Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Для провідників пасажирських вагонів
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ

КРИВОРІЗЬКА ПАСАЖИРСЬКА ВАГОННА ДІЛЬНИЦЯ

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

З охорони праці № 6

Для провідників пасажирських вагонів

 

 

м. Кривий Ріг

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ

КРИВОРІЗЬКА ПАСАЖИРСЬКА ВАГОННА ДІЛЬНИЦЯ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом начальника пасажирської

вагонної дільниці

від __________. № _____

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

З охорони праці № 6

для провідників пасажирських вагонів

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ|спільні| |

 

Ця інструкція є|з'являється,являється| нормативно правовим актом по охороні праці, яка діє в межах Криворізької пасажирської вагонної дільниці.

1.1. До самостійної роботи провідника пасажирського вагону (далі – провідника) допускаються особи|обличчя,лиця| не молодше 18 років, що мають професійну підготовку і що пройшли|минули,спливли|:

- попередній медичний огляд (при ухиленні від проходження медичних оглядів працівник не допускається до виконання трудових обов'язків);

- навчання;

- вступний і первинний інструктаж на робочому місці по охороні праці, протипожежний інструктаж;

- стажування;

- перевірку знань по охороні праці, електробезпеці та пожежній безпеці.

В процесі роботи провідник повинен проходити:

- повторні, не рідше одного разу в три місяці, при необхідності позапланові і цільо-ві інструктажі по охороні праці;

- чергову і позачергову перевірку знань вимог охорони праці;

- періодичні медичні огляди в установленому порядку; медопосвідчення працівни-ків, пов'язаних з рухом поїздів виконується згідно Наказу МТЗУ №240;

- періодичне навчання і перевірку знань по пожежно-технічному мінімуму не рідше одного разу на рік;

- перевірку знань по електробезпеці один раз в рік.

1.2. Провідник повинен проходити періодичне, не рідше одного разу на рік, навчан-ня по наданню першої медичної допомоги потерпілим.

1.3. Провідник повинен мати III групу по електробезпеці.

Провідник, що обслуговує хвостовий пасажирський вагон, повинен мати посвідчен-ня на право виконання обов'язків провідника хвостового вагону і стаж роботи на по-саді провідника не менше 1 року.

1.4. Провідник повинен знати:

- дії на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що виникають під час роботи;

- вимоги виробничої санітарії, електробезпеки і пожежної безпеки при підготовці пасажирського вагону (далі - вагону) в рейс і на шляху прямування;

- видимі і звукові сигнали, що забезпечують безпеку руху, знаки безпеки і порядок огородження рухомого складу;

- вимоги безпеки при експлуатації систем опалювання, водопостачання, вентиляції і кондиціонування повітря, освітлення, холодильних установок, електрообладнання, гальмівного устаткування, пожежної сигналізації, установок пожежогасіння, первин-них засобів пожежогасіння і іншого обладнання;

- місця зберігання аптечки з необхідними медикаментами і перев'язувальними матеріалами.

1.5. Провідник повинен:

- виконувати тільки ту роботу, що входить в його обов'язки або роботу доручену начальником поїзду;

- застосовувати безпечні прийоми виконання робіт, а також засоби індивідуального і колективного захисту;

- утримувати в справному стані і чистоті внутрішнє вагонне обладнання, знімний інвентар, та формений і спеціальний одяг;

- виконувати вимоги заборонних, попереджувальних, вказівних і приписуючих знаків, написів, а також сигналів, що подаються машиністами, водіями транспортних засобів, складачами поїздів і іншими працівниками залізничного транспорту;

- бути гранично уважним в місцях руху транспорту;

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку і режиму праці і від-починку;

- уміти надавати першу допомогу потерпілим;

- знати і дотримуватись вимог даної Інструкції.

1.6. Під час роботи на провідника можуть впливати наступні основні небезпечні
і шкідливі виробничі фактори:

- рухомий залізничний склад (далі - рухомий склад), транспортні засоби;

- підвищене значення напруги електричного струму, замикання якого може відбутися крізь тіло людини;

- підвищене запилення повітря робочої зони;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищена рухливість повітря;

- підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;

- підвищена температура поверхонь опалювального обладнання, води; знижена температура поверхонь зовнішнього обладнання вагону; розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі;

- емоційні перевантаження.

На провідника можуть впливати біологічні, небезпечні і шкідливі виробничі фак-тори (патогенні мікроорганізми) при контакті з постільним приладдям і постільною білизною.

1.7. Провідники пасажирського вагону, повинні забезпечуватися наступним спеціальним одягом і взуттям:

- халат бавовняний — 2 штуки; 1 раз на рік

- рукавиці комбіновані — 1пара в місяць

- рукавички гумові — 2 пари на рік.

1.8. Провідники пасажирського вагону, що перебувають у відстої і ремонті:

- халат бавовняний — 1шт на рік

- рукавиці брезентові — 1пара на 3 місяці;

Взимку додатково повинні видаватися:

- куртка бавовняна на утепленій прокладці -1 раз на 3 роки

- чоботи утеплені - 1 на 3 роки

При виконанні робіт на залізничних коліях провіднику повинні, видаватися сигнальний жилет.

1.9. В цілях пожежної безпеки провідник повинен знати:

- сигнали пожежної тривоги і способи повідомлення про пожежу. Перед відправ-ленням в рейс необхідно перевірити справність роботи пожежної сигналізації та установки пожежогасіння, а на шляху прямування необхідно стежити за їх справністю. Пожежна сигналізація і установка пожежогасіння повинні постійно зна-ходитись в черговому режимі;

- типи наявних у вагонах переносних вогнегасників по виду використовуваних в них вогнегасних речовин, їх технічні характеристики і порядок роботи з ними при пожежі. Перед відправленням в рейс вогнегасники повинні бути справні, опломбовані і вказані терміни їх випробувань.

1.10. В цілях пожежної безпеки не допускається:

- палити у вагонах;

- перевозити і зберігати вибухонебезпечні речовини, легкозаймисті і горючі рідини;

- застосовувати для освітлення відкритий вогонь (свічки без ліхтарів, гасові лампи і інше);

- застосовувати для приготування їжі і інших потреб примуси, спиртні пальники, газові прилади, а також праски, електричні чайники, плитки і інші електропобутові прилади, не передбачені електричною схемою електроустаткування вагону;

- захаращувати речами шляхи евакуації пасажирів (коридори і тамбури вагону);

- зберігати біля котла, у нішах кип’ятильника, матеріали, що можуть горіти;

- сушити одяг та інші речі в котельних приміщеннях, на електричних печах, кип’я-тильниках;

- допускати до поїздки пасажирів з вибухонебезпечними, легкозаймистими і горю-чими рідинами.

Провідник повинен контролювати виконання вимог пожежної безпеки пасажирами.

1.11. Провідник повинен стежити за справністю спеціального одягу та термінами його носіння.

1.12. Особистий одяг і спеціальний одяг необхідно зберігати окремо один від од-ного.

Під час чергування провідник повинен бути охайно одягненим, носити чистий формений і спеціальний одяг.

Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки теплою водою з милом перед їжею, а також після кожного прибирання вагону і прийому викорис-таної постільної білизни.

Після прибирання туалетів, а також у разі виявлення хворого з підозрою на інфек-ційне захворювання повинна проводитися додаткова гігієнічна обробка рук із засто-суванням дезинфікуючих засобів і подальшим миттям теплою водою.

1.13. Провіднику необхідно дотримуватись санітарних вимоги до умов зберігання і прийому їжі. Воду пити тільки кип'ячену або бутильовану. Відпочивати і приймати їжу слід в купе для відпочинку, що має відповідне устаткування. Спати слід на ниж-ній полиці в купе для відпочинку, використовуючи постільну білизну.

1.14. При знаходженні на залізничних коліях провідник повинен дотримуватись наступних вимог:

- до місця роботи і з роботи проходити тільки по спеціально встановлених маршрутах, позначених покажчиками "Службовий прохід";

- при проході уздовж колій, на станції йти по широкому міжколійю, по узбіччю земляного полотна або в стороні від залізничної колії не ближче 2,5 м від крайньої рейки, при цьому необхідно уважно стежити за пересуваннями рухомого складу на суміжних коліях, дивитися під ноги, оскільки у вказаних місцях проходу можуть бути граничні і пікетні стовпчики і інші перешкоди;

- переходити колії тільки під прямим кутом, заздалегідь переконавшись, в відсутності рухомого складу, що рухається на небезпечній відстані;

- переходити колії, зайняті рухомим складом, користуючись тільки тамбура-ми вагонів або перехідними площадками вагонів з справними підніжками і поручнями;

- виходити з вагона тільки обличчям до вагона, тримаючись за поручні, заздалегідь оглянувши місце сходу і переконавшись у відсутності рухомого складу, що наближається на сусідніх коліях;

- обходити групу вагонів або локомотива, що стоять на колії, на відстані не менше 5 м від автозчеплення;

- проходити між розщепленими вагонами, якщо відстань між автозчепленнями цих вагонів не менше 10 м;

- звертати увагу на звукові сигнали і попереджувальні знаки;

- проводити які-небудь роботи на залізничних коліях під керівництвом начальника поїзду. При цьому на провіднику повинен бути надітий сигнальний жилет.

- при маневровій роботі під час формування поїзду, необхідно закрити двері, підняти фартухи перехідних площадок і не виконувати ніяких робіт.

1.15. При знаходженні на залізничних коліях провіднику забороняється:

- переходити або перебігати колії перед рухомим складом або відразу ж услід за проїхавшим потягом, не переконавшись, що по сусідній залізничній колії не руха-ється зустрічний поїзд;

- підлазити під вагонами;

- ставати або сідати на рейки;

- знаходитися на міжколії між поїздами при безупинному їх проходженні по суміжних коліях. При неможливості уникнення такої ситуації необхідно лягти або сісти навпочіпки, обхвативши руками голову;

- переходити колії в межах стрілочних переводів;

- під час переходу колій наступати на голівки рейок; знаходитися в місцях, відмічених знаком "Обережно! Негабаритне місце", а також біля цих місць при про-ходженні рухомого складу;

- наступати на електричні дроти і кабелі;

- торкатися обірваних дротів контактної мереж;

- наближатися ближче 2 м до струмоведучих частин контактної мережі і повітряних ліній, що знаходяться під напругою, а до обірваних дротів - ближче 8 м.

Провідник, що виявив обрив дротів або інших елементів контактної мережі, а та-кож звисаючі з них сторонні предмети, повинен негайно повідомити про це началь-нику поїзда або в найближчий район контактної мережі, черговому по залізничній станції.

До прибуття ремонтної бригади небезпечне місце слід огородити будь-якими підручними засобами і стежити, щоб ніхто не наближався до обірваних дротів на відстань менше 8 м.

У разі попадання в зону "крокової напруги" необхідно її покинути, дотримуючись наступних заходів безпеки: з'єднати ступні ніг разом, і не поспішаючи дрібними кроками, що не перевищують довжину стопи, не відриваючи ніг від землі виходити, з небезпечної зони.

1.16. В темний час доби, виходячи на залізничну колію з приміщень дільниці, вагону або будівель необхідно почекати, доки очі звикнуть до темряви.

1.17. На шляху прямування провіднику необхідно звертати увагу на сторонні звуки, від працюючих електродвигунів, генератора, приводом до нього, ходовими частинами вагону. При виникненні сторонніх звуків, а також вібрацій не обхідно повідомити про це поїзному електромеханіку, або начальнику поїзда.

1.18. Провіднику під час підготовки вагону в рейс і на шляху слідування забороня- ється:

- торкатися до обірваних і оголених дротів, контактам і іншим легко доступним струмоведучим частинам електрообладнання вагону;

- відкривати під вагонні ящики з високовольтною апаратурою і акумуляторними батареями, розподільні щити, шафи і пульти управління, кожухи електропечей, електрокалориферів, електронагрівач котла опалювання.

- ремонтувати і регулювати радіоустаткування, електричне обладнання системи кондиціонування повітря і інше електроустаткування вагону;

- підійматися на дах вагону для проведення яких-небудь робіт.

- виконувати яку-небудь роботу у вагоні при проведенні маневрових робіт. Необхідно припинити роботу, сісти на нижню полицю і не проводити ніяких робіт до повної зупинки поїзду;

- відчиняти двері вагону під час проведення маневрових робіт;

- входити і виходити з вагона на ходу поїзду (при проведенні маневрових робіт), а також вивішувати або знімати порядкові номери на вагонах, висипати сміття, шлак на ходу поїзда.

1.19. У разі отримання травми або захворювання на шляху прямування, провідник повинен припинити роботу, самому або через іншого члена бригади поїзду, повідо-мити начальника поїзду, а в пункті формування — керівництво дільниці і звернутися по допомогу в медпункт або найближчу медичну установу. При травмуванні інших працівників провідник повинен надати при необхідності першу допомогу потерпі-лому.

1.20. При виявленні порушень даної Інструкції або несправностей якого-небудь обладнання вагону, а також засобів індивідуального захисту і пожежегасіння про-відник повинен повідомити про це начальника поїзду або поїзного електромеханіка.

1.21. Провідник, що не виконує вимоги даної Інструкції, несе відповідальність відповідно до законодавства України.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных