторні заняття Позааудиторна робота
з/п лекція практичні заняття індивідуально-консультатив-на робота самостійна робота студентів
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
1. Поняття комерційного права, його місце в системі права України. Комерційна діяльність *     *
2. Державне регулювання і контроль у сфері комерційної діяльності       *
3. Правовий статус суб’єктів комерційної діяльності * *   *
4. Організація і припинення комерційної діяльності       *
5. Правове регулювання відносин власності у сфері комерційної діяльності ** **   *
6. Правове регулювання договірних відносин у сфері комерційної діяльності * *   *
7. Відповідальність суб’єктів комерційної діяльності       *
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
8. Внутрішня торгівля та її види       *
9. Правове регулювання роздрібної торгівлі окремих видів       *
10. Правове регулювання зовнішньої торгівлі       *
11. Форми організації ринку та її правове забезпечення       *
12. Кредитно-розрахункові відносини у сфері комерційної діяльності       *
13. Захист прав та законних інтересів суб’єктів комерційної діяльності * *   *
14. Захист прав споживачів       *

** - для студентів напряму підготовки 6.030510. «Товарознавство і торговельне підприємництво»

(програма професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі»)
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных