Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.
[65, с 80-93, c. 171-191], [59, c. 19-89], [60, c. 21-78], [63, c. 5-12, 27-36], [1-5, 7-13, 44, 46, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 69, 72-74, 76, 78].

  1. Основи застосування засобів звукозапису в діяльності правоохоронних органів.

Для ефективної роботи слідчих і оперативних підрозділів по розкриттю злочинів застосовуються засоби звукозапису та оперативного прослуховування, що дозволяє з великою точністю і повнотою фіксувати людську мову та іншу звукову інформацію, а наявність спеціальних технічних, криміналістичних засобів і методів дає можливість проводити ідентифікацію особи за особливостями мови. Аналізуючи при прослуховуванні записаний матеріал, можна в певній мірі визначити:

- культурний рівень і освіту особи;

- психічний та фізичний стан особи;

- дефекти мови особи;

- за характером діалекту, специфіки вимовляння припустити місце народження і проживання.

Використання звукозапису в роботі органів внутрішніх справ, які здійснюють досудове розслідування регламентується КПК України, де прописаний порядок і особливості застосування звукозапису при проведені досудового слідства.

Відповідно до ч. 2 статті 104 КПК України у протоколі зазначається факт фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів. У разі фіксування допиту за допомогою технічних засобів, текст показань може не вноситись до відповідного протоколу, якщо жоден з учасників не наполягає на цьому.

У Відповідно до ч. 3 статті 104 КПК України в протоколі досудового розслідування має бути позначена інформація про те, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів фіксації; характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та порядок їх використання.

Додатками до протоколу можуть бути стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії, фототаблиці, схеми та інше, що пояснює зміст протоколу (стаття 105 КПК України).

Застосовуючи звукозапис для фіксації слідчих дій, необхідно дотримуватися передбачених законом процесуальних і технічних вимог:

- особа, яка виконує слідчі дії, повинна вміти працювати із звукозаписувальною технікою, володіти методикою ведення допиту (іншої слідчої дії);

- відповідальним за організацію та здійснення звукозапису є слідчий або оперативний працівник. У окремих випадках для забезпечення якості звукозапису, технічна робота по проведенню звукозапису може доручатися спеціалісту (наприклад, експерту або інженеру зі спеціальної техніки).

Для отримання якісного звукозапису, забезпечення в подальшому його відтворення необхідно знати і враховувати тактико-технічні характеристики технічних засобів і умови, в яких вони застосовуються.

 

  1. Застосування звукозапису при проведенні досудового слідства й судового розслідування.

При проведенні слідчих дій із застосування звукозапису про це попереджаються всі учасники слідчих дій до їхнього початку. У протоколі слідчої дії відповідно до вимог КПК України вказується про повідомлення всіх учасників слідчої дії про застосування технічних засобів та умови звукозапису, про відтворення звукозапису учасникам слідчої дії та їх заяви з приводу застосування звукозапису. Повторення спеціально для звукозапису будь-якої частини допиту (вибірково) в ході її проведення не дозволяється.

Перед закінченням слідчої дії звукозапис повністю відтворюється учасникам цієї дії. Висловлені ними зауваження і доповнення до звукозапису заносяться на фонограму.

У разі відтворення звукозапису показань при проведенні іншої слідчої дії про це зазначається в протоколі відповідної слідчої дії.

При пред’явленні учасникам процесу матеріалів справи в зв’язку із закінченням досудового розслідування звукозапис відтворюється обвинуваченому та його захиснику, а у разі клопотання й іншим учасникам процесу.

Опечатана фонограма зберігається у справі в опечатаному пакеті. На пакеті та носії вказується чиї свідчення записані й до якого протоколу фонограма додається, а також технічні дані апаратури звукозапису (тип, технічні параметри тощо), що забезпечує правильність відтворення звукозапису.

При проведенні слідчих дій із застосуванням звукозапису доцільно записувати свідчення обвинувачених (підозрюваних), які можуть відмовитися від своїх свідчень; свідчення потерпілих, які знаходяться в тяжкому хворобливому стані; малолітніх свідків, чиї мовні здібності не можуть бути відображені в протоколі, у випадку, коли особа, яка допитується, підлягає дослідженню судово-психіатричною експертизою, при використанні в процесі допиту перекладача; при явці з повинною в суд;

Якщо в процесі звукозапису або при його відтворенні з’ясується, що він зіпсований (обрив або закінчення плівки, відключення живлення), то складається протокол, який скріплюється підписами слідчого і особи, яка допитувалася. Факт склеювання магнітного носія необхідно відображати в протоколі.

При відтворенні звукозапису поняті не потрібні: підтвердження, правильності звукозапису на фонограмі і в протоколі особою, яка допитувалася, є достатнім.

Відновлення звукозапису шляхом зчитування вже складеного протоколу не допускається.

У процесі допиту із застосуванням звукозапису ефективними є такі прийоми:

- ставлення конкретних і зіставляючих питань;

- використання внутрішніх розбіжностей у свідченнях для викриття неправди і фіксації зміни позиції особи, яка допитується;

- припущення неточностей слідчим із розрахунком на те, що особа, яка допитується виправить його і повідомить додаткову інформацію.

Якість звукозапису визначається акустичними можливостями приміщення. Кімната повинна бути невеликою (12-16 м²). У звичайних приміщеннях мікрофон сприймає крім прямих звуків й такі, що відбиваються (стіни, стеля, меблі, вікна добре відбивають звукові хвилі), а це призводить до появи завад і значному погіршенню розбірливості запису під час відтворення. Рекомендується провести ряд пробних записів і прослухати їхнє звучання для визначення більш оптимального місця встановлення звукозаписувальної апаратури.

Якість звукозапису залежить від типу апаратури і розміщення осіб по відношенню до неї. Мікрофон направляється на джерело звуку.

Слідча практика показала, що найбільш якісний запис допиту буде тоді, коли особа, яка допитується, хоча й попереджена про застосування звукозаписувальної апаратури для фіксації свідчень, але не бачить ні магнітофона, ні мікрофона.

 

  1. Застосування звукозапису при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Оперативне використання звукозапису регламентується такими нормативними документами:

- Законом України «Про міліцію» (пп. 10, 12, ст.11);

- КПК України (ст.252, 256, 260, 266, 267, 269, 270);

- Законом України «Про ОРД».

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою технічних та інших засобів (ч. 2 стаття 252 КПК України). Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозапис, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені при їх проведенні речі і документи або їх копії можуть використовуватися у доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування (стаття 256 КПК України).

Засоби фіксації аудіоінформації застосовуються також відповідно до статті 260 КПК України, під час такої негласної слідчої дії як аудіо-, відеоконтроль особи. Аудіо-, відеоконтроль особи є різновидом втручання в приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов'язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 статті 266 КПК України (Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів) технічні засоби, що застосовувалися при проведенні вказаних негласних слідчих (розшукових) дій, а також первинні носії отриманої інформації повинні зберігатися до набрання законної сили вироком суду.

Під час обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (стаття 267 КПК України) слідчий має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи шляхом таємного проникнення у них, в тому числі з використанням технічних засобів, з метою: виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування; виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів; виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину; встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи.

Засоби відеозапису, фотографування, спеціальні технічні засобів для спостереження можуть бути використані під час візуального (стаття 269 КПК України) спостереження за особою, річчю або місцем), для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях.

Відповідно до статті 270 КПК України (Аудіо-, відеоконтроль місця) аудіо-, відеоконтроль місця може здійснюватися під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину і полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх у цьому місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб у цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження.

У разі необхідності проведення звукозапису в складних електроакустичних умовах (наявність сторонніх шумів, електричні перешкоди тощо) або виготовлення для цих цілей спеціальних засобів до участі в заході можуть залучатися співробітники експертно-криміналістичних і технічних підрозділів у якості спеціалістів.

Видача апаратури оперативним працівникам реєструється в спеціальному журналі. Передача іншим особам або залишення без догляду апаратури чи носія із записаною інформацією не допускається.

Для оперативного звукозапису передбачається використання апаратури чи комплексу технічних засобів (радіомікрофон, приймальник) для передачі звукової інформації по радіоканалу із наступною фіксацією на звичайний магнітний носій.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных