Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи обладнання і технологічного регламенту та методи їх усунення.
Відхилення від НТР Можливі причини відхилень Методи усунення відхилень від НТР Виконавець
1. Підвищення температури хвостових газів перед турбіною більше 700 0С 1. Збільшення кількості природного газу, що надходить в камеру згоряння турбіни (УКЗТ). 1. Зменшити кількість природного газу на УКЗТ регулятором швидкості. При неможливості виконання цієї операції зменшити навантаження на агрегат. машиніст к/у, оператор ДПК  
2. Підвищення температури навколишнього повітря або зниження барометричного тиску. 1. Знизити температуру ХГ перед турбіною, зменшивши витрату ПГ в УКЗТ. При неможливості зниження температури перед турбіною провести розвантаження агрегату. машиніст к/у, оператор ДПК    
3. Відсутня або недостатня подача пари в трубопровід ХГ перед турбіною. 1. Відкрити або збільшити подачу пари на турбіну. машиніст к/у
2. Збільшення навантаження двигуна ФАЗ-800 в процесі роботи більше 600 кВт. 1. Зниження температури ХГ перед турбіною. 2. Підвищення температури навколишнього середовища або зниження барометричного тиску. 1. Збільшити температуру газів перед турбіною за рахунок УКЗТ. 2. Знизити тиск за нагнітачем до встановлення нормального навантаження на двигун ФАЗ-800, розвантаживши агрегат.   машиніст к/у   машиніст к/у, оператор ДПК  
3. Зниження тиску ПГ на вході в цех. 1.Через начальника зміни вимагати підвищення тиску ПГ на вході в цех. 2.Регулятором швидкості збільшити витрату ПГ в КЗТ до встановлення нормального навантаження на двигун. машиніст к/у   машиніст к/у
3. Зниження температури газоподібного аміаку після підігрівача.     1. Несправність регулятора температури.     1. Перевести регулювання температури на байпас і усунути несправність регулятора.   апаратник окислення, черговий слюсар КВПіА
2. Несправність регулятора тиску пари Р=5,0 кгс/см2.   1. Перевести регулювання пари на байпас і усунути несправність регулятора.   апаратник окислення, оператор ДПК  
3. Незадовільна робота конденсатовідвідника на виході конденсату з підігрівача. 1. Перейти на байпасну видачу конденсату з теплообмінника. При неможливості підвищення температури до норми розвантажити агрегат. апаратник окислення    
4. Залилась рідким аміаком дистиляційна колонка.   1. Збільшити продувку з дистиляційної колонки. апаратник окислення
4. Коливання рівня рідкого аміаку у випарнику. 1. Вийшов з ладу регулятор рівня або регулятор тиску газоподібного аміаку.     1. Перевести роботу регулятора рівня або регулятора тиску на байпас з контролем рівня або тиску по приладах, встановлених по місцю. 2. Усунути несправність регуля- тора після чого включити його в роботу. апаратник окислення, оператор ДПК     черговий слюсар КВПіА  
2. Накопичення у випарнику або у рівнемірній колонці масла, каталізаторного пилу.     1. Продути випарник та рівнемірну колонку, не допускаючи зниження рівня у випарнику нижче 30 %. 2. Збільшити продувку з випарника. апаратник окислення  
3. Не сходить конденсат з випарника. 1. Перевірити роботу конденсатовідвідника. 2. Закрити арматуру на лініях пари у випарники резервних агрегатів. апаратник окислення   ---//---  
5. Зниження температури на сітках контактного апарату менше 850 оС.   1. Зниження вмісту аміаку в АПС.   1.Збільшити вміст аміаку в АПС в допустимих межах.   апаратник окислення , оператор ДПК
2. Зниження температури АПС. 1. Привідкрити байпасну засувку на повітроохолоджувачі ГТТ-3М   машиніст к/у
3. Пропуск через електрозасувку Ду-106 на лінії видачі аміаку в мережу. 1. Електрозасувку Ду-106 дозакрити вручну.     апаратник окислення  
4. Пропуск аміаку через відсікач свічки на вході газоподібного аміаку в змішувач.     1. Дозакрити відсікач свічки вручну. 2. При неможливості усунути несправність відсікача, зупинити технологію та зробити ревізію відсікача. начальник зміни,оператор ДПК, черговий слюсар КВПіА  
5. Збільшилась температура газоподібного аміаку після підігрівача   1.Зменшити температуру газоподібного аміаку після підігрівача, для чого зменшити витрату пари в підігрівач. апаратник окислення, оператор ДПК  
6. Підвищення температури на сітках конта- ктного апарату більше 910 оС.   1. Збільшення вмісту аміаку в АПС.   1. Зменшити вміст аміаку в АПС в допустимих межах.   Оператор ДПК    
2. Підвищення температури АПС.   1. Прикрити байпасну засувку на повітроохолоджувачі ГТТ-3М. При виконанні цієї операції слідкувати за температурою на сітках контактного апарату, не допускати її зниження менше 850 0С оператор ДПК, машиніст к/у апаратник окислення,  
3. Зниження температури газоподібного аміаку після підігрівача нижче 90 оС. 1. Збільшити температуру аміаку після підігрівача в межах норми. оператор ДПК  
7. Підвищення температури АПС на вході в контактний апарат. 1. Форконтакт на стінках змішувач     1. Зупинити технологію, продути повітрям. 2. Повторно включити технологію з швидким підняттям навантаження більше 5000 м3/год по аміаку. 3. Якщо форконтакт повториться, зупинити технологію для чистки поверхні фільтрів та стінок змішувача. начальник зміни, оператор ДПК, апаратник окислення     ---//---    
2. Підвищення температури нітрозних газів після окислювача або котла Г-420БПЕ. 1. Зупинити технологію для перевірки стану вхідної газової камери котла нітрозних газів і усунення пропуску нітрозних газів із вхідної камери у вихідну. Після чого технологію включити в роботу.   ---//---  
8. Підвищений вміст оксидів азоту в азотній кислоті після віддувної колони. 1. Недостатня витрата повітря в віддувну колону. 1. Збільшити витрату в межах допустимих норм.   оператор ДПК апаратник абсорбції 6р.
2. Зниження рівня кислоти в віддувній колоні, що призводить до пропуску газу з кислотою. 1. Перевести видачу кислоти на байпас та перевірити регулятор рівня. апаратник абсорбції 6р., черговий слюсар КВПіА
9. Зменшення масової концентрації азотної кислоти після віддувної колони.   1. Зниження вмісту аміаку в АПС. 1. Збільшити вміст аміаку в АПС в межах допустимих норм. оператор ДПК  
2. Підвищення витрати знесоленої води на зрошення абсорбційної колони.     1. Зменшити витрату знесоленої води.     оператор ДПК  
3. Кислота з холодильників-конденсаторів подається на тарілку з невідповідною концентрацією кислоти на ній. 1. Перевести подачу кислоти після холодильників-конденсато-рів на відповідну по концентрації кислоти тарілку абсорбційної колони.     апаратник абсорбції 6р.  
4. Недостатня витрата повітря в трубопровід нітрозних газів для повного окислення оксиду азоту. 1. Збільшити витрату повітря в трубопровід нітрозних газів для повного окислення оксиду азоту.     апаратник абсорбції 6р.  
5. Збільшилась температура нітрозних газів після холодильників-конденсаторів і температура кислоти в кубовій частині абсорбційної колони.     1. Збільшити витрату оборотної води на абсорбційну колону. 2. Зменшити температуру оборотної води перед абсорбційною колоною через диспетчера підприємства. 3. Збільшити тиск оборотної води перед абсорбційною колоною через диспетчера підприємства.   апаратник абсорбції 6р. нач. зміни, оператор ДПК    
6. Пропуск пари через пароперегрівач або трубчатку котла Г-420БПЕ. Рішення про подальшу роботу агрегату приймається керівництвом цеху.   начальник цеху
10. Підвищений вміст оксидів азоту в хвостових газах після котлів КУГ-66 або Г-400 ПЕ. 1. Підвищений вміст оксидів азоту після абсорбційної колони. 1. Привести у відповідність з нормами режим абсорбції.   апаратник абсорбції 6р., оператор ДПК
2. Порушення герметичності між трубним та міжтрубним просторами ПХГ.   1. Рішення про можливість подальшої роботи агрегату приймається керівництвом цеху в залежності від вмісту оксидів азоту в ХГ. начальник цеху  
3. Наявність байпасів мимо каталізатора в реакторі. ---//---     начальник цеху  
4. Зменшилась активність каталізаторів в РСО. 1. Збільшити температуру хвостових газів на вході в РСО.   апаратник окислення оператор ДПК
5. Недостатня витрата аміаку в РСО.   1. Збільшити витрату аміаку в РСО.   ---//---
11. Підвищений вміст аміаку в хвостових газах після РСО. 1. Зменшився вміст оксидів азоту в хвостових газах після абсорбційної колони. 1. Зменшити подачу аміаку в РСО.     оператор ДПК, апаратник окислення  
2.Зменшилась активність каталізатора.   1.Рішення про можливість подальшої роботи агрегату приймається керівництвом цеху.   начальник цеху  
12. Зниження температури ХГ після РСО. 1. Знижена активність каталізатора в процесі тривалої роботи. 1. Збільшити температуру хвостових газів перед РСО в межах норм на 10-15 0С. оператор ДПК, апаратник окислення
2. Попадання кислоти з ПХГ з хвостовими газами. 1. Здренувати кислоту з підігрівача хвостових газів.   апаратник абсорбції 6р.  
3. Зависання кислоти в абсорбційній колоні.   . 1. Збільшити зрошення абсорбційної колони, в разі необхідності провести розвантаження агрегату.   оператор ДПК    
13. Збільшення перепаду тиску “повітря-газ” понад 2,0 кгс/см2.   1. “Підвисання” рідини в абсорбційній колоні.     1. Зменшити навантаження та збільшити витрату знесоленої води на зрошення. Після усунення підвисання відновити навантаження агрегату та зрошення абсорбційної колони   оператор ДПК, апаратник абсорбції 6р.  
2. Накопичення конденсату в підігрівачі хвостових газів. 1. Продути через дренажі підігрівач хвостових газів.   апаратник абсорбції 6р.  
3. Залилась віддувна колона через несправність регулятора рівня. 1. Перевести видачу кислоти з віддувної колони на байпас, підтримуючи рівень вручну. 2. Налагодити регулятор рівня. оператор ДПК, апаратник абсорбції 6р., черговий слюсар КВПіА  
14. Зниження тиску повітря для потреб КВПіА.   1. Зниження тиску повітря КВПіА в загальноцеховій мережі 1. Вимагати через диспетчера підприємства підняти тиск повітря КВПіА. 2. Подати технологічне повітря в цехову мережу повітря КВПіА.   начальник зміни   апаратник окислення
15. Підвищення рівня в котлах. 1. Несправний регулятор рівня.   1.Перевірити роботу регулятора рівня, перевести живлення котла на байпас. В разі неможливості зниження рівня провести зупинку агрегату.   апаратник окислення (котли), слюсар КВПіА  
2. Підвищений вміст солей в котловій воді. 1. Збільшити продувку котла по лініях безперервної та періодичної продувки.   апаратник окислення (котли)  
16. Зниження рівня в котлах. 1. Зупинився працюючий насос та не включився резервний. 1. Включити резервний насос. Вияснити причину зупинки та усунути несправність.   апаратник окислення (котли)
2. Несправний регулятор рівня.   1. Перейти на ручне регулювання, слідкуючи за рівнем по водомірному склу. Усунути несправність та перейти на автоматичне регулювання. При неможливості тримати рівень в котлі провести зупинку агрегату.   апаратник окислення (котли), оператор ДПК, черговий слюсар КВПіА
17. Зниження рівня хімочищеної води в деаераторі. 1. Зниження тиску або припинення подачі хімочищеної води з цеху ХПВ 1. Вимагати від цеху ХПВ підняти тиск або збільшити витрату хімочищеної води.   2. Закрити продувку котлів, зменшити тиск пари в котлах.   3. У випадку коли рівень в деаераторі буде і далі знижуватись, розвантажити агрегати, при необхідності приступити до зупинки агрегатів.   начальник зміни   апаратник окислення 6р. (котли)   начальник зміни  
18. Відсутність реєстрації даних на вторинному приладі. 1. Несправність пера.   1. Замінити перо.   черговий слюсар КВПіА, оператор ДПК.
2. Закінчилось чорнило.   1. Залити чорнило.
19. Не реагує на зміну параметра вторинний прилад. 1. Несправність датчика.   1. Замінити датчик. черговий слюсар КВПіА   ---//---     ---//---    
2. Забруднилась поверхня направляючої по якій переміщується стрілка параметру.   1. Почистити направляючу.  
3. Зіскочила нитка приводу, який переміщує стрілку перемінної.   1. Замінити вторинний прилад.
21. Відсутня протяжка діаграм на приладах. 1. Відсутнє живлення.   1. Подати живлення на механізм, який переміщує діаграму. черговий слюсар КВПіА   ---//---     ---//---
2. Перекосилась діаграма. 1. Встановити перфорацію діаграми на привід.
3. Відмовив редуктор приводу. 1. Замінити редуктор.
22. Відсутні покази приладу КСП-4. 1. Обірвалась нитка приводу стрілки. 1. Відновити нитку.   черговий слюсар КВПіА   ---//---   ---//---
2. Відсутній сигнал від датчика.   1. Перевірити датчик і “продзвонити” компенсаційний провід.
3. Відмовив двигун приладу.   1. Замінити двигун або прилад.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных